Start O nas
niedziela, 16 grudzień 2018
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Artykuły Prasowe
Posłowie tematu Euro - Jarzyna, Liszcz [2008-12-10] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
czwartek, 11 grudzień 2008

Szanowny Panie Maćku,
 
właśnie takiego wyjaśnienia, jakie zamieścił Pan zainspirowany moimi uwagami, zabrakło w pierwszym, oryginalnym tekście reklamowych. Teraz, gdy wszystkie kryteria i okoliczności towarzyszące funkcji EURO w kasach są ujawnione, opisane, każda osoba czytająca tekst może podjąć właściwą dla siebie decyzję. Bardzo dziękuje.
 
Dariusz Jarzyna


Panie Macieju,

Zmieniliście tekst reklamowy i złożyliście wyjaśnienia.
Dziękuję - nie wnoszę dalszych uwag.

Dorian Liszcz


Kolejne projekty Rozporządzeń - czekamy na opinie [2008-12-10] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
środa, 10 grudzień 2008

Przed nami kolejne dwa kluczowe projekty Rozporządzeń dotyczących naszej branży.
Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z nimi i o ewentualne zgłoszenie swoich uwag.

Wszelkie opinie nadesłane na adres zostaną przekazane za pośrednictwem firm członkowskich współpracujących z Fiskalny.pl do Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących KIGEiT.
Opinie Państwa zgłoszone tą drogą posłużą przy wypracowaniu stanowiska Izby w tej sprawie.
Stanowisko to zostanie następnie przesłane do Ministerstwa.

Rafał Kopacz
Fiskalny.pl


  • Projekt z dnia 8 grudnia 2008r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących       • Projekt z dnia 8 grudnia 2008r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących


Ostatnia aktualizacja ( środa, 10 grudzień 2008 )
Sprawa waluty Euro - Maciej Rudaś [2008-12-09] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 4
wtorek, 09 grudzień 2008
 
Panie Dorianie, Panie Dariuszu,

W związku z Panów wypowiedziami na portalu fiskalny.pl, zainspirowanymi tekstem reklamowym firmy Torell, chciałbym dodać kilka słów komentarza.

1. W §17 ust. 3 rozporządzenie jasno wymienia przynajmniej jedną kategorię urządzeń, które nie będą mogły być używane od daty przyjęcia Euro. I tylko takie wspomina tekst reklamowy firmy Torell. Oczywiście, nie znam absolutnie wszystkich kas w Polsce, mogę jedynie przypuszczać, że gdyby takie nie istniały - ten zapis w rozporządzeniu by się nie pojawił. Czujność jest więc naszym zdaniem wskazana.

2. Oczywiście, kasy które nie oznaczają waluty mogą być użytkowane i na razie sprzedawane. Sami mamy w ofercie pracująca w ten sposób drukarkę fiskalną Emar Printo. Tego nie kwestionowaliśmy. Tekst reklamowy nie jest monografią kas fiskalnych i nie ma obowiązku analizować wszystkich przypadków. Z drugiej strony, Panie Dorianie, to nie Torell jest autorem kontrowersyjnej tezy o wymianie kas ("Komentarz do Projektu Rozporządzenia technicznego [2008-11-24]").

3. Nie zaprzeczycie Panowie, że w §5 ust. 4 określa model docelowy implementacji waluty Euro w kasach fiskalnych. W ciągu najbliższych 3 lat każda kasa sprzedawana (a nie sprzedana) w Polsce będzie musiała być rehomologowana i każda będzie musiała spełnić wymagania zapisane w §5 ust. 4. Prawdą jest, że rozwiązanie przyjęte ok. 10 lat temu przez Torell i rozwijane w kolejnych produktach SHARP, Andros i Mercury jest temu rozwiązaniu modelowemu niezwykle bliskie.

4. Można wymienić wiele zalet braku oznaczania waluty. Są jednak i słabe punkty:

  • w okresie przejściowym przed i po wprowadzeniu waluty Euro, jak można sądzić wzorem innych krajów, będzie obowiązek podawania należności dwuwalutowo. Naszym zdaniem realizacja tego postulatu przez kasę jest wygodniejsza od np. przeliczania każdorazowo za pomocą leżącego obok kasy kalkulatora;

  • naszym zdaniem wykonywanie raportów z pamięci fiskalnej z okres obejmujący rejestrację zarówno w zł, jak i w € jest wygodniejsze m.in. w naszych kasach, gdzie dane za okres ewidencjonowania w każdej z walut jest oznaczony symbolem waluty i podsumowany. W kasach bez oznaczenia waluty użytkownik będzie musiał za każdym razem pamiętać, by takiego raportu nie wywołać (tzn. wywołać raport osobno za okres rejestracji w zł i osobna za okres rejestracji w €), gdyż w przeciwnym wypadku otrzyma na podsumowaniu 1zł+1€=2niewiemco. Zdaniem firmy Torell to ostatnie rozwiązanie jest mniej wygodne dla klientów.

Podsumowując nie uważamy, że nie wolno sprzedawać ani użytkować innych produktów. Jednak wobec bliskości wprowadzenia tej waluty w Polsce, pragniemy zwrócić uwagę na to, że nasza oferta jest bliższa rozwiązaniu uznanemu przez Ministra Finansów za docelowe, a przy tym zapewnia klientom lepszy komfort obsługi przez kasę w tym zakresie.

Z poważaniem

Maciej Rudaś

Torell

Sprawa waluty Euro - Dariusz Jarzyna [2008-12-08] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 3
poniedziałek, 08 grudzień 2008
 
Szanowni Państwo


Chciałbym odnieść się do tekstu, a właściwie reklamy, zamieszczonej przez firmę Torell. W reklamie tej znalazła się sugestia, jakoby kasy (w tym również drukarki fiskalne) innych producentów albo importerów miały sprawiać kłopoty ich użytkownikom lub też użytkowanie tych kas miałoby być niemożliwe ze względu na kilka zapisów dotyczących funkcji EURO, które pojawiły się w nowym rozporządzeniu.

Żaden z przytoczonych w tej reklamie przepisów nie odnosi się do urządzeń, które posiadały lub posiadają decyzje wydane na podstawie poprzednich przepisów, zgodnie z zasadą nie działania prawa wstecz. Nie jest więc wymagane, aby oznaczały one symbolem waluty kwoty drukowane na paragonie (§5 ust 1 pkt 6o), nie mają obowiązku posiadania funkcji umożliwiającej zaprogramowanie wcześniej daty przejścia na nową walutę (§5 ust 4 pkt 1) i nie muszą zapisywać w pamięci daty zmiany waluty, w której odbywa się sprzedaż (§5 ust 4 pkt 2). Brak tych funkcji nie dyskwalifikuje kas ponieważ funkcje te w żaden negatywny sposób nie wpływają na prawidłowe naliczanie kwot obrotu i podatku należnego. Ministerstwo finansów uznając ten argument umieściło w nowym rozporządzeniu stosowny zapis, który brzmi (§17 ust 2): „Kasy nabyte przez użytkowników kas w okresie obowiązywania: 1) decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia; 2) wydanych zgodnie z §18 rozporządzenia – mogą być nadal stosowane do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego pod warunkiem, że zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika.” Jak widać nie określono żadnych (poza oczywistą poprawnością liczenia) warunków dalszego stosowania kasy, ani odnośnie typu urządzenia, ani odnośnie czasu jego stosowania. Jedyny przypadek, w którym kasa nie będzie mogła być używana po wprowadzeniu EURO, ma miejsce wtedy, gdy kasa drukuje przy kwotach na paragonie oznaczenie waluty „zł” lub „PLN” i oznaczeń tych nie da się zmienić lub usunąć bez konieczności zmiany programu pracy kasy (§17 ust 3).

Podsumowując należy stwierdzić, że KAŻDA zainstalowana kasa, która w dniu zakupu posiadała pozytywną opinię wydaną przez ministra finansów, będzie mogła być użytkowana dowolnie długo, jeśli nie ma cechy opisanej w §17 ust 3 nowego rozporządzenia. Stosowanie jej nie będzie utrudnione lub uniemożliwione przez to, że posiada ona funkcję EURO, niezależnie o tego, czy funkcja ta działa w sposób zgodny z nowym rozporządzeniem, czy też w sposób zgodny z poprzednimi warunkami lub zasadami. Użytkowanie kasy będzie możliwe również wtedy, gdy w ogóle nie posiada ona funkcji EURO.


Dariusz Jarzyna

DATECS-POLSKA

Sprawa waluty Euro - Dorian Liszcz [2008-12-08] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 4
poniedziałek, 08 grudzień 2008
Szanowni Państwo,

Proszę nie ulegać panice "porozporządzeniowej".

Moim zdaniem Rozporządzenie MF jasno wskazuje na to, że kasy które nie drukują miana waluty na paragonach, będą mogły służyć do rejestracji obrotów po wejściu Polski do strefy Euro.
Chodzi o wszystkie takie kasy, które otrzymały decyzje dopuszczające do obrotu na przestrzeni ostatnich 3, 4 lat i mają to wpisane w treści decyzji Ministerstwa Finansów. (cyt. "program nie przewiduje w części fiskalnej paragonu rodzaju waluty")
Ministerstwo po serii ostatnich artykułów w Gazecie Prawnej (między innymi ten http://podatki.gazetaprawna.pl/wywiady/97297 ,firmy_serwisujace_kasy_moga_bankrutowac.html ) uwzględniło kilka poprawek, które doprecyzowały ostatecznie kwestie przejścia na ewidencjonowanie waluty Euro i treść ostateczna Rozporządzenia różni się w efekcie od wcześniejszych Projektów.

Kasy, które drukują obecnie miano waluty na paragonach (nie jest to moim zdaniem ich zaletą) - muszą zapisywać datę zamiany waluty głównej w pamięci fiskalnej i drukować zmienione miano na wszystkich dokumentach emitowanych przez tę kasę, gwarantując przy tym poprawność przeliczeń i rozliczeń w rozbiciu na rodzaje walut.
Natomiast po wejściu Polski do strefy Euro kasa bez podawanego na paragonach miana będzie domyślnie prowadzić obliczenia w Euro - tak jak przed wejściem do strefy Euro prowadzi obecnie i domyślnie rozliczenia w złotych i nie wymaga ŻADNEJ INGERENCJI SERWISU LUB PODATNIKA !!! co znajduje oczywiście potwierdzenie w wydanych decyzjach MF dla poszczególnych kas.

Mimo tego, niejasne jest do końca czy kasy trzeba będzie wymieniać czy jednak nie.
Być może niektóre dodatkowe wymogi i ich interpretacja mogą okazać się kluczowe w tej kwestii (a nie bezpośrednio sam sposób przejścia na Euro)
Choćby już prozaiczna konieczność czytynia przez zewnętrzny interfejs kasy zawartości pamięci fiskalnej, co dotąd nie było określone w warunkach technicznych.
W kasach z mianem waluty czy bez miana taka funkcja nie mogła być dotąd realizowana i wymagać prawdopodobnie będzie to wymiany wewnętrznego programu pracy kas, co znowu wiąże się z powtórną homologacją, której uzyskanie nie musi być już tak proste jak wcześniej (zmienione wymogi). Funkcja ta posiada jeszcze dodatkowe obostrzenia co do mozliwości takiego odczytu.

Reasumując - ten problem dotyczy wszystkich kas równo - i tych z mianem i zapisem daty przejścia do pamięci fiskalnej oraz i tych bez miana walutowego, które do ewidencji obrotów w Euro nie wymagają żadnej specjalnej ingerencji użytkownika i serwisu.

Szczególną uwagę zwracam Państwu na treść nowego wzoru protokołu z odczytu pamięci fiskalnej wraz z legendą ( http://www.kigeit.org.pl/FTP/bu/sdfur/zal4_20_11_08.doc) oraz na fakt, że to urzędnik skarbowy będzie decydował jaki okres lub okresy będą podlegały rozliczeniu podatnika.
Urzędnik w kasie niedrukującej miana waluty będzie sporządzał raport okresowy rozliczeniowy za okres gdy walutą główną był złoty a następnie raport okresowy rozliczeniowy za okres w którym obowiązywało już Euro. Tak uzyskane wartości wpisze w przygotowane przez ustawodawcę rubryki Protokołu opatrzone odpowiednim mianem waluty.

Jeżeli ktoś pyta więc o to - jak za trzy lata powita Was klient, gdy dowie się, że świadomie sprzedaliście mu urządzenie, którego eksploatacja od 2012 roku może być kłopotliwa lub niemożliwa... odpowiedź może być tylko jedna...

Sprzedałem Panu kasę spełniającą wszystkie wymogi techniczne określone przez Ministerstwo Finansów w poprzednim rozporządzeniu technicznym i na jakie Ministerstwo wydawało decyzje dopuszczające... kasa więc powinna służyć do końca jej eksploatacji technicznej... a jeśli jednak wskutek innych interpretacji służyć nie będzie mogła, to jakie może być kolejne pytanie klienta?

Jaką ma Pan najtańszą kasę z kopią elektroniczną? (bo jakież by inne?)

Gdy interpretacje Ministerstwa w przyszłości faworyzować będą rozwiązanie z mianem na paragonie to nie będzie to jednak dobra okoliczność dla sprzedawców tych urządzeń.
Wtedy wszyscy Dealerzy, którzy sprzedawali urządzenia drukujące miano na paragonach i zapisujące datę przejścia - co najwyżej z zazdrością w przyszłości będą patrzeć na kolegów z konkurencji, którym sprzedaż wystrzeli. Każdy by chciał przecież sprzedać nowe urządzenia w miejsce wszystkich starych (prawda?)

Szczególnie, że przeglądy mamy wykonywać teraz co dwa lata a nie co roku...
Taka akcja wymian byłaby raczej dobra dla branży.

Dorian Liszcz


Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 08 grudzień 2008 )
<< Start < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 151 - 159 z 692
Piękne 100-letnie
5270_1.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 72 gości online oraz 1 użytkownik online
  • Zibi1789
Statystyka
odwiedzających: 11935900
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.