Start O nas
czwartek, 22 marzec 2018
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Artykuły Prasowe
Sprawa waluty Euro - Dariusz Jarzyna [2008-12-08] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 3
poniedziałek, 08 grudzień 2008
 
Szanowni Państwo


Chciałbym odnieść się do tekstu, a właściwie reklamy, zamieszczonej przez firmę Torell. W reklamie tej znalazła się sugestia, jakoby kasy (w tym również drukarki fiskalne) innych producentów albo importerów miały sprawiać kłopoty ich użytkownikom lub też użytkowanie tych kas miałoby być niemożliwe ze względu na kilka zapisów dotyczących funkcji EURO, które pojawiły się w nowym rozporządzeniu.

Żaden z przytoczonych w tej reklamie przepisów nie odnosi się do urządzeń, które posiadały lub posiadają decyzje wydane na podstawie poprzednich przepisów, zgodnie z zasadą nie działania prawa wstecz. Nie jest więc wymagane, aby oznaczały one symbolem waluty kwoty drukowane na paragonie (§5 ust 1 pkt 6o), nie mają obowiązku posiadania funkcji umożliwiającej zaprogramowanie wcześniej daty przejścia na nową walutę (§5 ust 4 pkt 1) i nie muszą zapisywać w pamięci daty zmiany waluty, w której odbywa się sprzedaż (§5 ust 4 pkt 2). Brak tych funkcji nie dyskwalifikuje kas ponieważ funkcje te w żaden negatywny sposób nie wpływają na prawidłowe naliczanie kwot obrotu i podatku należnego. Ministerstwo finansów uznając ten argument umieściło w nowym rozporządzeniu stosowny zapis, który brzmi (§17 ust 2): „Kasy nabyte przez użytkowników kas w okresie obowiązywania: 1) decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia; 2) wydanych zgodnie z §18 rozporządzenia – mogą być nadal stosowane do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego pod warunkiem, że zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika.” Jak widać nie określono żadnych (poza oczywistą poprawnością liczenia) warunków dalszego stosowania kasy, ani odnośnie typu urządzenia, ani odnośnie czasu jego stosowania. Jedyny przypadek, w którym kasa nie będzie mogła być używana po wprowadzeniu EURO, ma miejsce wtedy, gdy kasa drukuje przy kwotach na paragonie oznaczenie waluty „zł” lub „PLN” i oznaczeń tych nie da się zmienić lub usunąć bez konieczności zmiany programu pracy kasy (§17 ust 3).

Podsumowując należy stwierdzić, że KAŻDA zainstalowana kasa, która w dniu zakupu posiadała pozytywną opinię wydaną przez ministra finansów, będzie mogła być użytkowana dowolnie długo, jeśli nie ma cechy opisanej w §17 ust 3 nowego rozporządzenia. Stosowanie jej nie będzie utrudnione lub uniemożliwione przez to, że posiada ona funkcję EURO, niezależnie o tego, czy funkcja ta działa w sposób zgodny z nowym rozporządzeniem, czy też w sposób zgodny z poprzednimi warunkami lub zasadami. Użytkowanie kasy będzie możliwe również wtedy, gdy w ogóle nie posiada ona funkcji EURO.


Dariusz Jarzyna

DATECS-POLSKA

Sprawa waluty Euro - Dorian Liszcz [2008-12-08] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 4
poniedziałek, 08 grudzień 2008
Szanowni Państwo,

Proszę nie ulegać panice "porozporządzeniowej".

Moim zdaniem Rozporządzenie MF jasno wskazuje na to, że kasy które nie drukują miana waluty na paragonach, będą mogły służyć do rejestracji obrotów po wejściu Polski do strefy Euro.
Chodzi o wszystkie takie kasy, które otrzymały decyzje dopuszczające do obrotu na przestrzeni ostatnich 3, 4 lat i mają to wpisane w treści decyzji Ministerstwa Finansów. (cyt. "program nie przewiduje w części fiskalnej paragonu rodzaju waluty")
Ministerstwo po serii ostatnich artykułów w Gazecie Prawnej (między innymi ten http://podatki.gazetaprawna.pl/wywiady/97297 ,firmy_serwisujace_kasy_moga_bankrutowac.html ) uwzględniło kilka poprawek, które doprecyzowały ostatecznie kwestie przejścia na ewidencjonowanie waluty Euro i treść ostateczna Rozporządzenia różni się w efekcie od wcześniejszych Projektów.

Kasy, które drukują obecnie miano waluty na paragonach (nie jest to moim zdaniem ich zaletą) - muszą zapisywać datę zamiany waluty głównej w pamięci fiskalnej i drukować zmienione miano na wszystkich dokumentach emitowanych przez tę kasę, gwarantując przy tym poprawność przeliczeń i rozliczeń w rozbiciu na rodzaje walut.
Natomiast po wejściu Polski do strefy Euro kasa bez podawanego na paragonach miana będzie domyślnie prowadzić obliczenia w Euro - tak jak przed wejściem do strefy Euro prowadzi obecnie i domyślnie rozliczenia w złotych i nie wymaga ŻADNEJ INGERENCJI SERWISU LUB PODATNIKA !!! co znajduje oczywiście potwierdzenie w wydanych decyzjach MF dla poszczególnych kas.

Mimo tego, niejasne jest do końca czy kasy trzeba będzie wymieniać czy jednak nie.
Być może niektóre dodatkowe wymogi i ich interpretacja mogą okazać się kluczowe w tej kwestii (a nie bezpośrednio sam sposób przejścia na Euro)
Choćby już prozaiczna konieczność czytynia przez zewnętrzny interfejs kasy zawartości pamięci fiskalnej, co dotąd nie było określone w warunkach technicznych.
W kasach z mianem waluty czy bez miana taka funkcja nie mogła być dotąd realizowana i wymagać prawdopodobnie będzie to wymiany wewnętrznego programu pracy kas, co znowu wiąże się z powtórną homologacją, której uzyskanie nie musi być już tak proste jak wcześniej (zmienione wymogi). Funkcja ta posiada jeszcze dodatkowe obostrzenia co do mozliwości takiego odczytu.

Reasumując - ten problem dotyczy wszystkich kas równo - i tych z mianem i zapisem daty przejścia do pamięci fiskalnej oraz i tych bez miana walutowego, które do ewidencji obrotów w Euro nie wymagają żadnej specjalnej ingerencji użytkownika i serwisu.

Szczególną uwagę zwracam Państwu na treść nowego wzoru protokołu z odczytu pamięci fiskalnej wraz z legendą ( http://www.kigeit.org.pl/FTP/bu/sdfur/zal4_20_11_08.doc) oraz na fakt, że to urzędnik skarbowy będzie decydował jaki okres lub okresy będą podlegały rozliczeniu podatnika.
Urzędnik w kasie niedrukującej miana waluty będzie sporządzał raport okresowy rozliczeniowy za okres gdy walutą główną był złoty a następnie raport okresowy rozliczeniowy za okres w którym obowiązywało już Euro. Tak uzyskane wartości wpisze w przygotowane przez ustawodawcę rubryki Protokołu opatrzone odpowiednim mianem waluty.

Jeżeli ktoś pyta więc o to - jak za trzy lata powita Was klient, gdy dowie się, że świadomie sprzedaliście mu urządzenie, którego eksploatacja od 2012 roku może być kłopotliwa lub niemożliwa... odpowiedź może być tylko jedna...

Sprzedałem Panu kasę spełniającą wszystkie wymogi techniczne określone przez Ministerstwo Finansów w poprzednim rozporządzeniu technicznym i na jakie Ministerstwo wydawało decyzje dopuszczające... kasa więc powinna służyć do końca jej eksploatacji technicznej... a jeśli jednak wskutek innych interpretacji służyć nie będzie mogła, to jakie może być kolejne pytanie klienta?

Jaką ma Pan najtańszą kasę z kopią elektroniczną? (bo jakież by inne?)

Gdy interpretacje Ministerstwa w przyszłości faworyzować będą rozwiązanie z mianem na paragonie to nie będzie to jednak dobra okoliczność dla sprzedawców tych urządzeń.
Wtedy wszyscy Dealerzy, którzy sprzedawali urządzenia drukujące miano na paragonach i zapisujące datę przejścia - co najwyżej z zazdrością w przyszłości będą patrzeć na kolegów z konkurencji, którym sprzedaż wystrzeli. Każdy by chciał przecież sprzedać nowe urządzenia w miejsce wszystkich starych (prawda?)

Szczególnie, że przeglądy mamy wykonywać teraz co dwa lata a nie co roku...
Taka akcja wymian byłaby raczej dobra dla branży.

Dorian Liszcz


Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 08 grudzień 2008 )
Urządzenia fiskalne Torell, a nowe rozporządzenie [2008-12-05] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 5
piątek, 05 grudzień 2008
Treść artykułu została sprostowana w dniu 2008-12-08Od kilku dni obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Znacie już zapewne podstawowe zmiany i nowości, które zostały wprowadzone.

W niniejszej korespondencji nie będziemy analizować treści tego rozporządzenia, chcemy jednak zwrócić uwagę na bardzo istotny jego element - wprowadzenie waluty Euro. Jak ogólnie wiadomo, rząd jest zdeterminowany wprowadzić w Polsce walutę Euro z początkiem 2012 roku.

Wybierając dzisiaj, czy rekomendując klientowi drukarkę fiskalną, która zazwyczaj użytkowana jest przez 5-6 lat warto zwrócić uwagę:

  • czy urządzenie drukuje przy podsumowaniu oznaczenie waluty? (§5 ust. 1 p. 6) lit. o)

  • czy pozwala na wcześniejsze zaprogramowanie daty przejścia na walutę Euro? (§5 ust. 4 p. 1)

  • czy zapisuje do pamięci fiskalnej fakt zmiany waluty ewidencyjnej? (§5 ust. 4 p. 2)

  • czy w decyzji Ministra Finansów zapis o funkcji zmiany waluty ewidencyjnej?

Z przyjemnością informujemy, że drukarki fiskalne Torell Andros już dzisiaj spełniają te założenia nowego rozporządzenia Ministra Finansów.

Pomyślcie Państwo przez chwilę - jak za trzy lata powita Was klient, gdy dowie się, że świadomie sprzedaliście mu urządzenie, którego eksploatacja od 2012 roku może być kłopotliwa lub niemożliwa?

Nie warto tracić czasu – drukarki Torell Andros to dzisiaj najlepszy wybór!

Zapraszamy do współpracy.

Torell Sp. J.

Importer kas fiskalnych SHARP i drukarek fiskalnych Torell Andros gotowych na Euro


infolinia: 0-800-150-036Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 08 grudzień 2008 )
Nowe grupy podatników - może za pół roku [2008-12-05] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
piątek, 05 grudzień 2008

"Nowi podatnicy nie będą musieli kupić kas fiskalnych przed lipcem 2009 r."

Trzy pytania do ... LUDWIKA KOTECKIEGO, wiceministra finansów odpowiedzialnego za podatki - Nadal nie ma projektu rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych - mimo że miało być opublikowane w październiku. Skąd te opóźnienia?

Ludwik Kotecki, wiceminister finansów odpowiedzialny za podatki
Ludwik Kotecki, wiceminister finansów odpowiedzialny za podatki

- Odpowiedź jest prosta: rozległa nowelizacja ustawy o VAT. Intensywnie pracowaliśmy nad dziewięcioma rozporządzeniami wykonawczymi, do wydania których byliśmy zobligowani długo oczekiwaną przez podatników nowelizacją ustawy o VAT. Ta weszła w życie 1 grudnia, co oznacza, że wspomniane dziewięć rozporządzeń musiało również zacząć obowiązywać od tego dnia. Biorąc pod uwagę ich zakres oraz konieczność szerokich konsultacji, prace nad rozporządzeniami trwały właściwie do ostatniej chwili. Sprawę potraktowaliśmy priorytetowo, dzięki czemu zdążyliśmy na czas.

• Czy wiadomo już, czy krąg podatników, którzy będą musieli stosować kasy, zostanie poszerzony od 1 stycznia 2009 r.?

- Decyzja dotycząca zakresu podatników zwolnionych z konieczności stosowania kas jest właśnie drugim powodem opóźnienia, wydania rozporządzenia, choć nie- skutkującego żadnymi dolegliwościami dla podatników. Objęcie kolejnych grup podatników obowiązkiem stosowania kas nie jest, można powiedzieć, tak oczywiste, jak w przypadku tych grup, które taki obowiązek dziś mają. Wynika to ze specyfiki działalności, którą ci podatnicy prowadzą. Stąd zresztą ta konieczność analiz, konsultacji, które wydłużają cały proces decyzyjny. Natomiast postanowione jest już to, że czas obowiązywania nowego rozporządzenia będzie dwa razy dłuższy - zamiast dotychczasowych sześciu miesięcy rozporządzenie będzie obowiązywało przez rok.

• Czy jeśli więcej osób będzie musiało kupić kasy rejestrujące, to nastąpi to już 1 stycznia 2009 r., czy może będzie jakiś okres przejściowy?

- Jeżeli podejmiemy decyzję, że już czas wykreślić kolejne grupy podatników czy czynności dziś zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotu i podatku przy pomocy kas rejestrujących, to na pewno nie wprowadzimy takiego obowiązku od razu od 1 stycznia 2009 r. To pewne. Podatnik musi mieć odpowiednio długi (np. półroczny) czas na zakup kasy, zgłoszenie jej, przeszkolenie pracowników itd. Nikt nie będzie zaskoczony i każdy będzie miał czas na przygotowanie się do ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy.Rozmawiała Ewa Matyszewska

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2008-12-04
Kto zainstaluje kasy i kiedy? [2008-12-02] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
wtorek, 02 grudzień 2008

ROZLICZENIA | Ewidencja obrotów w firmie

Podatnicy w ostatniej chwili poznają termin zakupu kas

Tylko do 31 grudnia 2008 r. obowiązuje rozporządzenie o kasach rejestrujących. Resort finansów nadal nie przedstawił projektu kolejnego rozporządzenia. Przedsiębiorcy po raz kolejny w ostatniej chwili dowiedzą się o nowych obowiązkach.
Najpopularniejsze kasy na rynku


ANALIZA

Już 31 grudnia 2008 r. przestanie obowiązywać rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

- Projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas będzie opublikowany w październiku. Trwają analizy nad tym, czy nowe grupy podatników zostaną objęte obowiązkiem posiadania kas. Na razie żadne decyzje nie zostały podjęte - zapewniał we wrześniu Ludwik Kotecki, wiceminister finansów. Niestety, obietnica ministra nie została spełniona.

Mimo że został tylko miesiąc, Ministerstwo Finansów nie przedstawiło nowego projektu rozporządzenia w tym zakresie i milczy co do terminu jego publikacji. Wiadomo tylko tyle, że prace nad nim trwają.

Niechlubną tradycją stało się, że resort finansów nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych publikuje tuż przed utratą mocy obowiązujących przepisów. To powoduje, że przedsiębiorcy praktycznie za pięć dwunasta dowiadują się, że np. za dwa dni muszą w swojej firmie stosować kasę fiskalną i ewidencjonować na niej każdą sprzedaż. A jak wiadomo, przedsiębiorca, który nie zainstaluje na czas kasy fiskalnej, może narazić się na sankcję VAT za nieterminową instalację tego urządzenia. To nie koniec. Podatnik za opóźnienia zostanie też pozbawiony ulgi związanej z zakupem kasy. I czyja to będzie wina?

Oczywiście przedsiębiorcy. To przecież on nie zdąży na czas kupić kasy fiskalnej. Ministerstwo Finansów - mimo że w ostatniej chwili - projekt rozporządzenia ujawni.

- Mam dość ciągłej niepewności i czekania do ostatniego momentu na informację, czy powinienem kupić kasę, czy jeszcze nie - żali się pan Krzysztof, przedsiębiorca z Lublina.

Zdaniem ekspertów publikacja projektów rozporządzeń w sprawie kas fiskalnych w ostatnim momencie jest kompromitacją resortu finansów.

Zaklęty termin...

Ministerstwo Finansów nie podaje, na jakim etapie prac jest projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych i kiedy zostanie on opublikowany.

Zdaniem Doriana Liszcza, eksperta z firmy GMTR, producenta nowoczesnych kas i drukarek fiskalnych, zawsze lepiej jest wiedzieć wcześniej, jakiego rodzaju zmiany nas czekają.

- Konsultacje społeczne i korekty nad projektem z całą pewnością pozwoliłyby na uniknięcie nieporozumień czy pomyłek. Taki tryb wprowadzania rozporządzenia jest poprawny. Żaden z producentów kas nie powinien mieć poczucia, że został zaskoczony - podkreśla Dorian Liszcz.

Według Jacka Pyssy, radcy prawnego współpracującego z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, zasady prawidłowej legislacji wymagają od prawodawcy, którym jest tu minister finansów, wprowadzania przepisów określających prawa i obowiązki obywateli - zwłaszcza w sprawach podatkowych - ze stosownym wyprzedzeniem (tak, aby każdy mógł z należytą starannością przygotować się do wypełniania nałożonych na niego obowiązków). Ministerstwo Finansów przyzwyczaiło nas jednak praktyką ostatnich lat, że przepisy określające aktualny katalog zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych pojawiają się w ostatnim momencie.

- Przepisy nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych poznamy pod koniec grudnia tego roku - stwierdza Jacek Pyssa.

...kiedyś był dłuższy...

Eksperci są zgodni: nowe rozporządzenie o kasach rejestrujących ukaże się w ostatniej chwili. Henryk Półtorak, ekspert z firmy PUH SOFTEL Dział Urządzeń Fiskalnych, przypomina sobie dobre czasy, gdy nowe rozporządzenie publikowane było z wyprzedzeniem. Zarówno serwisy, jak i podatnicy mieli czas na wybranie optymalnego modelu kasy, przeszkolenie i rozplanowanie sobie czasu. Ostatnio jednak Ministerstwo Finansów nauczyło nas, że nowe rozporządzenie pojawia się zaledwie kilka dni przed wygaśnięciem zwolnień z poprzedniego.

- Pojawiały się nawet poważne błędy, które trzeba było naprawiać, że wspomnę rozporządzenie ministra finansów z 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, obowiązujące z datą wsteczną - od 1 stycznia 2006 r. Podatnikom zależy na ukazaniu się rozporządzenia z odpowiednim wyprzedzeniem, by mogli się przygotować na zakup kas - zauważa Henryk Półtorak.

...bo ważny dla podatników...

Zgodnie z ustawą o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na ten aspekt zwraca uwagę Bartosz Małkiewicz, menedżer, Doradztwo Podatkowe KPMG, który wyjaśnia, że oznacza to, że co do zasady na podstawie ustawy o VAT każda sprzedaż na rzecz wymienionych podmiotów powinna być rejestrowana za pomocą kasy. Jednak na podstawie upoważnienia ustawowego zostało wydane rozporządzenie, które zwalnia wiele podmiotów z obowiązku stosowania kas rejestrujących.

- Zwolnienia obowiązują generalnie do 31 grudnia 2008 r. W rezultacie, jeżeli minister finansów nie wyda nowego rozporządzenia, które przedłuży termin obowiązywania zwolnień, podatnicy zgodnie z wymogiem ustawowym będą musieli zainstalować kasy fiskalne - ostrzega Bartosz Małkiewicz.

Dodaje, że w związku z tym wskazane byłoby niezwłoczne wydanie rozporządzenia, aby rozwiać wątpliwości podatników co do poprawnego ewidencjonowania obrotu od 1 stycznia 2009 r. Jest to istotne, zwłaszcza jeżeli minister finansów planuje zawęzić zakres zwolnień.

Jacek Pyssa przypomina, że aktualny zakres zwolnień wynika z rozporządzenia ministra finansów z 27 czerwca 2008 r. obowiązującego od 1 lipca 2008 r. Zwolnienia przewidziane tym rozporządzeniem obowiązują do 31 grudnia 2008 r.

- Nie oznacza to jednak, że wszyscy podatnicy zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych na mocy przepisów tego rozporządzenia będą musieli zacząć stosować kasy od początku przyszłego roku - mówi nasz rozmówca współpracujący z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.

...i serwisów kas...

Poznanie projektu nowego rozporządzenia o kasach jest również kluczowe dla serwisów i producentów urządzeń fiskalnych.

- Jeśli pod koniec roku nie będę wiedział, czy od początku stycznia w obowiązek posiadania kas wejdą lekarze, korepetytorzy, to trudno będzie zareagować odpowiednio dużym zamówieniem, a przecież nie zakupię kilkudziesięciu kas bez pewności, że sprzedadzą się dostatecznie szybko. Magazynowanie większej liczby sprzętu jest nieopłacalne. Producenci i importerzy kas, myśląc o zysku, nie mogą sobie pozwolić na zamrażanie pieniędzy - argumentuje Henryk Półtorak.

Stwierdza też, że wiedza o tym, którzy podatnicy i kiedy będą musieli się sfiskalizować, ma dla producentów duże znaczenie. Dobrze byłoby przynajmniej, gdyby obowiązek wprowadzenia kas przez nowych podatników odsunięto w czasie jak w ostatnim rozporządzeniu. Obowiązywało od lipca, ale likwidowała zwolnienia dla sprzedawców wyrobów akcyzowych od listopada.

- Dzięki temu był czas na odpowiednie przygotowanie się - podsumowuje Henryk Półtorak.

31 grudnia 2008 r. do tego dnia obowiązuje rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

Autor: Ewa Matyszewska

Źródło: GP

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 02 grudzień 2008 )
<< Start < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 151 - 159 z 689
Piękne 100-letnie
822a_122.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 23 gości online
Statystyka
odwiedzających: 10296898
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.