Start O nas
piątek, 19 styczeń 2018
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Artykuły Prasowe
Czy sprzedaż części rejestrować w kasie [2006-11-20] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
poniedziałek, 20 listopad 2006
 
Czy jest zwolnienie dla sprzedaży części do aut

Prowadzimy warsztat naprawczy oraz sprzedajemy same części i akcesoria
do pojazdów. Naszymi klientami są firmy, a sprzedaż na rzecz osób fizycznych w ciągu roku nie przekracza 10 tys. zł. Czy jesteśmy zwolnieni z instalacji kas fiskalnych?


Bartosz Bogdański

doradca podatkowy, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

NIE W przypadku sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników należało rozpocząć ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej od 1 września tego roku.

Niestety, mimo stosunkowo niewysokich obrotów podatnik podlega obowiązkowi ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych począwszy od 1 września 2006. Co prawda zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących, podatnicy, u których kwota obrotu realizowanego przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł. mogą co do zasady korzystać ze zwolnienia, to jednak zwolnienie nie obowiązuje w stosunku do podatników prowadzących działalność wymienioną w par. 4 tegoż rozporządzenia i to niezależnie od wielkości obrotów osiąganych z tej działalności. W katalogu czynności wykluczających zwolnienie z ewidencjonowania za pomocą kas znajduje się między innymi dostawa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3) – czyli czynności które wykonuje podatnik na rzecz osób fizycznych. Paragraf 4 tego rozporządzenia wszedł w życie 1 września i począwszy od tego dnia podatnik powinien ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych za pomocą kas.

PODSTAWA PRAWNA • Par. 4 pkt 4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375 z późn. zm.).


 

Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 20 listopad 2006 )
Czy usługi komunalne rejestrować w kasie? [2006-11-19] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
niedziela, 19 listopad 2006
 
Czy usługi komunalne rejestrować w kasie

Jesteśmy przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem śmieci, a także oczyszczaniem ścieków. Czy takie usługi muszą być ewidencjonowane przez kasę fiskalną?


Paweł Małecki

doradca podatkowy, Kancelaria Doradców i Audytorów z Poznania

NIE Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne są zwolnione z obowiązku rejestracji za pomocą kas fiskalnych.

Świadczenie usług komunalnych jest obecnie zwolnione z obowiązku stosowania kas rejestrujących (poz. 32 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących). Podatnik jest podmiotowo zwolniony ze stosowania kas, jeśli stanowią one więcej niż 70 proc. ogólnej kwoty obrotów uzyskanej z tytułu sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Do 31 grudnia 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania: podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia (np. usługi komunalne), jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych był wyższy niż 70 proc. Zwolnienie dotyczy też podatników rozpoczynających sprzedaż po 31 grudnia 2005 r., o której mowa w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych planowanych do zrealizowania do końca 2006 r. będzie wyższy niż 70 proc.


PODSTAWA PRAWNA • Par. 3 oraz poz. 32 załącznika rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375 z późn. zm.).

Kilka kwestii dotyczących kas [2006-11-18] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
sobota, 18 listopad 2006
 
PODATEK VAT OBOWIĄZKI EWIDENCYJNE
Wszystko o kasach rejestrujących

Od września zmieniły się przepisy regulujące sytuację podatników, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących. Warto wiedzieć, kto i na jakich zasadach musi rozpocząć sprzedaż przy użyciu kasy.


Czy spółka jawna ma prawo do ulgi

Jesteśmy małżeństwem i założyliśmy spółkę jawną. Czy spółce jawnej, do której wniesiono jako aport przedsiębiorstwo, przysługuje prawo do ulgi – jako nowemu podatnikowi – z tytułu zakupionych i sfiskalizowanych kas?

Tak Zawiązanie spółki powoduje obowiązek rejestracji nowego podmiotu w sferze prawa podatkowego. Podmiot ten staje się nowym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu zostaje nadany nowy numer identyfikacji podatkowej. Jako nowy podmiot uzyskuje uprawnienia przysługujące nowo rozpoczynającym działalność.

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 proc. jej ceny zakupu (bez podatku) nie więcej niż 2500 zł. W momencie, gdy nowa spółka założona przez małżonków rozpoczęła ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, pod warunkiem że nastąpiło to w obowiązujących terminach, w pełni uprawnionym było skorzystanie przez nią z prawa wynikającego z tego uprawnienia.

PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Czy muszę mieć kasę

Świadczę usługi naprawy pojazdów mechanicznych m.in. poprzez wykonywanie usług z wykorzystywaniem nabywanych części i akcesoriów. Zamierzam uruchomić sprzedaż części i akcesoriów samochodowych. Czy przy usługach naprawy pojazdów mechanicznych z wykorzystaniem zakupionych materiałów mam obowiązek stosowania kasy rejestrującej?

Nie Zwolnień od obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). Przepis ten nałożył na podatników prowadzących sprzedaż wymienionych towarów na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych obowiązek ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej bez względu na wysokość obrotów od 1 września 2006 r. Skoro aktualnie świadczy pan jedynie usługi polegające na naprawie pojazdów mechanicznych z wykorzystaniem nabywanych części i akcesoriów samochodowych, przepis ten nie znajduje zastosowania. Jednak ten obowiązek będzie pana dotyczył w przypadku uruchomienia sprzedaży części i akcesoriów samochodowych.

PODSTAWA PRAWNA
■ Par. 4 i par. 13 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 575).

Czy straciłam prawo do obniżenia podatku naliczonego

W kwietniu rozpoczęłam działalność polegającą na sprzedażydetalicznej na rzecz osób fizycznych. Ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy rozpoczęłam z opóźnieniem. Czy straciłam prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą ewidencjonowaną za pomocą kas rejestrujących?

Tak Niestety, nie powinna pani obniżać kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług o 30 proc. za okres, kiedy nie ewidencjonowała pani sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednak podatnicy naruszający ten obowiązek do czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących tracą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Należy zatem uznać, że do czasu rozpoczęcia prowadzenia takiej ewidencji nie mogła pani obniżać kwoty podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 111 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Czy muszę zainstalować kasę

W 2002 roku rozpocząłem działalność, którą przerwałem, aby w roku 2005 ją wnowić. W 2005 roku obroty firmy wynosiły ok. 36 000 zł. Kiedy powinienem zainstalować kasę rejestrującą – po przekroczeniu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w kwocie 20 000 zł, czy 40 000 zł? Czy ten obowiązek mnie dotyczy?

Nie Kasę rejestrującą należy zainstalować dwa miesiące po przekroczeniu obrotów w wysokości 40 000 zl.

Co do zasady, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2006 r. zwolniono z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Zwolnienie traci moc po dwóch miesiącach, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w I kwartale 2006 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł.

Zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT w wyniku likwidacji danej działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania, niezależnie od profilu, powoduje, iż mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym NIP. Wznowienie działalności po przerwie spowodowanej likwidacją nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika VAT. Wznowienie działalności gospodarczej w 2005 roku spowodowało, że należy uznać pana jako podatnika kontynuującego działalność gospodarczą.

Jako podatnik, u którego obroty na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym, tj. w 2005 roku 40 000 zł, i wcześniej nie powstał obowiązek ewidencjonowania, do 31 grudnia 2006 r. zwolniony jest Pan z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zwolnienie to jednak straci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi w ciągu 2006 roku przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 111 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
■ Par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 575).

Czy mogę skorzystać z odliczenia

W lutym rozpocząłem działalność obejmującą m.in. sprzedaż części samochodowych warsztatom samochodowym, zatem nie prowadziłem sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Czy mogę skorzystać z odliczenia, jeśli dopiero w połowie października rozpocząłem sprzedaż na rzecz osób fizycznych i kupiłem kasę?

Tak Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2500 zł.

Przepisy stanowią również, iż dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania. Jeśli wskazane warunki zostały przez pana spełnione, to będzie panu przysługiwało prawo do odliczenia kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
■ Par. 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375 z późn. zm.).

Jarosław Neneman odwołany [2006-11-17] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
piątek, 17 listopad 2006
 2006.11.17 14:23

KOMUNIKATMinisterstwo Finansów informuje, że Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński z dniem 17 listopada br. odwołał Jarosława Nenemana ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Resort finansów odmówił skomentowania dymisji i podania jej przyczyn. - Za podatki powinna być odpowiedzialna osoba z otoczenia PiS - powiedział poseł PiS Artur Zawisza. Tymczasem opozycja uważa, że Neneman stał się kozłem ofiarnym PiS po wycofaniu się tej partii z obietnicy wprowadzenia dwóch stawek PIT.
Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 20 listopad 2006 )
Promocja Gigametr - listopadowy wycisk [2006-11-14] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 4
wtorek, 14 listopad 2006
 


Uwaga! Oferta ograniczona czasowo i ilościowo.
Oferta dotyczy wszystkich kas fiskalnych z oferty Gigametr http://gmtr.pl/pl/produkty/index.php
tel. 0-22 670 20 88
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 14 listopad 2006 )
<< Start < Poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 401 - 409 z 686
Piękne 100-letnie
165822699.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 42 gości online
Statystyka
odwiedzających: 9977746
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.