Start O nas
poniedziałek, 22 kwiecień 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Artykuły Prasowe
Dalej bez kas ! [2007-06-30] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
sobota, 30 czerwiec 2007
 
Księgowi, prawnicy i lekarze nadal bez kas fiskalnych

Solaria, centra fitness, sauny i inne firmy świadczące usługi związane z poprawą kondycji fizycznej od 1 października będą musiały posiadać kasy fiskalne, jeśli ich roczne obroty przekraczają 40 000 zł.

Obowiązek ten dotyczy również firm zajmujących się pakowaniem prezentów i paczek pocztowych. To najważniejsze propozycje wynikające z projektu nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Przewiduje on także likwidację niektórych innych zwolnień przedmiotowych, dotyczących np. usług reklamowych czy prac naukowo-badawczych. Te zmiany nie będą jednak miały większego znaczenia, gdyż i tak prawie zawsze usługi tego rodzaju świadczone są dla firm (czyli nie dotyczy ich obowiązek ewidencjonowania na urządzeniach fiskalnych).

Nowe rozporządzenie utrzymuje większość obecnie obowiązujących regulacji. Ogólną zasadą pozostaje, że firmy założone w 2007 r. nie muszą wydawać paragonów, jeśli ich obroty w pierwszym roku działalności nie przekroczą 20 000 zł. Dla pozostałych limit ten wynosi 40 000 zł. Utrzymano także zwolnienia dla najważniejszych grup zawodowych. Kas fiskalnych, bez względu na wysokość obrotów, nadal nie będą musiały instalować m.in. firmy kurierskie, kancelarie prawne, biura rachunkowe, przychodnie i szpitale czy agencje ochrony.

Nie zmieniono także katalogu czynności, które bezwzględnie muszą być ujęte w kasie rejestrującej. Co prawda dodano nowy punkt dotyczący sprzedaży wszelkiego rodzaju paliw płynnych. W praktyce jednak firmy z tej branży i tak muszą wydawać paragony ze względu na sprzedaż dla klientów detalicznych, której wartość przekracza 40 000 zł. Nierozwiązany został problem nieodpłatnego przekazania w celach promocyjnych nagranych płyt CD lub DVD. Nowe rozporządzenie nie rozstrzyga, czy czynności te muszą być ewidencjonowane. Pozostawiono dotychczasowe brzmienie przepisów, mimo że budzą one wątpliwości ekspertów.

Utrzymano także terminowy charakter zwolnień - mają one obowiązywać tylko do końca tego roku.

Koniec działalności, remanent, kasa [2007-06-29] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 6
piątek, 29 czerwiec 2007
 
CO TRZEBA OPODATKOWAĆ NA ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI
Remanent bez kasy fiskalnej

Przedsiębiorca likwidujący działalność musi sporządzić spis z natury i opodatkować wykazane w nim towary. Czy obowiązek ten dotyczy kasy fiskalnej? Moim zdaniem nie.


Wprawdzie w rozumieniu ustawy o VAT kasa to też towar. Jednak podatnik nie kupił go po to, aby później sprzedać, ale dlatego, że miał taki obowiązek.


Przymus dla podatnika

O kasach rejestrujących mówi art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nim podatnicy sprzedający na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Minister finansów poświęcił im dwa obszerne rozporządzenia - z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących oraz z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

Jeśli podatnik jest zobowiązany do stosowania kasy, musi ją kupić, inaczej popadnie w konflikt z prawem i straci częściowo prawo do odliczania podatku naliczonego. Zgodnie z art. 53 § 21 kodeksu karnego skarbowego zapisy kasy rejestrującej są takimi samymi księgami jak księgi rachunkowe czy podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Sprzedażą kas mogą zajmować się jedynie podmioty uprawnione przez ministra finansów. Po zakupie i ufiskalnieniu kasa - co do zasady - może być stosowana wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży podatnika, bez prawa jej używania przez osoby trzecie.


Co na zakończenie

W razie likwidacji działalności podatnik przestaje prowadzić zapisy w księgach. Nie sprzedaje już towarów, a więc nie robi odpowiednich wydruków przy użyciu kasy. Na koniec pracy kasy powinien przeprowadzić z udziałem serwisanta i pracownika urzędu skarbowego odczyt zawartości jej pamięci. Opisuje go w specjalnym protokole. Przepisy nie określają, w jakim czasie po zgłoszeniu zaprzestania działalności podatnik ma przeprowadzić odczyt pamięci kasy. Jeżeli zamierza on, po np. kilkumiesięcznej przerwie, działalność wznowić, to nie ma żadnych przeszkód do wykorzystywania posiadanej ufiskalnionej kasy do ewidencjonowania obrotu.


Do spisu towary na sprzedaż

Zgodnie z art. 14 ustawy o VAT na koniec działalności opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. W spisie ujmuje się jedynie te towary, przy nabyciu których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jednocześnie art. 14 ust. 7 dla pewnej grupy podatników wprowadza zwolnienie dostawy towarów objętych uprzednio likwidacyjnym spisem z natury. Ustawodawca przyjmuje więc, że towary ujęte w remanencie są towarami zbywalnymi, które można sprzedać. Kasa rejestrująca takim towarem nie jest. Nie istnieje przecież rynek używanych kas fiskalnych.

Podstawą opodatkowania towarów ujętych w remanencie jest ich cena nabycia lub koszt wytworzenia. Takie unormowanie ma zniechęcić podatników do prowadzenia działalności jedynie po to, aby bez VAT wejść w posiadanie rzeczy kupionych na firmę. Bo takie niebezpieczeństwo występowałoby, gdyby w ustawie nie było art. 14. Trudno sobie jednak wyobrazić, aby poza meblami, telewizorem, lodówką, kamerą itp. podatnik pragnął stać się szczęśliwym posiadaczem kasy. Jest ona towarem, ale przecież nie takim samym jak buty, piwo w puszce czy też zeszyt. Ktoś, kto prowadzi sklep i zamierza go zlikwidować, na pewno będzie rozumiał, że te towary musi ująć w spisie z natury. Trudno jednak znaleźć przesłanki do wpisywania do remanentu likwidacyjnego kas rejestrujących.

Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Gdańsku z 29 października 2004 r. (PI/005-1926/04/CIP/01), w której czytamy: "wartość kasy rejestrującej wycofanej z użycia niestanowiącej przedmiotu obrotu nie powinna zostać ujęta w spisie z natury towarów sporządzonym na dzień likwidacji działalności gospodarczej podatniczki".

Andrzej Biedacha, doradca podatkowy Kancelaria TAX s.c., Lublin
Sanckcja za brak kasy niezgodna z prawem Unijnym? [2007-06-28] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
czwartek, 28 czerwiec 2007
 
NOWELIZACJA USTAWY PROJEKT, RZECZPOSPOLITA
Propozycje zmiany VAT są niezgodne z prawem Unii
[...] Sankcja za brak kasy

Wątpliwości wszystkich sejmowych ekspertów budzi projekt 30-proc. sankcji na podatników, którzy zbyt późno wprowadzą kasy fiskalne. Problem ten nie jest uregulowany w przepisach unijnych, ale nie ma wątpliwości, że wszelkie sankcje powinny być zapisane w kodeksie karnym skarbowym lub ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, a nie w ustawie o VAT. Rozwiązanie zaproponowane w nowelizacji może też doprowadzić do dwukrotnego ukarania tej samej osoby za ten sam czyn (karą z k.k.s. i sankcją z ustawy o VAT), co Trybunał uznał już za niekonstytucyjne.

RFID zrewolucjonizuje handel [2007-06-27] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
środa, 27 czerwiec 2007
 
Rewolucja w handlu
(Puls Biznesu)
Eksperci przewidują, że rynek technologii radiowej identyfikacji towarów (RFID) w ciągu 10 lat wzrośnie o 500 proc.


Jeśli wierzyć ekspertom, to już za kilka lat czeka nas wielka rewolucja w handlu i dystrybucji. Dzięki radiowemu systemowi identyfikacji (RFID), który testowany jest przez największe sieci handlowe na świecie, nie do poznania zmieni się sposób robienia zakupów i cały system dystrybucji towarów. Dzięki zastosowaniu elektronicznych etykiet na produktach, specjalnych radiowych czytników i sprzężonych z nimi systemów komputerowych zniknąć mają kolejki przy kasach w supermarketach. Umożliwią one też precyzyjne śledzenie produktów na wszystkich etapach ich dystrybucji. O tym, że nie są to zwykłe mrzonki, świadczyć mogą dane brytyjskiej firmy IDTechEx, zajmującej się doradztwem i badaniami rynku nowych technologii.

Miliardy w czipach

Z opublikowanego przez IDTechEx raportu o rynku RFID wynika, że jego wartość w 2007 r. wyniesie już blisko 5 mld USD. To jednak dopiero początek. W 2017 r. wartość tego rynku ma bowiem według firmy zbliżyć się do 27 mld USD. Zdaniem autorów raportu, duży udział będzie mieć w tym sektor handlu, a ściślej obrót pakowanymi artykułami spożywczymi. Wartość technologii RFID stosowanej w obrocie żywnością ma się zbliżyć w 2017 r. do 6 mld USD. Ma temu sprzyjać m.in. spadek cen elektronicznych etykiet (z dotychczasowych 30--20 centów do 1-0,1 centa za sztukę w 2012 r.).

Jednym z prekursorów nowej technologii w Europie jest niemiecki koncern handlowy Metro, który testuje ją w swoich sklepach i laboratoriach za Odrą. Przedstawiciele firmy wskazują wiele korzyści, jakie daje ta technologia.

— Pozwala ona m.in. znacząco zmniejszyć braki na półkach sklepowych, ograniczyć kradzieże i zwiększyć wydajność pracy. Z symulacji przeprowadzonych przez Grupę Metro razem z firmą IBM wynika, że szerokie zastosowanie RFID może przynieść nam co najmniej 8,5 mln EUR oszczędności rocznie w samych tylko Niemczech — informuje Sebastian Tołwiński, rzecznik Grupy Metro w Polsce.

Metro zaczęło testować nową technologię już w 2004 r. Na początku odbywało się to tylko na poziomie zbiorczych opakowań i palet dostarczanych do sklepów. Teraz prowadzi też testy z pojedynczymi produktami na poziomie półki sklepowej.

Polska poczeka

Na razie Metro koncentruje się na rynku niemieckim i nie wprowadza nowej technologii do innych krajów (poza Chinami). Nic dziwnego, że przedstawiciele branży spożywczej w Polsce z rezerwą odnoszą się do tematu.

— To na razie melodia przyszłości. Producentom żywności nie będzie łatwo uruchomić produkcję opakowań z elektronicznymi etykietami — mówi Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności.

— Jeśli ta technologia się sprawdzi i stanie się standardem w dużych sieciach handlowych, a jej koszty spadną, to polskie firmy z pewnością zaczną ją wdrażać, podobnie jak zachodnie. Na to jednak trzeba chyba trochę jeszcze poczekać — podsumowuje Marek Moczulski, prezes firmy Mieszko.

Wiktor Szczepaniak

Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 28 czerwiec 2007 )
Czy telefon pracownika trzeba rejestrować na kasie? [2007-06-26] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
wtorek, 26 czerwiec 2007
 
SPÓR O ZAKRES ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS FISKALNYCH
Telefonu dla pracownika rejestrować nie trzeba

Czy każdą dostawę, której przedmiotem są części samochodowe, sprzęt rtv, aparaty telefoniczne, trzeba ewidencjonować w kasie fiskalnej?

Uważam, że nie. Problem dotyczy dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2006 r. (DzU nr 51, poz. 375 ze zm.) o kasach rejestrujących. Są to m.in. części samochodowe, sprzęt rtv, aparaty telefoniczne, wreszcie nagrane płyty DVD,CD, kasety, dyskietki, które to towary sprzedawane osobom fizycznym powinny być, co do zasady, ewidencjonowane przy użyciu kasy rejestrującej.

Można spotkać się z poglądem (zob. DF z 31 maja), że każda czynność (dostawa), której przedmiotem są te towary (a więc także na rzecz pracowników czy nieodpłatne przekazania), musi być rejestrowana przy użyciu kasy fiskalnej, bo przepisy nie przewidują tutaj żadnych wyjątków. Takie stanowisko wzbudza zrozumiałe obawy podatników, zważywszy na ewentualne sankcje prawnopodatkowe, a nawet karne skarbowe.

Moim zdaniem jest ono błędne.

Dwa rodzaje zwolnień

Przepisy rozporządzenia przewidują wyjątki od zasady fiskalizacji obrotu. Mamy dwa rodzaje zwolnień z obowiązku stosowania kas:

¦ przedmiotowe (§ 2 rozporządzenia), obejmujące czynności wymienione w załączniku -zarówno dostawy towarów, jak i usługi -które nie muszą być ewidencjonowane w kasie rejestrującej, oraz

¦ podmiotowe (§ 3 rozporządzenia), obejmujące różne kategorie podatników - cała ich sprzedaż na rzecz osób fizycznych korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania przy użyciu kasy.

Lista towarów wrażliwych

Od 1 września 2006 r. wspomniany § 4 rozporządzenia w pkt 4 - 7wprowadził do tych zwolnień istotne zastrzeżenia. Zgodnie z jego treścią zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się - bez względu na wysokość osiąganych obrotów - przy dostawie wymienionych w nim towarów (patrz ramka).

Celem tego przepisu jest stworzenie listy towarów "wrażliwych", obrót którymi powinien być fiskalizowany nawet wówczas, gdy podatnik - dokonując sprzedaży innych towarów i usług - może korzystać ze zwolnienia podmiotowego (np. ze względu na nieprzekroczony limit obrotu 40 000 zł na rzecz osób fizycznych) lub ze zwolnienia przedmiotowego, a więc gdy całe obszary jego innej działalności na rzecz osób fizycznych mogą korzystać ze zwolnienia z kas fiskalnych (np. usługi telekomunikacyjne, dostawy energii, wody itd.).


Trzeba zajrzeć do załącznika

Analizując treść § 2 i 3 rozporządzenia i wynikających z nich zwolnień ze stosowania kas, które z mocy § 4 zostają "wyłączone", rzeczywiście można przyjąć pogląd, że ilekroć podatnik dokona dostawy "wrażliwych" towarów, wymienionych w § 4, musi bez jakichkolwiek wyjątków zarejestrować ją przy użyciu kasy fiskalnej.

Uważam jednak taki wniosek za przedwczesny, bowiem nie obejmuje on analizy treści załącznika do rozporządzenia, w którym wymieniono szereg czynności, w tym również dostaw towarów, objętych na podstawie § 2 zwolnieniem z kas rejestrujących.

W szczególności w pozycjach 43 i 46 jako zwolnione wymieniono:

¦ dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostaw paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła,

¦ dostawę produktów (rzeczy) - dokonywaną przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar, z wyjątkiem sprzedaży paliw płynnych i gazowych oraz dostawy towarów wymienionych w § 4.

Po co kolejne wyłączenie

Powstaje pytanie: dlaczego w treści obu zacytowanych pozycji wyraźne podkreślono, że zwolnieniu z kas rejestrujących nie podlegają sprzedawane wysyłkowo lub przy użyciu automatów towary wymienione w § 4. Przecież to wynika wprost z treści § 4 rozporządzenia, zgodnie z którym zwolnień z kas rejestrujących opisanych w § 2, a więc w załączniku, nie stosuje się do dostaw towarów wymienionych w § 4. Racjonalny prawodawca nie ma potrzeby, aby ponownie wspominać w załączniku o tym, że sprzedaż "wrażliwych" towarów nie korzysta ze zwolnienia z kas, bo to wynika wprost z treści § 4.


Możliwa inna interpretacja

Istnieje jednak wytłumaczenie tej nadgorliwości prawodawcy.

Takie mianowicie, że wymienione w § 2 rozporządzenia, czyli w załączniku, czynności, w tym dostawy towarów, korzystają co do zasady ze zwolnienia z kas fiskalnych, chyba że bezpośrednio w treści przepisu zwalniającego ze stosowania kas nastąpi odesłanie do § 4, zgodnie z którym zwolnienia zastosować się nie da.

Przykładowo: zgodnie z § 2 sprzedaż wysyłkowa towarów wymienionych w poz. 43 jest zwolniona z kas fiskalnych, ale nie wtedy, gdy sprzedawane wysyłkowo są towary wymienione w § 4. Oznacza to, że pomiędzy treścią § 4 i § 2 musi zaistnieć swoiste "sprzężenie zwrotne". Treść § 4 wyłącza z zakresu zwolnienia, czynności wymienione w §2 tylko wówczas, gdy również w treści § 2 takie wyłączenie expressis verbis zostało zapisane.

Podobnie dostawa towarów z użyciem automatów z poz. 46 załącznika jest zwolniona na podstawie § 2 z rejestracji w kasie, ale z wyłączeniem sprzedaży towarów wymienionych w § 4. Przy czym ograniczenie zwolnienia z kas wynika expressis verbis z treści załącznika odwołującego się bezpośrednio do §4.


Zwolnienie przy dostawie dla pracowników

Analogicznych - jak w poz. 43 i 46 - zapisów nie ma w poz. 40 i 51 załącznika, zgodnie z którymi zwolnione z prowadzenia ewidencji w kasie są:

¦ dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

¦ czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 8 ust.2 ustawy o VAT (nieodpłatne dostawy). Nie nastąpiło w tych pozycjach wspomniane "sprzężenie zwrotne" między treścią § 2 i 4 rozporządzenia. Skutki tego są czytelne i zrozumiałe. Czynności wymienione w pozycjach 40 i 51 załącznika są zwolnione z ewidencjonowania przy użyciu kas, a zakres tego zwolnienia nie ma ograniczenia w postaci odwołania do treści § 4 rozporządzenia i wymienionych w nim towarów.

W konsekwencji za zwolnione z ewidencji w kasach fiskalnych, na podstawie § 2 rozporządzenia, należy uznać również dostawy towarów wymienionych w § 4 (sprzęt rtv, telefony, płyty CD, DVD itp.), jeśli są dokonywane na rzecz m.in. pracowników podatnika (poz. 40) lub są dostawami towarów bez wynagrodzenia wymienionymi w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (poz. 51).

Wypada zaznaczyć, że opisana, niestety, nie najlepsza legislacyjnie konstrukcja przepisów została utrzymana w projektowanym rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących, które ma obowiązywać od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r.

KRZYSZTOF WOŹNIAK, Autor jest współpracownikiem firmy Kamiński i Wspólnicy biegli rewidenci i konsultanci podatkowi sp. z o.o.


Towary, których dostawa nie korzysta ze zwolnień
Zwolnienia, o których mowa w § 2 i 3 rozporządzenia, nie mają zastosowania przy dostawie:

¦ silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);

¦ sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (ex PKWiU 32),

¦ sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (ex PKWiU 33.40.3);

¦ wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;

¦ nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży.

<< Start < Poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 301 - 309 z 693
Piękne 100-letnie
33ba_1.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 95 gości online
Statystyka
odwiedzających: 12804330
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.