Start O nas
piątek, 19 styczeń 2018
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Artykuły Prasowe
Wyrok w sprawie odpisów 50%-towych [2007-10-05] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
piątek, 05 październik 2007
 

Naczelny Sąd Administracyjny o obowiązku ewidencji VAT

Odliczenie połowy wydatków tylko od pierwszej kasy fiskalnej

Podatnik może odliczyć od podatku 50 proc. ceny zakupu kasy fiskalnej. Prawo to przysługuje jednak tylko w stosunku do pierwszych kas, czyli zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania.

ORZECZENIE

Podatnik w 2003 roku rozpoczął ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy fiskalnej. Potem zaprzestał prowadzenia działalności objętej tym obowiązkiem. W 2004 roku wznowił działalność i znów musiał używać kasy fiskalnej. Postanowił jednak wystąpić o interpretację podatkową. Zapytał, czy może znów skorzystać z prawa do odliczenia 50 proc. wydatków na nabycie kasy fiskalnej.

Organy podatkowe wyjaśniły, że prawo do odliczenia przysługuje tylko w przypadku tzw. pierwszej kasy. Również wojewódzki sąd administracyjny przychylił się do tego stanowiska. Oddalając skargę podatnika, wyjaśnił, że zgodnie z przepisami obecnej ustawy o VAT, podatnik nie może korzystać z odliczenia w stosunku do wszystkich zakupionych kas.

Spór trafił na wokandę NSA. Podatnika przekonywał, że o prawie do odliczenia decyduje dzień rozpoczęcia ewidencjonowania, a nie rozpoczęcia ewidencjonowania po raz pierwszy.

NSA oddalił skargę kasacyjną. Przypomniał, że sporny przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT pozwala podatnikom, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, na odliczenie od podatku kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2,5 tys. zł. Sąd nie miał wątpliwości, że chodzi tu tylko o tzw. pierwszą kasę fiskalną. Inaczej mówiąc, podatnik może odliczyć połowę wydatków, ale związanych z kasami zgłoszonymi w związku z tym, że po raz pierwszy musi zacząć stosować kasy. NSA zwrócił uwagę, że zgodnie z przepisami wykonawczymi, jednym z warunków zastosowania odliczenia jest złożenie oświadczenia o liczbie i miejscu instalacji kas fiskalnych.

Wyrok jest prawomocny.


Sygn. akt IFSK 1266/07


2,5 tys. zł maksymalnie można odliczyć na zakup kasy


ALEKSANDRA TARKA

Novitus przejmuje PC MARKET ! [2007-10-03] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
wtorek, 02 październik 2007
 
Raport bieżący nr48/2007 
 
 Data sporządzenia: 2007-10-02         
 Skrócona nazwa emitenta         
 NOVITUS S.A. 
 Temat          
 Zakup udziałów Insoft Sp. z o.o. 
 Podstawa prawna        
 Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
 Treść raportu:         
 Zarząd NOVITUS SA informuje, że w dniu 1 października 2007 roku zawarte zostały umowy zbycia łącznie 520 udziałów w spółce Insoft Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na rzecz NOVITUS SA oraz umowa inwestycyjna precyzująca warunki realizacji tej transakcji. Zbywającymi udziały są cztery osoby fizyczne, które posiadały łącznie 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Insoft. Wszystkie umowy zbycia udziałów są zawarte na identycznych warunkach.

Nabyte przez NOVITUS SA udziały stanowią 52% kapitału zakładowego Spółki Insoft i taki sam procentowy udział głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki. Cena nabycia 520 udziałów w Spółce Insoft wynosi 2.964.000 złotych, tj. 5.700 złotych za 1 udział.

Zapłata za nabyte udziały nastąpi w dwóch transzach: 90% ceny nabycia tj. 2.667.600 złotych nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umów zbycia udziałów, natomiast kwota stanowiąca 10% ceny nabycia w wysokości 296.400 złotych będzie zdeponowana na rachunku escrow i będzie płatna w terminie 5 dni roboczych po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Insoft zysku za rok 2007 po spełnieniu się warunku realizacji skorygowanego zysku netto za 2007 rok w kwocie nie mniejszej niż 865.000 złotych. Jeżeli skorygowany zysk netto będzie niższy niż prognozowany, lecz powyżej kwoty 778.000 złotych, wówczas kwota odroczona do wypłaty będzie proporcjonalnie niższa i zostanie wyliczona z formuły określonej w umowie inwestycyjnej.

Transakcja zakupu udziałów finansowana jest ze środków pieniężnych pochodzących z emisji akcji serii F uzyskanych przez NOVITUS SA w ramach oferty publicznej i stanowi element realizacji celów tej emisji. Nabyte udziały stanowić będą długoterminową inwestycję kapitałową Spółki. Wartość udziałów zostanie zaewidencjonowana w księgach rachunkowych NOVITUS SA według kosztu nabycia (cena nabycia powiększona o inne koszty bezpośrednio związane z tą transakcją).

Nabyte udziały stanowią ponad 20% kapitału zakładowego Insoft, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Nie istnieją powiązania pomiędzy NOVITUS SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi NOVITUS SA a zbywającymi udziały w Insoft i osobami nią zarządzającymi.

Zakup udziałów Spółki Insoft wpisuje się w ramy przyjętej przez NOVITUS SA strategii rozwoju zakładającej utworzenie grupy kapitałowej podmiotów działających w branży IT pozwalającej na rozszerzenie działalności w wysokomarżowych rynkach.

Spółka Insoft działa na rynku od 1991 roku i specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu oprogramowania systemów sprzedaży i wspomagających obsługę klienta. Głównymi liniami produktowymi Spółki są:
• systemy sprzedaży – oprogramowanie do obsługi klientów detalicznych, zarządzające sklepami i sieciami sklepów ( PC - Market, PC - POS),
• systemy CRM – programy do zarządzania kontaktami handlowymi oraz wspomagające proces obsługi klienta,
• systemy kartowe – oprogramowanie do automatycznej identyfikacji klientów i ich rozliczania przy użyciu kart elektronicznych oraz systemy lojalnościowe.

Przychody ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług wdrożeniowych stanowią ponad 90% przychodów Spółki, dzięki temu Insoft osiąga wysoką rentowność sprzedaży. W 2006 roku Spółka zrealizowała przychody ze sprzedaży na poziomie 2.975 tys. złotych, a zysk netto w wysokości 549 tys. złotych.
Według szacunków Zarządu Insoft, Spółka zamierza osiągnąć w 2007 roku ok. 3.500 tys. złotych przychodów ze sprzedaży i ok. 800 tys. złotych zysku netto.
 

  

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 02 październik 2007 )
Kasy dla lekarzy popłynęły... [2007-10-02] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
wtorek, 02 październik 2007
 
[...] Na konferencji Masłowska nie przedstawiła swego programu, tylko odniosła się do dotychczasowej działalności w Sejmie. Wyliczała ustawy, nad którymi pracowała jej partia. Twierdziła, że niewiele brakło do wprowadzenia kas fiskalnych dla lekarzy i adwokatów, w co osobiście się angażowała.

- Gdyby nie wybory, to od stycznia lekarze mieliby takie kasy - mówiła Masłowska. Jej zdaniem dopiero wprowadzenie takiego rozliczenia w gabinetach pokazałoby prawdę o dochodach lekarzy. Obecny sposób określiła: "Pic na wodę, fotomontaż".

- Lekarze powinni zarabiać więcej, ale ich dochody muszą być transparentne - tłumaczyła posłanka. - Należy też doprowadzić do oddzielenia usług prywatnych od publicznych. Nie może być tak, że prywatnie się przyjmuje, a w państwowym operuje.

Pytana, dlaczego PiS dotąd tego nie zrobił i nie wprowadził kas, odpowiadała, że ustawy pisze się długo, bo wymaga to dużo pracy.

Źródło: Gazeta Wyborcza Szczecin
Kasy fiskalne dla sprzedawców papierosów [2007-10-01] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
poniedziałek, 01 październik 2007
 Będą licencje na sprzedaż papierosów


Czy sklepikarz sprzedający papierosy będzie musiał się starać o specjalne zezwolenie? Nalega na to część producentów papierosów i Ruch, a resort finansów nie mówi "nie".

Nieoficjalnie wiadomo, że pomysł wyszedł od Philipa Morrisa, największego producenta papierosów w Polsce, który ma prawie 40 proc. rynku.

- System licencjonowania sprzedaży wyrobów tytoniowych może przyczynić się do zwiększenia efektywności walki z nielegalnym handlem papierosami, który przynosi straty nie tylko budżetowi państwa, ale również legalnym producentom - twierdzi rzecznik Philipa Morrisa Hubert Zawadzki. - Licencjonowanie może się również przyczynić do ograniczenia dostępu nieletnich do wyrobów tytoniowych.

Chodziłoby prawdopodobnie o drobnych sklepikarzy, których fiskus rzadko kontroluje.

Pomysłem zainteresowało się Ministerstwo Finansów, które zastanawia się, jak walczyć z produkowanymi nielegalnie oraz przemycanymi do Polski papierosami. Nasz kraj stał się bowiem prawdziwym centrum nielegalnego przemysłu tytoniowego.

Produkowane w "podziemnych" fabrykach papierosy trafiają nie tylko na krajowe bazary, ale również na Zachód, przede wszystkim do Wielkiej Brytanii. Brytyjskiemu fiskusowi bardzo się to nie podoba - w tej sprawie interweniował nawet ambasador Zjednoczonego Królestwa w Warszawie.

- Licencje mogą być instrumentem walki z szarą strefą, bo dawałaby możliwość kontroli legalności sprzedawanych wyrobów tytoniowych - twierdzi rzecznik resortu finansów Jakub Lutyk. Ale zastrzega, że wymagałoby to starannej analizy i na razie resort nie pracuje nad tą kwestią. Wymagałaby ona zresztą zmiany ustawy, a parlament na razie nie pracuje.

Jak miałyby w praktyce wyglądać licencje, kto miałby ich udzielać i na jakich zasadach - tego nie wiadomo. Wraz z licencjami na sprzedaż papierosów miały się też pojawić inne obostrzenia, o których resort finansów rozmawia z branżą tytoniową. Po pierwsze, byłby to nakaz używania kas fiskalnych przez wszystkich sklepikarzy sprzedających papierosy, niezależnie od limitu obrotów (dziś kasy trzeba używać z przychodami powyżej 40 tys. zł rocznie). Po drugie, zakaz sprzedaży papierosów po cenie niższej niż wydrukowana na paczce - wielu drobnych handlowców próbuje w ten sposób konkurować z wielkimi sieciami.

- Licencje na sprzedaż papierosów? Nie widzę sensu - mówi były wiceminister finansów Jarosław Neneman. - Przecież nielegalne papierosy w Polsce sprzedaje się głównie na bazarach.

Przeciw propozycjom Philipa Morrisa (producenta m.in. Marlboro) protestuje koalicja konkurujących z nimi producentów tańszych papierosów, wśród nich Imperial Tobacco i Scandinavian Tobacco. "Wyroby przemycane i podrabiane są w stosunkowo niewielkim stopniu sprzedawane za pośrednictwem legalnych kanałów dystrybucji" - czytamy w stanowisku tej pierwszej firmy. Twierdzi ona też, że prawdopodobna w takiej sytuacji podwyżka cen papierosów spowodowałaby wzrost szarej strefy, a nie jej spadek.

Koncesjonowanie sprzedaży papierosów oraz kasy fiskalne zdecydowanie popiera za to Ruch, który jest największym w Polsce dystrybutorem papierosów - ma ponad 40 proc. rynku.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Kasy dla kolejnych grup [2007-10-01] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 2
poniedziałek, 01 październik 2007
Kasy fiskalne dla nowych grup podatników
NOWE PRAWO Dziś kolejna grupa podatników traci zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przez kasy fiskalne. Będą je musieli instalować - choć nie od razu - m.in. właściciele klubów fitness i solariów.

Zwolnienie utracą podatnicy, których usługi do 30 września nie były ewidencjonowane z użyciem kas na podstawie załącznika do starego rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2006 r. w sprawie kas fiskalnych, a niewymienione w załączniku do nowego rozporządzenia.

Dotyczy to usług: wspomagania transportu drogowego, naukowo-badawczych, w zakresie badań i analiz technicznych, reklamowych, pakowania prezentów, paczek pocztowych, związane z poprawą kondycji fizycznej oraz pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyjątkiem wykonywanych przez schroniska dla zwierząt, które są nadal zwolnione z ewidencji przez kasę).

Utrata zwolnienia nie oznacza jednak bezwzględnej ewidencji przez kasę już od 1 października. Podatnicy, którzy zostali wyłączeni ze zwolnienia, korzystają jeszcze z drugiego zwolnienia ze względu na osiągnięte obroty. Zwolnienie to przysługuje, gdy podatnik nie przekroczył w 2006 i 2007 roku kwoty 40 000 zł z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kontynuujących działalność gospodarczą. Gdy kwota ta zostanie przekroczona, należy rozpocząć ewidencję kasową po upływie dwóch miesięcy od miesiąca przekroczenia.

Z tego zwolnienia korzystają też podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w 2007 roku i kwota obrotów nie przekroczyła u nich 20 000 zł. W jednym jednak przypadku bez względu na wysokość obrotów istnieje bezwzględny obowiązek ewidencji za pomocą kasy fiskalnej od 1 października. Dotyczy to dostawy wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU.

Trzeba pamiętać, że opóźnienie w instalacji kasy pociąga za sobą ujemne konsekwencje. Po pierwsze, do czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących podatnicy tracą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Po wtóre, podatnicy nie będą mogli odliczyć kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.

JAKIE USŁUGI BĘDĄ REJESTROWANE PRZEZ KASĘ

  • usługi wspomagające transport drogowy - pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 63.21.25), np. badanie natężenia ruchu,
  • usługi naukowo-badawcze (PKWiU 73), np. w dziedzinie nauk technicznych, humanistycznych,
  • usługi w zakresie badań i analiz technicznych (KPWiU 74.30), np. przeglądy techniczne pojazdów, badania i analizy czystości substancji,
  • usługi reklamowe (PKWiU ex 74.4),
  • usługi pakowania prezentów, paczek pocztowych (PKWiU 74.82.10-00.50),
  • usługi związane z poprawą kondycji fizycznej (PKWiU 93.04.10), np. sauny, solaria, kluby fitness
  • usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 93.05), z wyjątkiem wykonywanych przez schroniska dla zwierząt, które są nadal zwolnione.
BOGDAN ŚWIĄDER

<< Start < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 251 - 259 z 686
Piękne 100-letnie
745d_1.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 45 gości online
Statystyka
odwiedzających: 9977750
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.