Start O nas
sobota, 15 grudzień 2018
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Artykuły Prasowe
Koniec działalności, remanent, kasa [2007-06-29] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 6
piątek, 29 czerwiec 2007
 
CO TRZEBA OPODATKOWAĆ NA ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI
Remanent bez kasy fiskalnej

Przedsiębiorca likwidujący działalność musi sporządzić spis z natury i opodatkować wykazane w nim towary. Czy obowiązek ten dotyczy kasy fiskalnej? Moim zdaniem nie.


Wprawdzie w rozumieniu ustawy o VAT kasa to też towar. Jednak podatnik nie kupił go po to, aby później sprzedać, ale dlatego, że miał taki obowiązek.


Przymus dla podatnika

O kasach rejestrujących mówi art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nim podatnicy sprzedający na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Minister finansów poświęcił im dwa obszerne rozporządzenia - z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących oraz z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

Jeśli podatnik jest zobowiązany do stosowania kasy, musi ją kupić, inaczej popadnie w konflikt z prawem i straci częściowo prawo do odliczania podatku naliczonego. Zgodnie z art. 53 § 21 kodeksu karnego skarbowego zapisy kasy rejestrującej są takimi samymi księgami jak księgi rachunkowe czy podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Sprzedażą kas mogą zajmować się jedynie podmioty uprawnione przez ministra finansów. Po zakupie i ufiskalnieniu kasa - co do zasady - może być stosowana wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży podatnika, bez prawa jej używania przez osoby trzecie.


Co na zakończenie

W razie likwidacji działalności podatnik przestaje prowadzić zapisy w księgach. Nie sprzedaje już towarów, a więc nie robi odpowiednich wydruków przy użyciu kasy. Na koniec pracy kasy powinien przeprowadzić z udziałem serwisanta i pracownika urzędu skarbowego odczyt zawartości jej pamięci. Opisuje go w specjalnym protokole. Przepisy nie określają, w jakim czasie po zgłoszeniu zaprzestania działalności podatnik ma przeprowadzić odczyt pamięci kasy. Jeżeli zamierza on, po np. kilkumiesięcznej przerwie, działalność wznowić, to nie ma żadnych przeszkód do wykorzystywania posiadanej ufiskalnionej kasy do ewidencjonowania obrotu.


Do spisu towary na sprzedaż

Zgodnie z art. 14 ustawy o VAT na koniec działalności opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. W spisie ujmuje się jedynie te towary, przy nabyciu których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jednocześnie art. 14 ust. 7 dla pewnej grupy podatników wprowadza zwolnienie dostawy towarów objętych uprzednio likwidacyjnym spisem z natury. Ustawodawca przyjmuje więc, że towary ujęte w remanencie są towarami zbywalnymi, które można sprzedać. Kasa rejestrująca takim towarem nie jest. Nie istnieje przecież rynek używanych kas fiskalnych.

Podstawą opodatkowania towarów ujętych w remanencie jest ich cena nabycia lub koszt wytworzenia. Takie unormowanie ma zniechęcić podatników do prowadzenia działalności jedynie po to, aby bez VAT wejść w posiadanie rzeczy kupionych na firmę. Bo takie niebezpieczeństwo występowałoby, gdyby w ustawie nie było art. 14. Trudno sobie jednak wyobrazić, aby poza meblami, telewizorem, lodówką, kamerą itp. podatnik pragnął stać się szczęśliwym posiadaczem kasy. Jest ona towarem, ale przecież nie takim samym jak buty, piwo w puszce czy też zeszyt. Ktoś, kto prowadzi sklep i zamierza go zlikwidować, na pewno będzie rozumiał, że te towary musi ująć w spisie z natury. Trudno jednak znaleźć przesłanki do wpisywania do remanentu likwidacyjnego kas rejestrujących.

Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Gdańsku z 29 października 2004 r. (PI/005-1926/04/CIP/01), w której czytamy: "wartość kasy rejestrującej wycofanej z użycia niestanowiącej przedmiotu obrotu nie powinna zostać ujęta w spisie z natury towarów sporządzonym na dzień likwidacji działalności gospodarczej podatniczki".

Andrzej Biedacha, doradca podatkowy Kancelaria TAX s.c., Lublin
Sanckcja za brak kasy niezgodna z prawem Unijnym? [2007-06-28] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
czwartek, 28 czerwiec 2007
 
NOWELIZACJA USTAWY PROJEKT, RZECZPOSPOLITA
Propozycje zmiany VAT są niezgodne z prawem Unii
[...] Sankcja za brak kasy

Wątpliwości wszystkich sejmowych ekspertów budzi projekt 30-proc. sankcji na podatników, którzy zbyt późno wprowadzą kasy fiskalne. Problem ten nie jest uregulowany w przepisach unijnych, ale nie ma wątpliwości, że wszelkie sankcje powinny być zapisane w kodeksie karnym skarbowym lub ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, a nie w ustawie o VAT. Rozwiązanie zaproponowane w nowelizacji może też doprowadzić do dwukrotnego ukarania tej samej osoby za ten sam czyn (karą z k.k.s. i sankcją z ustawy o VAT), co Trybunał uznał już za niekonstytucyjne.

RFID zrewolucjonizuje handel [2007-06-27] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
środa, 27 czerwiec 2007
 
Rewolucja w handlu
(Puls Biznesu)
Eksperci przewidują, że rynek technologii radiowej identyfikacji towarów (RFID) w ciągu 10 lat wzrośnie o 500 proc.


Jeśli wierzyć ekspertom, to już za kilka lat czeka nas wielka rewolucja w handlu i dystrybucji. Dzięki radiowemu systemowi identyfikacji (RFID), który testowany jest przez największe sieci handlowe na świecie, nie do poznania zmieni się sposób robienia zakupów i cały system dystrybucji towarów. Dzięki zastosowaniu elektronicznych etykiet na produktach, specjalnych radiowych czytników i sprzężonych z nimi systemów komputerowych zniknąć mają kolejki przy kasach w supermarketach. Umożliwią one też precyzyjne śledzenie produktów na wszystkich etapach ich dystrybucji. O tym, że nie są to zwykłe mrzonki, świadczyć mogą dane brytyjskiej firmy IDTechEx, zajmującej się doradztwem i badaniami rynku nowych technologii.

Miliardy w czipach

Z opublikowanego przez IDTechEx raportu o rynku RFID wynika, że jego wartość w 2007 r. wyniesie już blisko 5 mld USD. To jednak dopiero początek. W 2017 r. wartość tego rynku ma bowiem według firmy zbliżyć się do 27 mld USD. Zdaniem autorów raportu, duży udział będzie mieć w tym sektor handlu, a ściślej obrót pakowanymi artykułami spożywczymi. Wartość technologii RFID stosowanej w obrocie żywnością ma się zbliżyć w 2017 r. do 6 mld USD. Ma temu sprzyjać m.in. spadek cen elektronicznych etykiet (z dotychczasowych 30--20 centów do 1-0,1 centa za sztukę w 2012 r.).

Jednym z prekursorów nowej technologii w Europie jest niemiecki koncern handlowy Metro, który testuje ją w swoich sklepach i laboratoriach za Odrą. Przedstawiciele firmy wskazują wiele korzyści, jakie daje ta technologia.

— Pozwala ona m.in. znacząco zmniejszyć braki na półkach sklepowych, ograniczyć kradzieże i zwiększyć wydajność pracy. Z symulacji przeprowadzonych przez Grupę Metro razem z firmą IBM wynika, że szerokie zastosowanie RFID może przynieść nam co najmniej 8,5 mln EUR oszczędności rocznie w samych tylko Niemczech — informuje Sebastian Tołwiński, rzecznik Grupy Metro w Polsce.

Metro zaczęło testować nową technologię już w 2004 r. Na początku odbywało się to tylko na poziomie zbiorczych opakowań i palet dostarczanych do sklepów. Teraz prowadzi też testy z pojedynczymi produktami na poziomie półki sklepowej.

Polska poczeka

Na razie Metro koncentruje się na rynku niemieckim i nie wprowadza nowej technologii do innych krajów (poza Chinami). Nic dziwnego, że przedstawiciele branży spożywczej w Polsce z rezerwą odnoszą się do tematu.

— To na razie melodia przyszłości. Producentom żywności nie będzie łatwo uruchomić produkcję opakowań z elektronicznymi etykietami — mówi Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności.

— Jeśli ta technologia się sprawdzi i stanie się standardem w dużych sieciach handlowych, a jej koszty spadną, to polskie firmy z pewnością zaczną ją wdrażać, podobnie jak zachodnie. Na to jednak trzeba chyba trochę jeszcze poczekać — podsumowuje Marek Moczulski, prezes firmy Mieszko.

Wiktor Szczepaniak

Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 28 czerwiec 2007 )
Czy telefon pracownika trzeba rejestrować na kasie? [2007-06-26] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
wtorek, 26 czerwiec 2007
 
SPÓR O ZAKRES ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS FISKALNYCH
Telefonu dla pracownika rejestrować nie trzeba

Czy każdą dostawę, której przedmiotem są części samochodowe, sprzęt rtv, aparaty telefoniczne, trzeba ewidencjonować w kasie fiskalnej?

Uważam, że nie. Problem dotyczy dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2006 r. (DzU nr 51, poz. 375 ze zm.) o kasach rejestrujących. Są to m.in. części samochodowe, sprzęt rtv, aparaty telefoniczne, wreszcie nagrane płyty DVD,CD, kasety, dyskietki, które to towary sprzedawane osobom fizycznym powinny być, co do zasady, ewidencjonowane przy użyciu kasy rejestrującej.

Można spotkać się z poglądem (zob. DF z 31 maja), że każda czynność (dostawa), której przedmiotem są te towary (a więc także na rzecz pracowników czy nieodpłatne przekazania), musi być rejestrowana przy użyciu kasy fiskalnej, bo przepisy nie przewidują tutaj żadnych wyjątków. Takie stanowisko wzbudza zrozumiałe obawy podatników, zważywszy na ewentualne sankcje prawnopodatkowe, a nawet karne skarbowe.

Moim zdaniem jest ono błędne.

Dwa rodzaje zwolnień

Przepisy rozporządzenia przewidują wyjątki od zasady fiskalizacji obrotu. Mamy dwa rodzaje zwolnień z obowiązku stosowania kas:

¦ przedmiotowe (§ 2 rozporządzenia), obejmujące czynności wymienione w załączniku -zarówno dostawy towarów, jak i usługi -które nie muszą być ewidencjonowane w kasie rejestrującej, oraz

¦ podmiotowe (§ 3 rozporządzenia), obejmujące różne kategorie podatników - cała ich sprzedaż na rzecz osób fizycznych korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania przy użyciu kasy.

Lista towarów wrażliwych

Od 1 września 2006 r. wspomniany § 4 rozporządzenia w pkt 4 - 7wprowadził do tych zwolnień istotne zastrzeżenia. Zgodnie z jego treścią zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się - bez względu na wysokość osiąganych obrotów - przy dostawie wymienionych w nim towarów (patrz ramka).

Celem tego przepisu jest stworzenie listy towarów "wrażliwych", obrót którymi powinien być fiskalizowany nawet wówczas, gdy podatnik - dokonując sprzedaży innych towarów i usług - może korzystać ze zwolnienia podmiotowego (np. ze względu na nieprzekroczony limit obrotu 40 000 zł na rzecz osób fizycznych) lub ze zwolnienia przedmiotowego, a więc gdy całe obszary jego innej działalności na rzecz osób fizycznych mogą korzystać ze zwolnienia z kas fiskalnych (np. usługi telekomunikacyjne, dostawy energii, wody itd.).


Trzeba zajrzeć do załącznika

Analizując treść § 2 i 3 rozporządzenia i wynikających z nich zwolnień ze stosowania kas, które z mocy § 4 zostają "wyłączone", rzeczywiście można przyjąć pogląd, że ilekroć podatnik dokona dostawy "wrażliwych" towarów, wymienionych w § 4, musi bez jakichkolwiek wyjątków zarejestrować ją przy użyciu kasy fiskalnej.

Uważam jednak taki wniosek za przedwczesny, bowiem nie obejmuje on analizy treści załącznika do rozporządzenia, w którym wymieniono szereg czynności, w tym również dostaw towarów, objętych na podstawie § 2 zwolnieniem z kas rejestrujących.

W szczególności w pozycjach 43 i 46 jako zwolnione wymieniono:

¦ dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostaw paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła,

¦ dostawę produktów (rzeczy) - dokonywaną przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar, z wyjątkiem sprzedaży paliw płynnych i gazowych oraz dostawy towarów wymienionych w § 4.

Po co kolejne wyłączenie

Powstaje pytanie: dlaczego w treści obu zacytowanych pozycji wyraźne podkreślono, że zwolnieniu z kas rejestrujących nie podlegają sprzedawane wysyłkowo lub przy użyciu automatów towary wymienione w § 4. Przecież to wynika wprost z treści § 4 rozporządzenia, zgodnie z którym zwolnień z kas rejestrujących opisanych w § 2, a więc w załączniku, nie stosuje się do dostaw towarów wymienionych w § 4. Racjonalny prawodawca nie ma potrzeby, aby ponownie wspominać w załączniku o tym, że sprzedaż "wrażliwych" towarów nie korzysta ze zwolnienia z kas, bo to wynika wprost z treści § 4.


Możliwa inna interpretacja

Istnieje jednak wytłumaczenie tej nadgorliwości prawodawcy.

Takie mianowicie, że wymienione w § 2 rozporządzenia, czyli w załączniku, czynności, w tym dostawy towarów, korzystają co do zasady ze zwolnienia z kas fiskalnych, chyba że bezpośrednio w treści przepisu zwalniającego ze stosowania kas nastąpi odesłanie do § 4, zgodnie z którym zwolnienia zastosować się nie da.

Przykładowo: zgodnie z § 2 sprzedaż wysyłkowa towarów wymienionych w poz. 43 jest zwolniona z kas fiskalnych, ale nie wtedy, gdy sprzedawane wysyłkowo są towary wymienione w § 4. Oznacza to, że pomiędzy treścią § 4 i § 2 musi zaistnieć swoiste "sprzężenie zwrotne". Treść § 4 wyłącza z zakresu zwolnienia, czynności wymienione w §2 tylko wówczas, gdy również w treści § 2 takie wyłączenie expressis verbis zostało zapisane.

Podobnie dostawa towarów z użyciem automatów z poz. 46 załącznika jest zwolniona na podstawie § 2 z rejestracji w kasie, ale z wyłączeniem sprzedaży towarów wymienionych w § 4. Przy czym ograniczenie zwolnienia z kas wynika expressis verbis z treści załącznika odwołującego się bezpośrednio do §4.


Zwolnienie przy dostawie dla pracowników

Analogicznych - jak w poz. 43 i 46 - zapisów nie ma w poz. 40 i 51 załącznika, zgodnie z którymi zwolnione z prowadzenia ewidencji w kasie są:

¦ dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

¦ czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 8 ust.2 ustawy o VAT (nieodpłatne dostawy). Nie nastąpiło w tych pozycjach wspomniane "sprzężenie zwrotne" między treścią § 2 i 4 rozporządzenia. Skutki tego są czytelne i zrozumiałe. Czynności wymienione w pozycjach 40 i 51 załącznika są zwolnione z ewidencjonowania przy użyciu kas, a zakres tego zwolnienia nie ma ograniczenia w postaci odwołania do treści § 4 rozporządzenia i wymienionych w nim towarów.

W konsekwencji za zwolnione z ewidencji w kasach fiskalnych, na podstawie § 2 rozporządzenia, należy uznać również dostawy towarów wymienionych w § 4 (sprzęt rtv, telefony, płyty CD, DVD itp.), jeśli są dokonywane na rzecz m.in. pracowników podatnika (poz. 40) lub są dostawami towarów bez wynagrodzenia wymienionymi w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (poz. 51).

Wypada zaznaczyć, że opisana, niestety, nie najlepsza legislacyjnie konstrukcja przepisów została utrzymana w projektowanym rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących, które ma obowiązywać od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r.

KRZYSZTOF WOŹNIAK, Autor jest współpracownikiem firmy Kamiński i Wspólnicy biegli rewidenci i konsultanci podatkowi sp. z o.o.


Towary, których dostawa nie korzysta ze zwolnień
Zwolnienia, o których mowa w § 2 i 3 rozporządzenia, nie mają zastosowania przy dostawie:

¦ silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);

¦ sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (ex PKWiU 32),

¦ sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (ex PKWiU 33.40.3);

¦ wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;

¦ nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży.

Kasa fiskalna kontra kasa rejestrująca [2007-06-25] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 2
poniedziałek, 25 czerwiec 2007
 

Kasy nie podwyższą cen usług medycznych

Zyta Gilowska  (Rozmiar: 23272 bajtów)
Zyta Gilowska

  •  Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie kas rejestrujących u lekarzy
  •  Twierdzi przy tym, że nie będą to kasy fiskalne, bo lekarze zwolnieni są z VAT
  •  Tymczasem kasa rejestrująca i kasa fiskalna to dokładnie to samo urządzenie
Minister finansów Zyta Gilowska zapowiedziała, że w styczniu 2008 r. resort planuje wprowadzenie systemu elektronicznej ewidencji usług medycznych za pomocą kas rejestrujących.

W komunikacie opublikowanym na stronach internetowych Ministerstwo Finansów stwierdza, że chociaż jako członek Unii Europejskiej jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia precyzyjnych systemów ewidencyjnych, nie będą to kasy fiskalne, ponieważ na mocy IV Dyrektywy unijnej usługi opieki zdrowotnej są wyłączone z VAT. IV Dyrektywa poświęcona jest jednak rachunkowości, a nie VAT. Temu podatkowi poświęcona była VI Dyrektywa, którą 1 stycznia zastąpiła zupełnie nowa dyrektywa unijna.

Nasuwa się też pytanie, czym różni się kasa fiskalna od rejestrującej? Otóż niczym. Pojęcia te w praktyce używane są zamiennie. Nawet rozporządzenie ministra finansów regulujące kwestie instalacji kas fiskalnych nosi nazwę rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Usługi medyczne są zwolnione od VAT. Wprowadzenie kas nie zmieni tego stanu. Urządzenia te mają służyć wyłącznie do ewidencji liczby świadczonych w ramach prywatnych praktyk usług medycznych.

Zdaniem ekspertów, konieczność instalowania kas przez lekarzy nie powinna spowodować wzrostu cen usług medycznych.ANALIZA GAZETY PRAWNEJ Obowiązki ewidencyjne podatników VAT

Kasa fiskalna i rejestrująca to jedno urządzenie


Nowi podatnicy, którzy zainstalują kasy

  •  Resort finansów chce od 2008 roku wprowadzić kasy rejestrujące u lekarzy
  •  Zdaniem ekspertów kasa fiskalna i kasa rejestrująca to jedno i to samo urządzenie
  •  Kasy w gabinetach lekarskich nie wpłyną na ceny usług oraz zwolnienie z VAT
Minister finansów Zyta Gilowska zapowiedziała, że w styczniu 2008 r. planuje wprowadzić system elektronicznej ewidencji usług medycznych za pomocą kas rejestrujących.

- Jako członek UE jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia precyzyjnych systemów ewidencyjnych - nie będą to oczywiście kasy fiskalne, ponieważ na mocy IV Dyrektywy UE usługi opieki zdrowotnej są wyłączone z VAT - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach internetowych MF.

Po jego przeczytaniu nasuwa się kilka fundamentalnych pytań. Po pierwsze, czym różni się kasa fiskalna od rejestrującej? Otóż niczym. Pojęcia te w praktyce używane są zamienne. Nawet rozporządzenie ministra finansów regulujące kwestie instalacji kas fiskalnych nosi nazwę rozporządzenia ministra finansów w sprawie kas rejestrujących.

Po drugie, czy usługi medyczne są wyłączone spod systemu VAT? Nie są wyłączone. Korzystają na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej ustawa o VAT) oraz Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347/1 z 11 grudnia 2006 r. z późn. zm.) - a nie IV lub VI Dyrektywy UE - ze zwolnienia od VAT.

O wskazanie konsekwencji przejęzyczeń minister finansów dla lekarzy i pacjentów poprosiliśmy ekspertów.

- Wygląda to trochę na pomieszanie pojęć. Usługi w zakresie ochrony zdrowia podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ustawy o VAT. Jest to zgodne z regulacjami unijnymi, które pozwalają na zwolnienie z tego podatku usług medycznych. Zwolnienie to nie to samo co wyłączenie spod przepisów ustawy - tłumaczyła Danuta Mochol-Gumowska, doradca podatkowy DEMG Kancelaria Doradztwa Podatkowego.

Jednocześnie dodała, że stosownie do art. 111 ustawy o VAT, podatnicy zobowiązani są ewidencjonować sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych w obowiązujących terminach określonych przez ministra finansów. Rejestrację taką muszą prowadzić również podatnicy wykonujący wyłącznie usługi zwolnione od podatku.

- Każda kasa rejestrującą posiada m.in. moduł fiskalny, pamięć fiskalną, numer unikatowy. Z kolei jako fiskalizację kasy minister finansów określił jednokrotną, niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z jej pamięcią zakończoną wydrukiem dobowego raportu. W ustawie o VAT występuje jedynie pojęcie kas rejestrujących, a nie fiskalnych. Wydaje się więc, że pojęcie to jest pojęciem potocznym - argumentowała Danuta Mochol-Gumowska.

Kontrolujący pacjent

Zgodnie z koncepcją MF, lekarze zostaną zobowiązani do zakupu i instalacji kas rejestrujących. Urządzenia te, jak twierdzą pomysłodawcy, mają służyć wyłącznie do ewidencji liczby świadczonych, w ramach prywatnych praktyk, usług medycznych.

Należy jednak pamiętać - jak podkreśliła Aneta Olędzka­Barszczak, doradca podatkowy z ITA Doradztwo Podatkowe - że kasy rejestrujące będą formą kas fiskalnych w rozumieniu przepisów o VAT. Nie ma bowiem przeciwwskazań do instalowania kas fiskalnych przez lekarzy.

- Przepisy jednoznacznie stanowią, co podlega ewidencjonowaniu przy użyciu kasy. Jest to obrót, czyli sprzedaż realizowana wobec osób fizycznych. Nie ma przy tym znaczenia, że sprzedaż ta opodatkowana jest stawką 0 proc. lub jest zwolniona z VAT. Zwolnienie nie oznacza, że dana czynność jest wyłączona z zakresu VAT, a tym samym z obowiązku ewidencjonowania - wyjaśniła Aneta Olędzka­Barszczak.

Jak podkreśliła, oczywiste jest, że skoro usługi medyczne są zwolnione z VAT, to państwo nie zyska dodatkowych wpływów do budżetu z tytułu tego podatku wprowadzając obowiązek instalowania kas. W tym przypadku pod lupą fiskusa znajdą się dochody lekarzy, a co za tym idzie, wysokość płaconych przez nich podatków.

- Resort finansów pomyślał również o sposobie egzekwowania ewidencyjnego obowiązku. Począwszy od 2008 roku wprowadzona zostanie możliwość odliczenia od podatku wydatków poniesionych przez pacjentów na świadczenia medyczne. Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia będzie jednak posiadanie faktury lub rachunku fiskalnego. Kontrolować lekarzy będą zatem sami pacjenci - dodała ekspert z ITA Doradztwo Podatkowe.

Kasa nie pozbawia zwolnienia

Przemysław Skorupa, doradca podatkowy w Baker & McKenzie stwierdził, że kasy fiskalne oraz kasy rejestrujące występują w praktyce jako wymienne pojęcia.

- W omawianej sprawie najważniejsze jednak jest to, że wprowadzenie takich kas nie wiązałoby się z opodatkowaniem usług w zakresie ochrony zdrowia VAT. Usługi takie korzystają na podstawie polskiej ustawy o VAT oraz przepisów wspólnotowych ze zwolnienia z tego podatku. Celem wprowadzenia takich kas mogłoby być jednak ewidencjonowanie przychodów lekarzy uzyskiwanych w ramach prowadzonych samodzielnie praktyk lekarskich - powiedział Przemysław Skorupa.

Na marginesie zauważył, że przepisy wspólnotowe nie regulują możliwości ewidencjonowania obrotu za pomocą kas. Kwestia ta może być dowolnie regulowana przez państwa członkowskie.

Podobny pogląd prezentuje Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w kancelarii Dewey Ballantine Grzesiak. Jej zdaniem, kasa fiskalna jest potocznym określeniem kasy rejestrującej. Jest to rodzaj ewidencji podatkowej przewidziany w ustawie o VAT, dotyczący rejestrowania sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności.

- Część przedsiębiorców została z tego obowiązku zwolniona. Na podstawie obecnie obowiązującego rozporządzenia z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375 z późn. zm.) usługi medyczne do 30 czerwca 2007 r. są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas. Wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy nie oznacza obciążenia usług ochrony zdrowia i opieki społecznej VAT, gdyż one już podlegają VAT (są z niego zwolnione). Jest to rozwiązanie zgodne z dyrektywą unijną. Nie jest natomiast sprzeczne z powyższym, aby podatnicy zwolnieni podmiotowo czy przedmiotowo podlegali obowiązkowi posiadania kasy i prowadzenia ewidencji w takim samym stopniu, jak każdy inny podatnik VAT, przy czym zainstalowanie kasy nie powoduje utraty lub uchylenia zwolnienia - argumentowała Katarzyna Bieńkowska.

Ceny usług bez zmian

Omawiając plany wprowadzenia kas fiskalnych u lekarzy, nie sposób nie wspomnieć o wynikających z tego konsekwencjach dla pacjentów. Coraz częściej bowiem pojawiają się głosy, że wprowadzenie urządzeń fiskalnych w prywatnych gabinetach lekarskich będzie kosztowne, co może przełożyć się m.in. na ceny świadczonych usług. Specjaliści uspokajają.

- Kasa fiskalna w gabinetach medycznych nie musi być uciążliwym obowiązkiem generującym koszty. Wprowadzenie kas u lekarzy umożliwiłoby rejestrację wszystkich przychodów w prywatnych gabinetach, co skutkować będzie odprowadzaniem podatków. Z drugiej strony kasy uczynią prywatną działalność medyczną przejrzystą i ukrócą spekulacje na temat szarej strefy - tłumaczyła Monika Bębnowska, konsultant i doradca w dziedzinie komunikacji społecznej.

Ponadto wyjaśniła, że po wprowadzeniu obowiązku posiadania kas w gabinetach, lekarz świadczący usługę medyczną będzie miał za zadanie tylko ewidencjonować swoje dochody. Będzie używał co najwyżej kilku wcześniej zaprogramowanych klawiszy. Nie będzie więc konieczności programowania tysięcy towarów czy rodzajów usług, a zatem wystarczy mała pamięć urządzenia.

- Ponieważ lekarz najczęściej wykonuje pracę w gabinecie, nie będzie musiał stosować urządzeń odpornych na trudne warunki pracy, jak niska temperatura, duża wilgotność itp. Drukarka zastosowana w takim urządzeniu nie będzie drukowała setek paragonów dziennie po kilkanaście pozycji każdy. W związku z tym lekarze mogą stosować kasy proste, czyli tanie - zaprojektowane właśnie dla takich klientów. Według producentów obecnie cena tej klasy kasy to koszt około 1 tys. zł netto - dodała Monika Bębnowska.

Jej zdaniem, w tym kontekście trudno więc dopatrywać się podstaw do wzrostu cen usług medycznych.

40 tys. zł gdy obrót roczny przekroczy tę kwotę, trzeba zainstalować kasę fiskalną

20 tys. zł gdy obrót podatników rozpoczynających działalność gospodarczą przekroczy tę kwotę, trzeba zainstalować kasę fiskalną

Ewa Matyszewska

<< Start < Poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 301 - 309 z 692
Piękne 100-letnie
163981312.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 110 gości online
Statystyka
odwiedzających: 11928249
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.