Start O nas
sobota, 17 marzec 2018
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Artykuły Prasowe
Promocja Apollo - wrzesień [2006-09-08] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
piątek, 08 wrzesień 2006
 
Ostatnia aktualizacja ( piątek, 08 wrzesień 2006 )
Absurdy polske - kasy w czołówce [2006-09-06] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 4
środa, 06 wrzesień 2006
 
Pierwszy ranking najbardziej absurdalnych przepisów

W Polsce egzekucja należności trwa średnio 1000 dni. Przedsiębiorcy muszą dwa razy rejestrować kasę fiskalną. Nawet od drobnej pożyczki między najbliższą rodziną trzeba odprowadzić podatek. To tylko niektóre przykłady absurdów prawnych, które dotykają nas każdego dnia, a z którymi Gazeta Prawna od dawna prowadzi walkę.

Absurdy prawne odzwierciedlają słabości państwa – tak przy tworzeniu prawa, jak i jego stosowaniu. Konsekwencją ich funkcjonowania w systemie jest przyzwolenie dla naruszania reguł rozsądku.

– Na temat nielogiczności prawa dyskutowano już wielokrotnie, a mimo to sytuacja się nie zmienia – mówi Stanisław Trociuk, zastępca rzecznika praw obywatelskich.

Receptą na uniknięcie niedorzeczności w prawie jest zmiana modelu jego uchwalania – zdjęcie tego zadania z polityków i przekazanie go zawodowym legislatorom. Nieodzowne jest też danie pierwszeństwa prawu przed polityką. Warto również byłoby wziąć pod uwagę orzecznictwo nie tylko polskich sądów, ale także Europejskiego Trybynału Praw Człowieka.

Jak nazywać towary w bazie PLU [2006-09-06] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
środa, 06 wrzesień 2006
Podatki.pl


Jaki przepis reguluje szczegółowość wpisania towarów handlowych w pamięci kasy fiskalnej?
Jak bardzo szczegółowo towary handlowe mają być ujęte w kasie fiskalnej? Czy wystarczy tylko podział na stawki VAT ?


"(...) na paragonie fiskalnym ma znajdować się nazwa towaru lub usługi. Przez nazwę towaru lub usługi należy rozumieć (zgodnie ze "Słownikiem Języka Polskiego" PWN) nazwę jednostkową (tj. nazwę mającą tylko jeden desygnat). Oznacza to, że używanie nazw grup towarowych zamiast jednoznacznie definiującej towar lub usługę nazwy indywidualnej jest naruszeniem obowiązujących przepisów.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 aktualnie obowiązującego rozporządzenia podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są do weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów (usług) i właściwego ich przyporządkowania do stawek podatków.

Minister Finansów w piśmie kierowanym do Izb i Urzędów Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej znak PP7-7253/240/94 z dnia 7 września 1994 r. (Biuletyn Skarbowy 1995/6 str. 25) poinformował, że nazwa na paragonie drukowanym przez kasę powinna być tak skonstruowana, aby poprzez tę nazwę towaru (usługi) i odpowiadającą mu cenę można było określić indywidualnie zakupiony towar.

Pismo to nie zawiera zgody Ministerstwa Finansów, że dopuszcza się zastępowanie indywidualnej nazwy towaru (usługi) nazwą grupy towarowej, zwłaszcza w sytuacji potencjalnego zagrożenia, że może to być wykorzystywane do nadużyć w zakresie niepoprawnego przyporządkowania towaru lub usługi do właściwych stawek podatkowych.

Należy podnieść, że jest to samowolne działanie podatników liczących na brak kontroli służb skarbowych w tym zakresie.

Należy wskazać, że zaprogramowanie nazwy towaru (usługi) niezgodnie z ww. wymogami wyczerpuje przesłanki wadliwego prowadzenia ewidencji. Należy więc rozważyć zasadność zastosowania przepisów art. 53 § 22 w związku z art. 61 § 3 Kodeksu karnego skarbowego"

wyciąg z pisma Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 11 maja 2000 r. znak PP7-7253/272/00/JC

PKWiU a sprawa kas fiskalnych [2006-09-04] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
poniedziałek, 04 wrzesień 2006
 
Czy opierać się na polskiej klasyfikacji wyrobów i usług

Czy dla ustalenia obowiązku ewidencjonowania od września sprzedaży poprzez kasy fiskalne należy opierać się na symbolach polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU)?


Andrzej Nikończyk
doradca podatkowy, spółka doradztwa podatkowego Ożóg i Wspólnicy

Tak. Od 1 września tego roku wprowadzono obowiązek rejestracji obrotu przy użyciu kas fiskalnych przy dostawie części samochodowych, sprzętu radiowego, telewizyjnego, telekomunikacyjnego i fotograficznego oraz wyrobów z udziałem metali szlachetnych i nagranych nośników danych. Dość duże trudności mają podatnicy z określeniem, czy sprzedawane przez nich przedmioty zaliczają się do powyższych kategorii.

Należy wskazać, iż prawodawca w odniesieniu do niektórych przedmiotów pomocniczo zastosował klasyfikację PKWiU poprzez odsyłanie do poszczególnych grupowań.

Dotyczy to jednak wyłącznie części samochodowych, sprzętu radiowego, telewizyjnego, telekomunikacyjnego i fotograficznego. Ułatwia to znacząco określenie, czy podatnicy mają obowiązek rejestrować daną sprzedaż za pomocą kasy. Pomocne mogą się okazać tu faktury dokumentujące nabycie.

Mimo iż przy stawce 22 proc. nie ma obowiązku podawania symboli PKWiU, często są one podawane na fakturach lub mogą być podane przez sprzedawcę. W trudniejszej sytuacji są osoby dokonujące nabycia od osób fizycznych, które zazwyczaj nie znają właściwej klasyfikacji, dotyczy to w szczególności komisów czy lombardów. Prowadzący taką działalność będą zmuszeni samodzielnie ustalić, na podstawie klasyfikacji PKWiU, czy są to te przedmioty, o których mowa w rozporządzeniu.

Należy pamiętać, że do celów VAT, w tym również dla ustalenia właściwej klasyfikacji na potrzeby oceny możliwości skorzystania ze zwolnienia od stosowania kas, stosuje się już nieobowiązujące PKWiU z 1997 roku.

Trudności nie powinny również wiązać się z ustaleniem obowiązku ewidencjonowania w odniesieniu do dostaw wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali. Dotyczy to bowiem tylko takich towarów, których sprzedaż nie korzysta ze zwolnienia do 10 000 euro, określonego w art. 113 ustawy o VAT. Listę tych towarów zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r. regulującego m.in. zasady wystawiania faktur.

Największy kłopot sprawi podatnikom ocena, czy powinni stosować kasy do sprzedaży nagranych płyt i innych nośników. Przepis odnosi się w sposób wyraźny do dostawy (a nie sprzedaży), którą ustawa wyraźnie oddziela od świadczenia usług. Jedynym wyjątkiem jest sprzedaż wraz z licencją na użytkowanie, której udzielenie jest usługą.

Należy zatem przyjąć, że nie będzie wymagać rejestracji np. świadczenie usług fotograficznych, gdy efekt tych usług jest wydawany na płycie CD czy DVD, o ile płyta ta nie jest przedmiotem odrębnej sprzedaży (np. odrębnie określona cena za płytę). Jeśli zaś mamy do czynienia z odrębną sprzedażą płyt czy innych nośników, będzie ona niestety podlegać obowiązkowi rejestracji za pomocą kasy. Duże trudności mogą wiązać się z ustaleniem np., czy dany towar jest kartą pamięci lub kartridżem, gdyż słownikowe definicje tych pojęć mają charakter otwarty, a prawodawca nie odwołuje się tu do klasyfikacji PKWiU.

Wobec poważnych trudności w ustaleniu, czy mamy w danym wypadku obowiązek rejestracji przy użyciu kasy podatnicy mogą złożyć wniosek o wydanie wiążącej interpretacji, jednak dotyczy to raczej osób, które dopiero chcą rozpocząć działalność w określonym zakresie.


PODSTAWA PRAWNA • Par. 4 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375).

Konsekwencje wprowadzenia kas [2006-09-04] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 2
poniedziałek, 04 wrzesień 2006
 
REJESTROWANIE SPRZEDAŻY, Gazeta Prawna, Bogdab Świąder
Jakie są konsekwencje wprowadzenia kas fiskalnych

Z dniem 1 września nowe grupy podatników powinny zacząć ewidencję za pomocą kas fiskalnych. Dotyczy to m.in. sprzedawców sprzętu RTV, telekomunikacyjnego
oraz fotograficznego. Brak instalacji kas wiąże się z sankcjami podatkowymi i karnymi skarbowymi.


Od 1 września kolejne grupy podatników powinny zacząć ewidencję sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Jest to wymóg bezwzględny, który został nałożony na podatników przez przepisy rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375).

Do tej pory bezwzględnie, czyli bez względu na wysokość obrotów, kasy musieli posiadać przedsiębiorcy sprzedający gaz płynny oraz świadczący usługi przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w komunikacji samochodowej (z wyłączeniem przewozów miejskich rozkładowych innych niż kolejowe oraz pozostałych, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę lub związek komunalny) i usługi przewozu osób i ładunków taksówkami.

 

Nowe grupy

Od września do tej grupy dołączyli sprzedający silniki spalinowe tłokowe, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozia do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). Bezwzględnie kasy muszą posiadać też sprzedawcy sprzętu fotograficznego (z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego ex PKWiU 33.40.3) oraz sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32).

Bezwzględnie, a więc bez względu na wysokość obrotów, ewidencje przez kasę muszą prowadzić również sprzedawcy nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży. Podobnie przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od VAT, istnieje obowiązek ewidencji przez kasę. Oznacza to, że każdy, kto rozpoczyna działalność w wyżej wspomnianym zakresie, musi mieć od razu kasy fiskalne.

 

Odliczenie wydatku

Podatnik, który rozpoczął ewidencję za pomocą kasy fiskalnej, może skorzystać z ulgi na zakup kas. Podatnicy VAT, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2500 zł.

Odliczenie następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. Powinien on złożyć również zgłoszenia kasy (zgłoszenie o miejscu instalacji) w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.

W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

 

Podatnicy zwolnieni

Do zwrotu są uprawnieni również podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług lub zwolnieni podmiotowo (ze względu na nieprzekroczenie sprzedaży powyżej 10 000 euro), którzy:
• rozpoczęli ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym ich terminie,
• dokonali zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,
• złożyli zawiadomienie o miejscu instalacji kasy rejestrującej.

Zwrot wydatków za kasę kwot jest dokonywany na wniosek podatnika składany do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Naczelnik dokonuje zwrotu kwoty na rachunek bankowy podatnika w terminie do 25 dnia od daty złożenia wniosku.

 

  
ULGA NA KASY
Ulga na zakup kas przysługuje zarówno podatnikom VAT, jak i podatnikom, którzy są zwolnieni z VAT, a rozpoczęli ewidencję kasową w obowiązujących terminach.


 

Sankcje za brak kasy

Z zakupem kasy fiskalnej wiążą się nie tylko określone przywileje (ulga), ale też sankcje podatkowe i karne skarbowe. Podatnicy, którzy nie wprowadzili kas, do czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących tracą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Dotyczy to podatników VAT czynnych, którzy rozliczają podatek. Sankcja ta nie będzie miała zastosowania do podatników VAT zwolnionych.

Dużo bardziej dotkliwą sankcją za brak kasy może się okazać grzywna pieniężna z kodeksu karnego skarbowego. Może ona być zastosowana zarówno do podatnika VAT czynnego, jak i zwolnionego, który mimo obowiązku nie wprowadził do użytku kas fiskalnych. Na podstawie przepisów karnych skarbowych, kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych (przestępstwo skarbowe).

Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności. Oznacza to, że maksymalne zagrożenie przy najwyższej stawce dziennej wynosi 2 877 120 zł.

W wypadku mniejszej wagi, podatnik podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (od 89,90 zł do 17 982 zł). Tutaj trzeba mieć na uwadze, że przepisy za księgi uznają księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje, rejestry oraz inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej.

 

  
KTO MUSI POSIADAĆ KASY BEZ WZGLĘDU NA OBRÓT
• przewoźnicy w regularnych i nieregularnych przewozach pasażerskich w komunikacji samochodowej,
• taksówkarze (usług przewozu osób i ładunków),
• jubilerzy (sprzedawcy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali),
• sprzedawcy gazu płynnego,
• sprzedawcy: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych, nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników,
• sprzedawcy sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten,
• sprzedawcy sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
• sprzedawcy nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży.


PODSTAWA PRAWNA • Par. 8 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375).
• Par. 5 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia ministra finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U. nr 108, poz. 948 z późn. zm.).
• Art. 60 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 83, poz. 930 z późn. zm.).

<< Start < Poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 451 - 459 z 688
Piękne 100-letnie
130416568_1.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 68 gości online
Statystyka
odwiedzających: 10274645
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.