Start O nas
poniedziałek, 22 kwiecień 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Artykuły Prasowe
Prezenty pracownicze i paragony [2006-11-30] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
czwartek, 30 listopad 2006
 

Rozliczanie podatku VAT, Puls Biznesu

Tomasz Michalik
W ramach swojej działalności przekazuję nieodpłatnie pracownikom i osobom trzecim płyty CD i DVD. Dotychczas nie stosowałam kas fiskalnych — czy po 1 września 2006 r. muszę ewidencjonować takie przekazanie za pomocą kas?


n W mojej ocenie absolutnie nie. Całe zamieszanie bierze się raczej z niepełnej informacji. W rozporządzeniu o kasach od 1 września 2006 r. pojawił się zapis par. 4 pkt 7, zgodnie z którym zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się m.in. do dostawy płyt CD i DVD. Jednocześnie zaś w pozycji 51 załącznika do rozporządzenia znajduje się wyłączenie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas m.in. przypadków przekazania towarów na potrzeby osobiste pracowników czy darowizn towarów.

Porównanie tych przepisów może w istocie rzeczy prowadzić do wniosku, że od 1 września darowane płyty CD i DVD muszą być objęte obowiązkiem ewidencjonowania na kasie rejestrującej. To jednak zbyt duże uproszczenie. Punktem wyjścia do rozważań powinno być nie rozporządzenie, ale art. 111 ustawy o VAT, który tworzy ramy obowiązków związanych z kasami rejestrującymi. Artykuł 111 zaś w ustępie 1 przewiduje, że pewne kategorie podatników mają obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Oznacza to, że gdy nie ma obrotu, wówczas dana czynność — nawet jeżeli stanowi opodatkowaną dostawę towarów — nie podlega obowiązkowi zewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Jest oczywiste, że w przypadku czynności nieodpłatnych obrót nie występuje — obrotem, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, jest kwota należna z tytułu dostawy towarów. Skoro więc czynność jest nieodpłatna, to brak kwoty należnej, a zatem brak obrotu. Przepis rozporządzenia wprowadzający generalne zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasach darowizn towarów jest zaś przykładem nadregulacji. Zbędnej — aczkolwiek dotychczas nierodzącej takich kontrowersji. Dopiero zmiana rozporządzenia od 1 września ujawniła możliwe problemy z jej stosowaniem.


Mam wpisany do przedmiotu działalności handel samochodami. Jednak nie wykonuję takiej działalności — czy mogę odliczyć podatek naliczony w pełnej wartości przy nabyciu samochodów osobowych?


n Nie — samo wpisanie handlu samochodami do przedmiotu działalności jest bez znaczenia. Przepis art. 86 ust. 4 pkt 7 ustawy odnosi się co prawda do przedmiotu działalności podatnika, ale jego konstrukcja wyraźnie wskazuje, że chodzi o działalność rzeczywiście prowadzoną. Inne rozumienie tego przepisu byłoby zupełnie pozbawione sensu.

Tomasz Michalik

partner, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Kasiarze, uwaga na Interpretacje [2006-11-30] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
czwartek, 30 listopad 2006
 
ROZMOWA prof. Witold Modzelewski, RZECZPOSPOLITA
Minister nie powinien doradzać podatnikom


prawo_a_8-1.F.jpg
prof. Witold Modzelewski,
prezes Instytutu Studiów
Podatkowych
JAKUB OSTAŁOWSKI

Rz: Od 1 lipca przyszłego roku zmieniają się zasady udzielania odpowiedzi na pytania podatników. Co stanie się z wydanymi już interpretacjami? Czy nadal będą wiążące dla organów podatkowych?

Witold Modzelewski: Tak. Ich status się nie zmienia i będą one obowiązywały na dotychczasowych zasadach, jednak z jednym bardzo istotnym wyjątkiem. Obecnie interpretacja obowiązuje do momentu dostarczenia podatnikowi decyzji o jej uchyleniu, a nawet dłużej - do końca okresu rozliczeniowego. Nowelizacja wprowadza natomiast generalną zasadę, że zmiana przepisów powoduje wygaśnięcie interpretacji wydanej na dotychczasowych zasadach. Teraz więc to podatnik, a nie izba skarbowa, będzie musiał śledzić wszelkie zmiany przepisów, aby być pewnym, że interpretacja chroni go w razie kontroli.


Często mamy do czynienia z formalną zmianą przepisów, podczas gdy same rozwiązania pozostają identyczne, np. co roku wydawane jest nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych, które powiela znaczną część dotychczasowych rozwiązań. Czy taka zmiana także powoduje wygaśnięcie interpretacji?

Raczej tak. Każda nowelizacja będzie powodować wygaśnięcie postanowienia czy decyzji interpretującej przepisy. Przepis należy rozumieć jako jednostkę redakcyjną ustawy czy rozporządzenia.

A co z interpretacjami, które powinny już dawno zostać uchylone, np. zostały wydane na początku 2005 r. i dotyczyły definicji samochodu osobowego w VAT? Zdarza się, że nadal one obowiązują ze względu na niedopatrzenie izb skarbowych. Czy stracą ważność 1 lipca?

Rzeczywiście, w obrocie prawnym funkcjonuje sporo interpretacji, które są już niezgodne z obowiązującymi przepisami. Nie można się temu dziwić - na organy podatkowe nałożono całkowicie nierealny obowiązek monitorowania ich aktualności. A warto przypomnieć, że podatnicy otrzymali już ok. 100 tys. odpowiedzi. Z przepisów przejściowych do nowelizacji ordynacji podatkowej wyraźnie wynika, że tylko zmiana przepisów następująca po 30 czerwca przyszłego roku będzie powodować wygaśnięcie interpretacji. Nieaktualne, ale formalnie nieuchylone odpowiedzi będą więc nadal obowiązywać. Organy podatkowe zachowają jednak prawo do ich uchylania na dotychczasowych zasadach, a więc w drodze decyzji.

A jak będzie uregulowany okres obowiązywania interpretacji wydanych na nowych zasadach? Czy zmiana przepisów będzie powodować ich wygaśnięcie?

Nowelizacja w ogóle nie zajmuje się tym zagadnieniem. To oznacza, że otrzymanie przez podatnika korzystnej odpowiedzi będzie go zwalniać z obowiązku zapłaty podatku także po zmianie przepisów podlegających wykładni. Za jakiś czas ponownie pojawi się ten sam problem - osoby legalnie unikające zapłaty podatku dzięki posiadaniu formalnie skutecznej, chociaż nieaktualnej, odpowiedzi ministra finansów.

Jak więc wybrnąć z nierównego traktowania podatników będących w identycznej sytuacji?

Moje stanowisko może budzić kontrowersje wśród podatników. Uważam, że ani urzędy skarbowe, ani minister finansów nie powinni z zasady udzielać odpowiedzi na indywidualne pytania podatników. Po pierwsze, powoduje to nierówne traktowanie podmiotów będących w identycznej sytuacji. Po drugie, udzielając odpowiedzi, organy podatkowe zmuszane są w rzeczywistości do doradzania podatnikom, dając swoim poradom status wyższy, niż mają ustawy. Nie oznacza to jednak, że podatnicy powinni zostać pozostawieni sami z nieścisłymi przepisami. Powinny one być wyjaśniane poprzez interpretacje ogólne. Gdyby zamiast 100 tys. indywidualnych odpowiedzi opracowano co najmniej kilkadziesiąt ogólnych wykładni ministra, to można by je dużo łatwiej zweryfikować. Jednocześnie z ich ochrony mogliby korzystać wszyscy podatnicy, a nie tylko wybrani. Rozwiązanie takie byłoby także dużo mniej pracochłonne dla urzędników.

rozmawiał Konrad Piłat
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 30 listopad 2006 )
Czy powszechność kas udusi gospodarkę? [2006-11-29] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
środa, 29 listopad 2006
GAZETA PRAWNA, Bartosz Marczuk

[...]

1,73 mln osób opłacało składki do ZUS w lipcu 2005 roku
1,77 mln robiło to w sierpniu 2006 roku


Pod pręgierzem przepisów

 

Do zakładania własnej firmy nie zachęcają pogarszające się warunki jej prowadzenia. Kolejne grupy przedsiębiorców obejmowane są obowiązkiem posiadania kas fiskalnych, a prawo podatkowe jest wciąż zmieniane i komplikowane. Coraz mniej osób może też korzystać z prostych form rozliczania podatków, tzw. ryczałtu i karty podatkowej. Rząd zamierzał w ogóle je zlikwidować, jednak jak na razie to mu się nie udało. [...]

 

 

Łatwiejsze kontrole na legitymację [2006-11-28] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
wtorek, 28 listopad 2006
Rzeczpospolita
Łatwiejsze kontrole na legitymację

Przedsiębiorców na pewno zaniepokoi rozszerzenie możliwości przeprowadzenia tzw. kontroli na legitymację. Obecnie są one uregulowane tylko wart.284a ordynacji podatkowej. Wmyśl tego przepisu, jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, a w szczególności istnieje ryzyko utraty materiału dowodowego lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej kontrolowanemu. Wystarczające jest także przedstawienie legitymacji osobie upoważnionej do reprezentowania podatnika (płatnika, inkasenta) w trakcie kontroli podatkowej. Każdy podatnik (płatnik, inkasent) może wyznaczyć taką osobę i zgłosić ją w urzędzie skarbowym właściwym w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym, wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta). Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, legitymację okazuje się członkowi zarządu, wspólnikowi, innej osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw.


Regulacje te uznano za niewystarczające. Nie pozwalają one bowiem na rozpoczęcie kontroli na legitymację wtedy, gdy obecny jest jedynie pracownik firmy. Od 2007 r. to się zmieni. Dodany zostanie przepis, zgodnie z którym w przypadku nieobecności wymienionych osób kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego lub innej osobie wykonującej czynności na rzecz kontrolowanego w miejscu wszczęcia kontroli. Wystarczające będzie więc nawet przedstawienie legitymacji zleceniobiorcy. Uzasadnienie do ustawy tłumaczy, że przepis ten ma przede wszystkim na celuumożliwienie dokonywania czynności kontrolnych związanych z eksploatacją kas fiskalnych. Ze względu na to, że znajdują się one w punktach sprzedaży detalicznej, najczęściej nie ma tam ani podatnika, ani osoby upowupoważnionej do jego reprezentowania w czasie kontroli. A to obecnie uniemożliwia wszczęcie kontroli na legitymację.

Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 30 listopad 2006 )
ELZAB SA o likwidacji MWCR S.p.A [2006-11-24] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 3
piątek, 24 listopad 2006
ELZAB SA informacja z MWCR S.p.A.  06-09-25


GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-ELZAB


Raport bieżący 30/2006
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 7/2006 z dnia 7 marca 2006 r., Zarząd Zakładów
Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu informuje, że w dniu 22 września 2006 r. otrzymał
pocztą elektroniczną list następującej treści (tłumaczenie):

Adresat: ZUK ELZAB S.A.
Ul. Kruczkowskiego 39
41-813 Zabrze Polska

Do Zarządu

Mediolan, 22 września 2006

Szanowni Państwo!

MWCR S.P.A. - w Likwidacji

W odniesieniu do powyższego, działając w charakterze Likwidatora (Syndyka Masy Upadłościowej)
Spółki MWCR S.p.A. - w Likwidacji, mianowanego przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dnia
6 września 2006 r.

ZGODNIE Z MOIM NAJLEPSZYM STANEM WIEDZY
NIINIEJSZYM POTWIERDZAM CO NASTĘPUJE:

1) Spółka została postawiona w stan Dobrowolnej Likwidacji dnia 6 września 2006 r.;
2) Likwidator złoży Wniosek o Układ z Wierzycielami w Sądzie mediolańskim, kiedy tylko taki
wniosek zostanie sporządzony;
3) Procedura Układowa (Glńubigergleich) dostarcza narzędzia, przy pomocy którego pod ochroną i
nadzorem ze strony Sądu, przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji finansowej może wypracować
porozumienie ugodowe ze swoimi wierzycielami, co umożliwi mu raczej kontynuację działalności,
niż bankructwo.
4) Bilans Likwidacji zostanie należycie przedstawiony Sądowi i wierzyciele otrzymają w
odpowiednim terminie częściowe wypłaty (procent kwoty spłaty należności: obecnie nieznany).
Wypłaty dokona Komisarz, którego wyznaczy Sąd.
5) Obecnie prowadzone są negocjacje w sprawie sprzedaży majątku Spółki zgodnie z procedurą
opisaną powyżej.

Powyższe informacje przekazuję Państwu w mojej osobistej najlepszej wierze

MWCR S.p.A.
W likwidacji
Dr. Generoso Galluccio
Likwidator i Przedstawiciel Prawny

Komentarz Zarządu:
Sytuacja spółki MWCR S.p.A., która posiada bezpośrednio i pośrednio 57,65 % udziału w kapitale
zakładowym ELZAB S.A. oraz 61,40 % głosów na WZA nie ma bezpośredniego wpływu na sytuację ELZAB
S.A., gdyż spółka ELZAB S.A. nie realizuje dostaw materiałów i podzespołów z MWCR S.p.A., nie
sprzedaje produktów za pośrednictwem MWCR S.p.A.,  nie posiada należności ani znaczących
zobowiązań wobec tej spółki.
Zamiar zbycia posiadanego przez MWCR S.p.A. pakietu akcji ELZAB S.A. jest znany inwestorom od
7 marca 2006 r.
Sytuacja spółki MWCR S.p.A., która jest pośrednio właścicielem hiszpańskiej spółki Campesa
S.A., może mieć wpływ na terminowość dostaw produktów tej spółki do spółek zależnych ELZAB
S.A.: MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND KFT.
Spółki te część swoich przychodów realizują poprzez sprzedaż produktów CAMPESA S.A.
Zarządy spółek zależnych i Zarząd ELZAB S.A. prowadzą działania w celu zapewnienia terminowych
dostaw z CAMPESA S. A. i jednocześnie prowadzą negocjacje z alternatywnym dostawcą podobnych
produktów.

kom espi abs/
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 30 listopad 2006 )
<< Start < Poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 401 - 409 z 693
Piękne 100-letnie
344491_2_d41d_d.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 123 gości online
Statystyka
odwiedzających: 12804377
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.