Start O nas
poniedziałek, 22 kwiecień 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Artykuły Prasowe
Kasy w gabinetach - debata [2007-10-25] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
czwartek, 25 październik 2007
 

Bukiel kontra Masłowska

ma
2007-10-16, ostatnia aktualizacja 2007-10-16 20:23

Dwójka medyków: Krzysztof Bukiel, szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i Mirosława Masłowska z PiS starli się w przedwyborczej debacie, m.in. na temat prywatyzacji szpitali i kas fiskalnych w gabinetach.

Debata odbyła się we wtorek w Okręgowej Izbie Lekarskiej. Ale nie przyciągnęła wielu słuchaczy. Bukiela wspierało kilku lekarzy, Masłowską syn, współpracownik i paru znajomych.

Krzysztof Bukiel kandyduje do Senatu z UPR, a Mirosława Masłowska do Sejmu z PiS. On, lekarz rodzinny i internista, od 16 lat jest przywódcą OZZL. Ona, chirurg dziecięcy, przez dziesięć lat kierowała wojewódzkim sanepidem, a ostatnie dwa lata była posłem.

Masłowska wytknęła rozmówcy, że był przywódcą tegorocznych strajków lekarzy, bo "zależy mu na niepokoju społecznym". Pytała, czy rzeczywiście członkowie OZZL, którzy nie strajkowali, płacili 20 tys. zł kary. Bukiel zaprzeczył. Dyskutowali też o prywatyzacji. Bukiel uważa, że tylko wolny rynek jest korzystny dla pacjentów, bo będą mogli wybrać nie tylko lekarza, szpital, ale i ubezpieczyciela - kasę chorych.

Masłowska uważała, że prywatne szpitale mogą istnieć, ale gdy kupią sobie grunt, budynek i sprzęt: - A nie uwłaszczą się na istniejących dziś szpitalach - podkreślała.

Prawdziwe emocje wzbudziły kasy fiskalne w gabinetach lekarzy. Masłowska jest orędowniczką tego pomysłu. Zdaniem Bukiela władza nie musi dokładnie wiedzieć, ile każdy zarabia, byleby płacił na wspólne dobro, a lekarze, jak każdy drobny przedsiębiorca, powinni płacić podatek zryczałtowany.

Lech Szadziuk, wiceszef OIL, krytykował posłankę, że promuje kasy, bo nie wie, do czego służą: - Do rejestracji podatku VAT, a lekarze są zwolnieni z VAT - mówił.

Masłowska broniła się, że podatek może być zerowy, a kasa da pacjentowi np. dowód usługi w razie reklamacji albo, po zmianie prawa, podstawę do odpisania wydatków medycznych od podatku.

Źródło: Gazeta Wyborcza Szczecin
Likwidacja działalności a zwrot odliczenia [2007-10-22] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
poniedziałek, 22 październik 2007
 

VAT | Ulga na zakup kasy fiskalnej

Szybka likwidacja działalności oznacza zwrot odliczenia

Podatnicy, którzy otrzymali zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej, w określonych przypadkach są zobowiązani do zwrotu ulgi fiskusowi.

Podatnicy podlegający obowiązkowi prowadzenia obrotu przy pomocy kas fiskalnych mogą odliczyć kwotę na zakup każdej z kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 50 proc. ceny jej zakupu (bez podatku), jednak nie więcej niż 2,5 tys. zł. W określonych przypadkach podatnicy są jednak zobowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot na zakup kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) konieczność taka wystąpi w przypadku, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik przestanie używać kasy lub w obowiązującym terminie nie dokona zgłoszenia urządzenia do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis. Dodatkowe okoliczności powodujące po stronie podatnika zwrot odliczonych lub otrzymanych kwot określone zostały w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2007 r. nr 116, poz. 804). Ulgę trzeba zatem zwrócić fiskusowi, w przypadku gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik zaprzestanie działalności, nastąpi otwarcie likwidacji, zostanie ogłoszona upadłość, nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) oraz w sytuacji, gdy dokona odliczenia ulgi z naruszeniem przepisów rozporządzenia.

Obowiązek zwrotu powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu. Czynni podatnicy VAT powinni dokonać zwrotu odliczonych kwot nie później niż w terminie rozliczenia podatku za ten miesiąc lub kwartał. Natomiast podatnicy korzystający ze zwolnienia VAT - nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu. Zwrotu kwot odliczonych lub otrzymanych należy dokonać na rachunek bankowy urzędu skarbowego.


MAGDALENA MAJKOWSKA

Metody sprawdzania kas przez Organy podatkowe [2007-10-19] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
piątek, 19 październik 2007
 

Jak organy podatkowe sprawdzają, czy przedsiębiorca ma kasę fiskalną lub jest podatnikiem VAT

Ostatnia aktualizacja: 2007-10-17

Autor: Piotr Domański
Źródło: Monitor Księgowego nr 20 z dnia 2007-10-20

Obecnie organy podatkowe często przeprowadzają kontrole przedsiębiorców, podejrzewając, że nie ewidencjonują sprzedaży w kasie fiskalnej lub unikają rejestracji jako podatnicy VAT. Tego typu kontrolom podlegają najczęściej osoby prowadzące sprzedaż detaliczną na bazarach lub wykonujące działalność sezonową (smażalnie, kawiarnie, dyskoteki). Organy podatkowe chętnie korzystają z kontroli na legitymację, która może się odbyć bez obecności przedsiębiorcy. Coraz więcej kontroli jest przeprowadzanych wobec osób sprzedających towary i usługi za pośrednictwem Internetu.

Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielanego m.in. przez naczelnika urzędu skarbowego (lub osobę go zastępującą) na formularzu KON-W. Przepisy pozwalają jednak również na kontrolę bez upoważnienia, czyli tzw. kontrolę "na legitymację". W 2007 r. jest ona stosowana szczególnie często wobec punktów prowadzących sprzedaż detaliczną lub działalność usługową bez kasy fiskalnej. Inspektorzy wykorzystują w tym celu możliwości, jakie w 2007 r. dały im znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej.

Kontrola "na legitymację"

Kontrola "na legitymację" jest możliwa od lat. Przeprowadza się ją w każdym przypadku, gdy okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli. W szczególności jest przeprowadzana, gdy istnieje ryzyko utraty materiału dowodowego lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa skarbowego albo wykroczenia skarbowego. Taką sytuacją jest m.in. uzasadnione podejrzenie, że przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, nie ewidencjonując jej w kasie fiskalnej. W 2007 r. kontrolę można przeprowadzić także podczas nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby reprezentującej przedsiębiorcę w czasie kontroli. Stanowi o tym art. 284a § 1 Ordynacji podatkowej. Obecnie do rozpoczęcia kontroli wystarczy okazanie legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego. Pracownik nie musi mieć żadnego umocowania do reprezentowania przedsiębiorcy.


PRZYKŁAD

Joanna K. sprzedaje warzywa i owoce na bazarze. Sprzedaż przeprowadzana jest ze straganu. Obok straganu stoi duży samochód dostawczy. Przedsiębiorca oferuje stale warzywa, owoce. Wartość towaru załadowanego na samochodzie wynosi każdego dnia 4000-6000 zł, a przedsiębiorca jest na bazarze obecny codziennie. Z szybkiego oszacowania dokonanego przez przechodzących bazarem kontrolerów wynikało, że przedsiębiorca - z uwagi na przekroczenie limitu 40 000 zł - musi posiadać kasę fiskalną. Dlatego wszczęli kontrolę na legitymację, pod kątem nieposiadania przez Joannę K. kasy fiskalnej. W momencie podjęcia kontroli inspektorzy nie musieli przedstawić upoważnienia KON-W. Joanna K. nie była obecna na bazarze. Sprzedaż prowadził jej pracownik. Mimo to kontrola została prawidłowo rozpoczęta w obecności zatrudnionego pracownika.

Od dnia wszczęcia kontroli organ podatkowy ma 3 dni na doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli - KON-W. Jest tak zarówno gdy kontrolowany przedsiębiorca jest obecny w czasie kontroli na legitymację, jak i gdy jest nieobecny. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, kontrola jest bezskuteczna. Dokumenty z czynności kontrolnych nie stanowią wtedy dowodu w postępowaniu podatkowym. Z jednym wyjątkiem: kontrola jest ważna, gdy KON-W nie mógł być doręczony z powodu niemożliwości ustalenia danych identyfikujących kontrolowanego. Upoważnienie doręczane jest po ustaleniu tych danych. Jeżeli w okresie 30 dni od dnia wszczęcia kontroli nie zostaną one ustalone, organ podatkowy może zawiesić kontrolę podatkową. Zawieszona kontrola podatkowa może być podjęta w każdym czasie, gdy zostaną ustalone dane kontrolowanego. Dopiero jeżeli w ciągu 5 lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu nie zostaną ustalone dane identyfikujące kontrolowanego, zawieszona kontrola podatkowa podlega umorzeniu. Zarówno postanowienie o zawieszeniu kontroli, jak i postanowienie o umorzeniu kontroli pozostawia się w aktach sprawy.

Ustalanie limitu obrotów przez kontrolerów


Wbrew opinii wielu podatników organy podatkowe mają realną możliwość oszacowania, czy przedsiębiorca przekroczył limit przychodów powodujący obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej. Kontrolerzy na pierwszym etapie kontroli mogą dokonać spisania wartości towaru oferowanego przez przedsiębiorcę. Jeżeli jest to wartość znaczna, organy podatkowe uznają, że przedsiębiorca ma dużo wyższe obroty niż deklarowane. Kontrolerzy wychodzą z założenia, że rozsądny przedsiębiorca nie utrzymuje w punkcie sprzedaży na bazarze towaru np. za 8000 zł, jeżeli nie liczy się z realną możliwością jego sprzedaży w krótkim czasie. Przedsiębiorcom często wydaje się, że wystarczy, gdy użyją argumentu "towar w moim punkcie nie cieszy się zainteresowaniem kupujących".


Kontrolerzy mają jednak możliwość ustalenia potencjalnego poziomu miesięcznej sprzedaży kontrolowanego punktu detalicznego. Mogą np. zdobyć dane porównawcze, ustalając, ile wynoszą obroty sąsiednich punktów sprzedaży. Jeżeli sąsiednie punkty - przy wyrównanym poziomie cen - sprzedają miesięcznie towarów za np. 20 000 zł, trudno będzie wytłumaczyć, dlaczego w kontrolowanym punkcie sprzedaż jest deklarowana na poziomie np. 3000 zł. Kontrolerzy mogą wówczas wymierzyć podatnikowi karę grzywny do 180 stawek dziennych. Podstawą prawną jest art. 62 Kodeksu karnego skarbowego. Przepis ten wprowadza karę dla osoby, która wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania. Karze tej podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży. Jedynie w przypadku uchybień mniejszej wagi sprawca określonego czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Sprzedaż przez Internet

W 2007 r. zagrożeni kontrolą są również przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Przedsiębiorcy ci często mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kas fiskalnych (z wyjątkiem, o którym niżej). Sklepy internetowe korzystają ze zwolnienia, gdy łącznie spełniają następujące warunki:

prowadzą sprzedaż wysyłkową, dostarczając swoje towary pocztą lub przesyłkami kurierskimi,

• zapłata za towary uiszczana jest za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy sklepu,

• sklep prowadzi ewidencję dokumentującą poszczególne transakcje, zawierającą dane osobowe nabywców oraz związek poszczególnych dostaw z płatnościami.


Należy pamiętać, że sprzedaż wysyłkowa niektórych towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (np. nagranych płyt CD i DVD) zawsze wymaga posiadania kasy fiskalnej.


Z uwagi na zwolnienie większości sklepów internetowych z obowiązku posiadania kas fiskalnych kontrolerzy skupiają się na wykrywaniu przedsiębiorców unikających płacenia VAT z uwagi na poziom sprzedaży (zwolnienie podmiotowe). Kontrola jest łatwa, bo w praktyce nie ma potrzeby przeprowadzania oszacowania rzeczywistego poziomu sprzedaży kontrolowanego. W tym rodzaju prowadzonej działalności płatność za zakupiony towar uiszczana jest za pośrednictwem poczty lub banku. Organ podatkowy może ustalić rzeczywisty poziom obrotów, występując z odpowiednim wnioskiem do banku prowadzącego rachunek firmowy przedsiębiorcy. Wymaga to jednak spełnienia skomplikowanych procedur. Łatwiejsze jest uzyskanie danych od portali aukcyjnych. Organy podatkowe występują np. do Allegro z prośbą o udostępnienie archiwalnych informacji o aukcjach przeprowadzonych za pośrednictwem tego portalu przez interesującego fiskusa internetowego sprzedawcę. Często kontrolę inicjują skargi nabywców (np. zamieszczane w negatywnych komentarzach do aukcji), którym odmówiono wystawienia faktury VAT (pomimo takiej deklaracji w ofercie sprzedaży).


PRZYKŁAD

Paweł K. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Sprzedaje za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro obuwie sportowe. Kontrolerzy podatkowi, przeglądając komentarze internautów, zauważyli, że po kupnie butów od Pawła K. 12 internautów napisało komentarze negatywne, zarzucając mu, że odmówił wystawienia faktury VAT. W 2007 r. wszystkich komentarzy było 347. Kontrolerzy przyjęli, że średnio jeden internauta kupił parę butów za 167 zł. Oznaczało to, że Paweł K. osiągnął przychód ze sprzedaży na Allegro 57 949 zł. Kontrolerzy założyli następnie, że prowadzący już kilka lat działalność gospodarczą Paweł K. nie rozlicza sprzedaży jako podatnik VAT, licząc, że w przypadku sprzedaży detalicznej butów klienci nie będą żądać faktur VAT. Kontrolerzy wystąpili do Allegro o wykaz wszystkich transakcji przeprowadzonych przez Pawła K. w 2006 r. i w 2007 r. Kontrola potwierdziła, że Paweł K. nie zarejestrował się jako podatnik VAT. Urząd oszacował obrót podatnika za lata, w których nie płacił VAT, wydał decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Wymierzył również karę grzywny z Kodeksu karnego skarbowego.


• art. 62 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 112, poz. 766

• art. 283-284a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818

Piotr Domański

konsultant podatkowy

Pół miliona kas do wymiany w 2012? [2007-10-17] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
środa, 17 październik 2007
 
Gilowska: euro możliwe w 2012 roku
(Open Finance/ 16.10.2007, godz. 18:35)
Sytuacja budżetu okazuje się na tyle dobra (po wrześniu rząd nadal ma nadwyżkę budżetową choć planował 30 mld PLN deficytu), że Polska szybciej spełnia kryteria przyjęcia euro.

Chodzi w szczególności o deficyt sektora budżetowego, który w 2007 nie przekroczy 3 proc. PKB, co z kolei jest jednym z podstawowych kryteriów upoważniających do przyjęcia euro. Rząd spodziewa się także, że w kolejnych latach deficyt sektora budżetowego nadal będzie się zmniejszał, a zadłużenie Polski na trwałe obniży się poniżej 50 proc. PKB. Szacunki dotyczące inflacji to utrzymanie zmian cen w celu inflacyjnym RPP. Wszytko to razem sprawia, że już od 2010 roku złoty mógłby być w korytarzu wahań ERM2, stabilizującym kurs waluty przed jej zamianą na euro. - Nie będzie żadnych ekonomicznych przeszkód, aby Polska miała euro w 2012 roku - powiedziała Zyta Gilowska, minister finansów.

[FISKALNY.PL] Wprowadzenie nowej waluty będzie oznaczało konieczność wymiany znacznej części urządzeń fiskalnych na polskim rynku. Mimo, że w kasach nowej homologacji istnieje juz tzw. przelicznik Euro to jednak rozwiązanie to okazało się rozwiązaniem na miarę okresu po wejściu Polski do Unii Europejskiej ale nie wystarczającym jednak już do oficjalnego wprowadzenia waluty Euro obok Złotego.
Pominięto całkowicie fakt, że przed ostatecznym zastąpieniem Złotego przez Euro na rynku przez pewien okres czasu obowiązywać będą dwie równorzędne waluty i zapis do Pamięci Fiskalnej urządzenia będzie musiał zachować swoją integralność oraz zapewnić Urzędom Skarbowym możliwość precyzyjnego obliczenia podatku należnego od podatnika.  Nawet po kilku latach od wykonania sprzedaży.
Zatem obrót zrealizowany w dwóch walutach trzeba będzie ewidencjonować rozdzielnie i rozliczać z fiskusem dopiero na dzień dokonania zapłaty i to przy aktualnie obowiązującym kursie przeliczeniowym, bądź dokonując rozdzielnego rozliczenia przy wykorzystaniu dwóch walut (VAT-u w Euro XYZ zł + VAT-u w PLN XYZ zł)
Pomysł np. by podatnik samodzielnie podawał kurs przeliczeniowy Euro do Złotego każdorazowo przed wykonaniem raportu dziennego jest absurdalny i oczywiście będzie generował problemy rozliczeniowe fiskusowi. Jak po dwóch latach sprawdzić jaki danego dnia był kurs… Nie ma żadnej gwarancji, że podatnik wprowadzać będzie w czasie użytkowania kasy prawidłowy przelicznik waluty.
Skoro nie ma gwarancji… musi pojawić się nowe rozwiązanie. Jakie? Zaproponuj


 

ELZAB ma nowego właściciela, definitywnie [2007-10-15] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
poniedziałek, 15 październik 2007
 
Raport bieżący nr38/2007 
 
 Data sporządzenia: 2007-10-05         
 Skrócona nazwa emitenta         
 ELZAB 
 Temat          
 zawiadomienie o zbyciu akcji 
 Podstawa prawna        
 Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
 Treść raportu:         
 Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Relpol 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach o zawarciu w dniu 27.09.2007 r. umowy sprzedaży akcji poza rynkiem regulowanym.
RELPOL 5 Sp. z o.o. zbyła na rzecz BBI Capital NFI S.A.:
823 011 akcji na okaziciela spółki ZUK ELZAB S.A.,
1 695 akcji imiennych uprzywilejowanych spółki ZUK ELZAB S.A.,
które łącznie stanowiły 51,11% akcji spółki ZUK ELZAB S.A. i dawały prawo do 37,56% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed zbyciem Relpol 5 Sp. z o.o. posiadała 861 706 akcji ZUK ELZAB S.A. (w tym: 823 011 akcji zwykłych na okaziciela oraz 38 695 akcji imiennych uprzywilejowanych), które stanowiły łącznie 53,40% kapitału zakładowego spółki ZUK ELZAB S.A. oraz dawały prawo do 45,92% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ELZAB S.A.

Obecnie Relpol 5 Sp. z o.o. posiada 37 000 akcji imiennych uprzywilejowanych, które stanowią 2,29% kapitału zakładowego spółki ZUK ELZAB S.A. oraz dają prawo do 8,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ZUK ELZAB S.A.

Relpol 5 Sp. z o.o. poinformowała również, że nie zamierza zwiększać swojego zaangażowania w akcje ZUK ELZAB S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
<< Start < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 251 - 259 z 693
Piękne 100-letnie
130416568_5.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 93 gości online
Statystyka
odwiedzających: 12804305
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.