Start O nas
piątek, 19 styczeń 2018
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Artykuły Prasowe
Rząd ma plan na Lekarzy i Prawników [2010-01-29] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 8
piątek, 29 styczeń 2010
Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010–2011
(Propozycje)


29 stycznia 2010 r.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


[...]

3.3.1 Ograniczenie uprawnień do zwolnienia z obowiązku stosowania kas
fiskalnych
Cel:
Uszczelnienie systemu VAT oraz – jako efekty pośrednie – uszczelnienie opodatkowania
dochodów i czasu pracy w zawodach medycznych.
Narzędzia:
• Wprowadzenie obowiązku stosowania kas fiskalnych przez prawników i lekarzy oraz
przez osoby wykonujące niektóre inne zawody (lista zawodów i czynności zwolnionych z
obowiązku stosowania kas fiskalnych nie była zmieniana od 2 lat).
Adresaci:
Podatnicy obecnie zwolnieni z obowiązku stosowania kas fiskalnych.
Skutki:
Zmniejszenie szarej strefy i zwiększenie wpływów z podatków dochodowych.
W pierwszym okresie wpływ działania na dochody z VAT będzie ujemny (ok. 120 mln zł), co
jest spowodowane przepisami o zwrocie nakładów na pierwszą kasę (do 700 zł, nie więcej niż
90% kosztów zakupu kasy).
Organ odpowiedzialny:

Minister Finansów

Odliczenia na zakup kasy - więcej niż jeden raz! [2010-01-05] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 9
poniedziałek, 04 styczeń 2010
Materiał wyszukany przez uzytkownika Copycas:

Ulga na zakup kas rejestrujących: można skorzystać więcej niż raz
Tekst pochodzi z numeru: 9/2009 ModPod (http://www.monitorpodatkowy.pl/index.php?mod=m_aktualnosci&cid=27&id=603)

1. W myśl przepisów VATU, na podatnikach dokonujących sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (i rolników ryczałtowych), ciąży obowiązek rejestracji obrotu za pomocą kas fiskalnych.

2. Zgodnie z art. 111 ust. 4 VATU, podatnicy rozpoczynający prowadzenie – we wskazany wyżej sposób – ewidencji obrotu i kwot podatku należnego, mogą odliczyć od tego podatku część kwoty wydatkowanej na zakup kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) rejestrowania.

3. Powyższy przepis należy interpretować w ten sposób, że prawo do skorzystania z ulgi na zakup kas przysługuje podatnikowi za każdym razem, gdy powstanie obowiązek ewidencji sprzedaży określonych towarów i usług.

Wyrok NSA z 23.7.2009 r., I FSK 1910/08
 
Przepis art. 111 ust. 1 VATU wprowadza generalny obowiązek ewidencjonowania – za pomocą kas fiskalnych – sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (i rolników ryczałtowych). Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy, podatnicy rozpoczynający rejestrowanie obrotu w powyższy sposób mają możliwość skorzystania z ulgi na zakup kas fiskalnych, zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.

Na gruncie powyższych przepisów VATU przedstawiciele Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej Poczta Polska (dalej: Poczta) powzięli wątpliwość, czy Poczcie przysługuje prawo do dwukrotnego skorzystania z ulgi na zakup kas fiskalnych.

Zgodnie z rozporządzeniem MF z 28.3.2006 r. o kasach rejestrujących (obowiązywało do 1.7.2007 r.), do końca czerwca 2007 r. z obowiązku stosowania kas rejestrujących byli zwolnieni podatnicy dokonujący sprzedaży określonych towarów i usług, w tym usług pocztowych. Warunkiem zastosowania tego zwolnienia było uzyskanie w roku poprzednim odpowiedniego udziału obrotów ze sprzedaży takich towarów i usług w obrotach osiągniętych ze sprzedaży ogółem na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej (i rolników ryczałtowych). Poczta spełniała powyższy warunek, do 30.6.2006 r. miała więc prawo korzystać ze zwolnienia od ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych.

Jednocześnie jednak, w kilku punktach zlokalizowanych w różnych miejscach kraju, Poczta prowadziła na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). W myśl rozporządzenia obroty z takiej działalności podlegały obowiązkowi ewidencji, wskazane wyżej zwolnienie nie miało do nich zastosowania. W rezultacie, w związku z rozpoczęciem sprzedaży takich towarów, po stronie Poczty powstał obowiązek ewidencjonowania części sprzedaży – określono tę sytuację mianem „małej fiskalizacji”.

Na potrzeby rejestracji sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników Poczta nabyła określoną liczbę kas fiskalnych. Przy tym skorzystała z ulgi na zakup kas, określonej w art. 111 ust. 4 VATU. Zgodnie z tym przepisem podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, mogą odliczyć od tego podatku część kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.

Przedstawiciele Poczty obawiali się, że od 1.7.2007 r. przestanie funkcjonować zwolnienie od ewidencjonowania usług pocztowych. W takim przypadku Poczta byłaby zobowiązana do rejestrować za pomocą kas fiskalnych całej sprzedaży dokonywanej na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami (tzw. duża fiskalizacja). Na gruncie art. 111 ust. 4 VATU powzięto wątpliwość, czy jeżeli Poczta zostanie objęta obowiązkiem rejestracji ogółu obrotów, będzie mogła ponownie skorzystać z ulgi na zakup kas fiskalnych.

Zdaniem Poczty powstanie obowiązku ewidencjonowania kwot obrotu oraz podatku należnego, w odniesieniu do niektórych grup towarów i usług (części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników), jest niezależne od fiskalizacji całej sprzedaży. Użyty w art. 111 ust. 4 ustawy zwrot „dzień rozpoczęcia ewidencjonowania” nie powinien być bowiem utożsamiany tylko z momentem nabycia kas po raz pierwszy. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników ograniczał się tylko do tej grupy towarów – w pozostałym zakresie Poczta korzystała ze zwolnienia. Po 30.6.2007 r. obowiązek ten powstanie po stronie Poczty po raz drugi, w stosunku do całej sprzedaży prowadzonej na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami. Także z tym momentem powinno się, według Poczty, wiązać prawo skorzystania z ulgi na zakup kas.

Celem potwierdzenia słuszności powyższych poglądów skierowano do właściwego naczelnika US wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji. Jednakże ani naczelnik, ani – po złożeniu zażalenia – dyrektor IS nie uznali stanowiska Poczty za prawidłowe.

W konsekwencji Poczta wniosła skargę do warszawskiego WSA. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie podzielił stanowiska Poczty i oddalił skargę.

Zdaniem składu orzekającego w tej sprawie nie narusza prawa stwierdzenie, że odliczenie kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących, przysługuje tylko w stosunku do kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Oznacza to, że kolejne kasy nabywane po dniu powstania obowiązku ewidencjonowania nie będą objęte prawem do odliczenia. W szczególności, w przepisach prawa nie przewidziano – u danego podatnika – kilku terminów rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kas, podobnie, jak nie przewidziano możliwości rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu tylko niektórymi towarami: z konsekwencjami tylko dla odliczenia kwoty zakupu kas, używanych tylko przy tych produktach.

Poczta nie zgodziła się z poglądami WSA i wniosła skargę kasacyjną do NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Poczty, uchylił wyrok i przekazał sprawę WSA do ponownego rozpoznania.

W lakonicznym ustnym uzasadnieniu NSA stwierdził, że zarówno organy podatkowe, jak i sąd I instancji dokonały nieprawidłowej interpretacji art. 111 ust. 4 VATU. Zdaniem NSA, dla prawidłowego rozumienia powyższego przepisu kluczowa jest sposób zapisania przepisu: Podatnicy (…) mogą odliczyć (…) kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Taki zapis (ujęcie w nawiasie sformułowania „powstania obowiązku”) oznacza, że dzień rozpoczęcia ewidencjonowania jest równoznaczny z dniem powstania obowiązku ewidencjonowania. W opisanym stanie faktycznym obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących powstał po stronie Poczty dwa razy: w odniesieniu do małej fiskalizacji (sprzedaż części do pojazdów mechanicznych) i dużej fiskalizacji (ogół sprzedaży). W konsekwencji z każdym z tych momentów wiązało się prawo do skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących.


--------------------------------------------------------------------------------

Opracowanie: Piotr Kaim, Ewa Szkolnicka, Monika Mąkosa, Robert Wielgórski. Autorzy pracują w Zespole zarządzania wiedzą Działu doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers.


Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 04 styczeń 2010 )
Rozporządzenie w sprawie kas na 2010 rok - bez zmian [2010-01-04] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
poniedziałek, 04 styczeń 2010
Materiał nadesłany przez uzytkownika DizMar

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2009 r. nr 224; poz. 1797
Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.
Treść tutaj:

http://infor.pl/skany/spis.php?rodzaj=dzu&rok=2009&num=224&poz=1797&str=0001
Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 04 styczeń 2010 )
Prawnicy, lekarze i inni - już od 2011 roku [2009-12-22] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 2
wtorek, 22 grudzień 2009
Prezent pod choinkę dla Kasiarzy - Prawnicy, lekarze i pozostali - już od 2011.

Dziennik Gazeta Prawna 
Od 2011 roku lekarze i prawnicy kupią kasy, Ewa Matyszewska


Od 2011 roku w gabinetach lekarskich i kancelariach prawniczych pojawią się kasy fiskalne. Potwierdza to projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, który znowelizuje m.in. ustawę o VAT. Urządzenia fiskalne będą musieli także stosować podatnicy zajmujący się usługami w zakresie edukacji, pośrednictwa finansowego, pogrzebowymi i pokrewnymi, związanymi z rekreacją, kulturą i sportem. Ponadto do ustawy o VAT zostaną przeniesione regulacje dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Zbigniew Liptak z Ernst & Young zauważa, że stosowanie kas fiskalnych ma na celu przede wszystkim eliminowanie unikania opodatkowania na ostatnim etapie dystrybucji do klienta finalnego. Ta rola kas budzi więc zrozumiały niesmak wśród przedstawicieli zawodów społecznie szanowanych, jak lekarze i prawnicy, którzy argumentują, że w ich przypadku taki stopień kontroli ze strony fiskusa jest niepotrzebny. W ostatecznym rachunku również te grupy powinny uznać wprowadzenie kas do ich działalności za korzystne. - Przede wszystkim w większej mierze spełniona będzie zasada równości wyrażająca się w tym przypadku w podobnym poziomie obciążeń administracyjnych nakładanych przez państwo na podatników - komentuje Zbigniew Liptak. 

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 22 grudzień 2009 )
INNOVA - kolejne urządzenie z kopią [2009-12-15] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 5
wtorek, 15 grudzień 2009
Nowa drukarka fiskalna z kopią elektroniczną - już w sprzedaży,Szanowni Państwo,


Z przyjemnością informujemy, że nasza najnowsza drukarka fiskalna z kopią elektroniczną INNOVA DF-1 otrzymała homologację Ministerstwa Finansów (homologacja). Zapraszamy do zapoznania się z danymi technicznymi nowego urządzenia (www.innova-sa.pl) oraz składania zamówień.

Z poważaniem
INNOVA SA

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 05 styczeń 2010 )
<< Start < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 101 - 109 z 686
Piękne 100-letnie
32220961_o.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 35 gości online
Statystyka
odwiedzających: 9977737
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.