Start O nas
poniedziałek, 22 kwiecień 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Artykuły Prasowe
Wyroki NSA w sprawie nazw PLU [2008-12-16] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
wtorek, 16 grudzień 2008

Jak prawidłowo określać nazwy towarów na paragonach

Spory podatników z organami budzi kwestia oznaczania towarów na paragonach. Firmy ewidencjonujące sprzedaż przy użyciu kas fiskalnych często nie wiedzą, czy wystarczy odwołanie do nazwy grup towarów, czy też konieczne jest stosowanie nazwy jednostkowej. Które stanowisko jest prawidłowe?

Marcin Chomiuk, dyrektor w PricewaterhouseCoopers
Marcin Chomiuk, dyrektor w PricewaterhouseCoopers

MARCIN CHOMIUK

dyrektor w PricewaterhouseCoopers

Dwa istotne wyroki dla firm dokumentujących sprzedaż przy użyciu kas fiskalnych wydał ostatnio WSA w Warszawie: wyrok z 3 października 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 1893/08) oraz z 9 października 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 1155/08). Przedmiotem sporu była kwestia oznaczeń towarów na paragonach fiskalnych. Podatnik stał na stanowisku, że w świetle przepisów ustawy o VAT dopuszczalne jest umieszczanie na paragonach jedynie ogólnych nazw sprzedawanych towarów, opartych głównie na klasyfikacji statystycznej, np. gazety, dzienniki, czasopisma. Twierdził, że konstruując nazwy grup towarów na potrzeby ewidencji, zwraca uwagę na to, aby w jednej grupie nie znalazły się towary, do których stosowane są różne stawki VAT. W razie potrzeby nazwy rodzajowe - zaczerpnięte z nazw grup towarów w PKWiU - są odpowiednio uściślane.

Organy podatkowe obu instancji uznały to stanowisko za nieprawidłowe. Według nich na paragonie fiskalnym powinna być umieszczona nazwa własna każdego sprzedawanego produktu. Argumentowały, że zakres informacji, które muszą być podane na paragonie, reguluje par. 4 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 4 lipca 2002 r. Stanowi on, że paragon musi zawierać m.in. nazwę towaru lub usługi. Organy uznały, że chodzi tu o nazwę jednostkową, tj. posiadającą jeden i tylko jeden desygnat. Tylko stosowanie oznaczeń jednostkowych może skutecznie zagwarantować konsumentom ich prawo do otrzymania dowodu nabycia towaru. Stosowanie określeń odnoszących się do grup towarowych mogłoby być wykorzystywane do nadużyć w zakresie przyporządkowania towarów do właściwych stawek podatkowych.

Pierwotny wyrok WSA w Warszawie był korzystny dla podatnika, jednak organy skarbowe złożyły na niego skargę kasacyjną do NSA. NSA w orzeczeniu z 6 czerwca 2008 r. (sygn. akt I FSK 754/07) uchylił wyrok WSA. Zdaniem NSA stosowanie na paragonach fiskalnych oznaczeń rodzajowych uniemożliwia skuteczną kontrolę obrotu i kwot podatku należnego. Nie wszystkie gazety, magazyny i czasopisma objęte są stawką 7 proc. Zatem stosowanie oznaczenia typu czasopisma nie pozwala na prawidłowe określenie właściwej stawki podatku.

Po uchyleniu wyroku sprawa wróciła do WSA, który orzekając ponownie 3 października 2008 r. związany był wykładnią NSA, a kolejny bliźniaczy wyrok w podobnej sprawie wydał dla innej spółki 9 października 2008 r.

Not. Mgm

Źródło: GP

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 16 grudzień 2008 )
Posłowie tematu Euro - Jarzyna, Liszcz [2008-12-10] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
czwartek, 11 grudzień 2008

Szanowny Panie Maćku,
 
właśnie takiego wyjaśnienia, jakie zamieścił Pan zainspirowany moimi uwagami, zabrakło w pierwszym, oryginalnym tekście reklamowych. Teraz, gdy wszystkie kryteria i okoliczności towarzyszące funkcji EURO w kasach są ujawnione, opisane, każda osoba czytająca tekst może podjąć właściwą dla siebie decyzję. Bardzo dziękuje.
 
Dariusz Jarzyna


Panie Macieju,

Zmieniliście tekst reklamowy i złożyliście wyjaśnienia.
Dziękuję - nie wnoszę dalszych uwag.

Dorian Liszcz


Kolejne projekty Rozporządzeń - czekamy na opinie [2008-12-10] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
środa, 10 grudzień 2008

Przed nami kolejne dwa kluczowe projekty Rozporządzeń dotyczących naszej branży.
Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z nimi i o ewentualne zgłoszenie swoich uwag.

Wszelkie opinie nadesłane na adres zostaną przekazane za pośrednictwem firm członkowskich współpracujących z Fiskalny.pl do Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących KIGEiT.
Opinie Państwa zgłoszone tą drogą posłużą przy wypracowaniu stanowiska Izby w tej sprawie.
Stanowisko to zostanie następnie przesłane do Ministerstwa.

Rafał Kopacz
Fiskalny.pl


  • Projekt z dnia 8 grudnia 2008r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących       • Projekt z dnia 8 grudnia 2008r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących


Ostatnia aktualizacja ( środa, 10 grudzień 2008 )
Sprawa waluty Euro - Maciej Rudaś [2008-12-09] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 4
wtorek, 09 grudzień 2008
 
Panie Dorianie, Panie Dariuszu,

W związku z Panów wypowiedziami na portalu fiskalny.pl, zainspirowanymi tekstem reklamowym firmy Torell, chciałbym dodać kilka słów komentarza.

1. W §17 ust. 3 rozporządzenie jasno wymienia przynajmniej jedną kategorię urządzeń, które nie będą mogły być używane od daty przyjęcia Euro. I tylko takie wspomina tekst reklamowy firmy Torell. Oczywiście, nie znam absolutnie wszystkich kas w Polsce, mogę jedynie przypuszczać, że gdyby takie nie istniały - ten zapis w rozporządzeniu by się nie pojawił. Czujność jest więc naszym zdaniem wskazana.

2. Oczywiście, kasy które nie oznaczają waluty mogą być użytkowane i na razie sprzedawane. Sami mamy w ofercie pracująca w ten sposób drukarkę fiskalną Emar Printo. Tego nie kwestionowaliśmy. Tekst reklamowy nie jest monografią kas fiskalnych i nie ma obowiązku analizować wszystkich przypadków. Z drugiej strony, Panie Dorianie, to nie Torell jest autorem kontrowersyjnej tezy o wymianie kas ("Komentarz do Projektu Rozporządzenia technicznego [2008-11-24]").

3. Nie zaprzeczycie Panowie, że w §5 ust. 4 określa model docelowy implementacji waluty Euro w kasach fiskalnych. W ciągu najbliższych 3 lat każda kasa sprzedawana (a nie sprzedana) w Polsce będzie musiała być rehomologowana i każda będzie musiała spełnić wymagania zapisane w §5 ust. 4. Prawdą jest, że rozwiązanie przyjęte ok. 10 lat temu przez Torell i rozwijane w kolejnych produktach SHARP, Andros i Mercury jest temu rozwiązaniu modelowemu niezwykle bliskie.

4. Można wymienić wiele zalet braku oznaczania waluty. Są jednak i słabe punkty:

  • w okresie przejściowym przed i po wprowadzeniu waluty Euro, jak można sądzić wzorem innych krajów, będzie obowiązek podawania należności dwuwalutowo. Naszym zdaniem realizacja tego postulatu przez kasę jest wygodniejsza od np. przeliczania każdorazowo za pomocą leżącego obok kasy kalkulatora;

  • naszym zdaniem wykonywanie raportów z pamięci fiskalnej z okres obejmujący rejestrację zarówno w zł, jak i w € jest wygodniejsze m.in. w naszych kasach, gdzie dane za okres ewidencjonowania w każdej z walut jest oznaczony symbolem waluty i podsumowany. W kasach bez oznaczenia waluty użytkownik będzie musiał za każdym razem pamiętać, by takiego raportu nie wywołać (tzn. wywołać raport osobno za okres rejestracji w zł i osobna za okres rejestracji w €), gdyż w przeciwnym wypadku otrzyma na podsumowaniu 1zł+1€=2niewiemco. Zdaniem firmy Torell to ostatnie rozwiązanie jest mniej wygodne dla klientów.

Podsumowując nie uważamy, że nie wolno sprzedawać ani użytkować innych produktów. Jednak wobec bliskości wprowadzenia tej waluty w Polsce, pragniemy zwrócić uwagę na to, że nasza oferta jest bliższa rozwiązaniu uznanemu przez Ministra Finansów za docelowe, a przy tym zapewnia klientom lepszy komfort obsługi przez kasę w tym zakresie.

Z poważaniem

Maciej Rudaś

Torell

Sprawa waluty Euro - Dariusz Jarzyna [2008-12-08] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 3
poniedziałek, 08 grudzień 2008
 
Szanowni Państwo


Chciałbym odnieść się do tekstu, a właściwie reklamy, zamieszczonej przez firmę Torell. W reklamie tej znalazła się sugestia, jakoby kasy (w tym również drukarki fiskalne) innych producentów albo importerów miały sprawiać kłopoty ich użytkownikom lub też użytkowanie tych kas miałoby być niemożliwe ze względu na kilka zapisów dotyczących funkcji EURO, które pojawiły się w nowym rozporządzeniu.

Żaden z przytoczonych w tej reklamie przepisów nie odnosi się do urządzeń, które posiadały lub posiadają decyzje wydane na podstawie poprzednich przepisów, zgodnie z zasadą nie działania prawa wstecz. Nie jest więc wymagane, aby oznaczały one symbolem waluty kwoty drukowane na paragonie (§5 ust 1 pkt 6o), nie mają obowiązku posiadania funkcji umożliwiającej zaprogramowanie wcześniej daty przejścia na nową walutę (§5 ust 4 pkt 1) i nie muszą zapisywać w pamięci daty zmiany waluty, w której odbywa się sprzedaż (§5 ust 4 pkt 2). Brak tych funkcji nie dyskwalifikuje kas ponieważ funkcje te w żaden negatywny sposób nie wpływają na prawidłowe naliczanie kwot obrotu i podatku należnego. Ministerstwo finansów uznając ten argument umieściło w nowym rozporządzeniu stosowny zapis, który brzmi (§17 ust 2): „Kasy nabyte przez użytkowników kas w okresie obowiązywania: 1) decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia; 2) wydanych zgodnie z §18 rozporządzenia – mogą być nadal stosowane do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego pod warunkiem, że zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika.” Jak widać nie określono żadnych (poza oczywistą poprawnością liczenia) warunków dalszego stosowania kasy, ani odnośnie typu urządzenia, ani odnośnie czasu jego stosowania. Jedyny przypadek, w którym kasa nie będzie mogła być używana po wprowadzeniu EURO, ma miejsce wtedy, gdy kasa drukuje przy kwotach na paragonie oznaczenie waluty „zł” lub „PLN” i oznaczeń tych nie da się zmienić lub usunąć bez konieczności zmiany programu pracy kasy (§17 ust 3).

Podsumowując należy stwierdzić, że KAŻDA zainstalowana kasa, która w dniu zakupu posiadała pozytywną opinię wydaną przez ministra finansów, będzie mogła być użytkowana dowolnie długo, jeśli nie ma cechy opisanej w §17 ust 3 nowego rozporządzenia. Stosowanie jej nie będzie utrudnione lub uniemożliwione przez to, że posiada ona funkcję EURO, niezależnie o tego, czy funkcja ta działa w sposób zgodny z nowym rozporządzeniem, czy też w sposób zgodny z poprzednimi warunkami lub zasadami. Użytkowanie kasy będzie możliwe również wtedy, gdy w ogóle nie posiada ona funkcji EURO.


Dariusz Jarzyna

DATECS-POLSKA

<< Start < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 151 - 159 z 693
Piękne 100-letnie
163981312.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 107 gości online
Statystyka
odwiedzających: 12804277
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.