Start O nas
sobota, 17 marzec 2018
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Artykuły Prasowe
Jak zakończył się precedens na Słowacji? [2013-02-02] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
sobota, 02 luty 2013
Jak uruchomić produkcję drukarek na Słowacji?

1. Potrzebujesz drukarkę kuchenną dowolnego typu
2. Potrzebujesz (lub nie) wyświetlacz na kablu
3. Potrzebujesz magiczne pudełko FISBOX zabezpieczone plombą fiskalną (cena detaliczna 80 Euro)
4. Garaż, śrubokręt

A działa to tak:

Ostatnia aktualizacja ( sobota, 02 luty 2013 )
Rewolucja bez rewolucji, POSNET pierwszy [2013-02-01] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 3
piątek, 01 luty 2013

Komentarz redakcji:

Wychodząc naprzeciw Państwa zapytaniom, licznym artykułom prasowym - mamy przyjemność ogłosić Państwu cichą rewolucję w interpretacji przepisów, która stała się udziałem firmy POSNET. 

Jesteśmy pod wrażeniem determinacji w podjęciu przez POSNET ryzyka finansowego jakie zapewne niosło ze sobą forsowanie w GUM dotąd niedopuszczonych przepisami rozwiązań (wg. interpretacji Ministerstwa Finansów). Jak wiemy - GUM obciąża firmy certyfikujące bajońskimi sumami... również za zwrócony czy nierozpatrzony pozytywnie wniosek o wydanie potwierdzenia dopuszczającego urządzenia do obrotu gospodarczego na terytorium RP.
Samo już zaprojektowanie i wykonanie prototypów nowych urządzeń i to bez jakiejkolwiek gwarancji na możliwość ich późniejszej sprzedaży - musi budzić uznanie całego rynku.

Nowy rodzaj drukarek pozbawiony zintegrowanego z urządzeniem wyświetlacza, poza ewidentną wygodą operatora i klienta - stwarza również ważny precedens.

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że oto polskie urządzenia tracą swoją unikatowość i zaczynają przypominać te produkowane na całym świecie.

Czy to otworzy rynek polski na urządzenia produkowane np. w Chinach, w Indiach, w USA?

Czy to zachęci takie firmy jak CASIO, SAMSUNG, NCR do powrotu na rynek, z którego firmy te zrezygnowały właśnie z powodu różnic w konstrukcji pomiędzy masowo produkowanymi na potrzeby całego świata i tymi dopuszczonymi przepisami do sprzedaży w Polsce?

Czy cena drukarek w dalszym ciągu będzie wysoka i korzystna dla całego kanału dystrybucji?

Czy ten precedens znajdzie swoją kontynuację w równoważnej interpretacji integralności kolejnych części składowych urządzeń fiskalnych, tak jak w przypadku wolnostojącego wyświetlacza? 

Czy mechanizm drukujący, klawiatura muszą zatem być zamknięte w obudowie, czy wystarczy sam kabel? 

Czy tablet połączony kablem z drukarką kuchenną, z wolnostojącym wyświetlaczem, zapisujący dane fiskalne na zablokowanej w urządzeniu (zalanej żywicą eposydową) karcie SD - też będzie mógł być urządzeniem fiskalnym?

Zapewne kolejne kilka lat dostarczy odpowiedzi na wszystkie postawione powyżej pytania.
Na pewno nie będzie nudno. 

Zobaczymy prawdziwą konkurencję między producentami rodzimych produktów i zagranicznych. 

ZAPRASZAMY DO KOMENTOWANIA: <KLIK>


Materiał nadesłany przez firmę POSNET.

W listopadzie 2012 r. do oferty Posnet wprowadziliśmy drukarkę Thermal HD, a wraz z nią przedstawiliśmy zupełnie nowe funkcje, takie jak np. wydruk QR kodów i grafik na paragonach, fakturach, czy wydrukach niefiskalnych, a także nowy typ wolnostojącego wyświetlacza. Wkrótce do oferty wprowadzimy najmniejszą drukarkę fiskalną o nazwie Thermal XL oraz wyświetlacz wbudowany w pokrywę urządzenia (OLED).

Oba urządzenia odznaczają się wysoką jakością i posiadają wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar potwierdzenie o zgodności z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi urządzeń fiskalnych. Ważnym dla nas aspektem jest również design. Największy nacisk kładziemy jednak na ergonomię i na to, aby nasze urządzenia ułatwiały prowadzenie biznesu.

Zaproponowany przez nas wolnostojący wyświetlacz ma za zadanie zapewnić klientowi lepszą widoczność informacji o kupowanym towarze, co jest również jednym z wymogów rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych stosowania kas fiskalnych. Zwiększa także ergonomię pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, niewielkim gabarytom urządzenia, a także możliwościom pracy drukarki w pionie i poziomie można w bardzo dowolny sposób zorganizować stoisko kasjerskie i zaoszczędzić przestrzeń.

Kolejną innowacją jest wydruk kodów 2D i grafik na paragonach, fakturach i wydrukach niefiskalnych. Dzięki niej detaliści zyskują dodatkową powierzchnię reklamową. Na paragonie można umieścić logo, grafikę okolicznościową albo zaszyfrować w QR kodzie link do strony, czy też fanpage'a. Obecnie w każdym z popularnych smartfonów można zainstalować czytnik tego typu kodów.

Inne nowości, to tunelowanie portów COM (pozwala podłączyć do drukarki urządzenia peryferyjne i sterować nimi z poziomu aplikacji), wydruk w dwóch szerokościach papieru, czy na rolce o długości 100 m. Nie zapominamy też o sprawdzonych rozwiązaniach takich jak ethernet, czy elektroniczna kopia paragonu.

Drukarka Thermal HD spotkała się z dużym zainteresowaniem naszych Klientów. Mamy nadzieję, że Thermal XL zostanie równie dobrze przyjęty na rynku.


Robert Szmidt, Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów, Posnet Polska S.A.


Ostatnia aktualizacja ( piątek, 01 luty 2013 )
MF: papierowe kopie paragonów należy przechowywać przez 5 lat [2013-01-07] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
poniedziałek, 07 styczeń 2013
MF: papierowe kopie paragonów należy przechowywać przez 5 lat
źródło PAP

Firmy powinny przechowywać papierowe kopie paragonów przez pięć lat albo mogą kupić kasę fiskalną z elektronicznym zapisem takich kopii - poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. MF nie zamierza skracać tego okresu.

Jan Warzecha z PiS w interpelacji poselskiej skierowanej do resortu finansów zwrócił uwagę, że wcześniejsze przepisy dopuszczały możliwość przechowywania kopii papierowych paragonów fiskalnych nie krócej niż przez dwa lata, ale od 2013 r. okres ten został wydłużony do pięciu lat. Poseł pytał o argumenty przemawiające za zmianą. Wskazał, że zdaniem ekspertów nowe regulacje uderzą zwłaszcza w małe i średnie firmy zajmujące się głównie handlem detalicznym.

"Większości z nich nie będzie stać na wprowadzenie nowych kas fiskalnych, które są wyposażone w elektroniczną kopię paragonu. Tak długi okres przechowywania dokumentów kasowych wydaje się mało racjonalny, tym bardziej, że papierowe kopie stają się nieczytelne już po kilku miesiącach" - napisał Warzecha w interpelacji.

Wiceminister finansów Maciej Grabowski napisał w odpowiedzi na wystąpienie posła, że zgodnie z rozporządzeniem MF dotyczącym kas fiskalnych z końcem 2012 r. upłynął okres przejściowy, podczas którego przedsiębiorcy mogli korzystać ze skróconego (do dwóch lat) obowiązkowego przechowywania kopii paragonów fiskalnych.

"Wprowadzenie tego szczególnego rozwiązania związane było z sygnalizowanymi przez podatników trudnościami technicznymi archiwizowania znacznej ilości rolek dokumentacji paragonowej oraz wprowadzeniem nowego rozwiązania konstrukcyjnego kas, umożliwiającego archiwizowanie kopii dokumentów kasowych na informatycznych nośnikach danych" - wyjaśnił wiceminister.

Dodał, że regulacja miała zachęcić podatników - zwłaszcza takich, dla których archiwizowanie dużej ilości rolek dokumentacji mogło być uciążliwe - do nabywania kas z elektronicznym zapisem kopii dokumentów kasowych. "Regulacja ta nie miała mieć charakteru stałego. Zważyć bowiem należy, że paragon i jego kopia są dowodami dokumentującymi sprzedaż i kwoty podatku należnego, potwierdzającymi dokonanie konkretnej transakcji w określonym czasie" - podkreśliło MF.

Resort wskazał, że zgodnie z ustawą o VAT podatnicy muszą przechowywać ewidencję prowadzoną dla celów rozliczenia VAT co do zasady przez pięć lat - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Według MF stosowanie pięcioletniego okresu przechowywania dokumentów kasowych jest istotne z punktu widzenia zapewnienia kontroli rozliczeń VAT.

Zdaniem ministerstwa przypadki braku czytelności paragonów fiskalnych mogą wystąpić u podatników stosujących kasy fiskalne z kopią papierową, którzy nie korzystają z atestowanych gatunków papieru albo nie zapewniają prawidłowych warunków przechowywania paragonów.

"Powyższe nie uzasadnia zatem w mojej opinii dalszego skrócenia okresu przechowywania tych dokumentów" - napisał Grabowski.

Według podanych przez MF danych z urzędów skarbowych dotyczących nowo rejestrowanych kas, w ostatnim okresie wzrasta sprzedaż kas z elektronicznym zapisem kopii oraz podaż tego typu urządzeń. Od 1 stycznia 2011 r. do 31 października 2012 r. udział tego typu kas w ogólnej liczbie nowo rejestrowanych kas wyniósł ok. 42 proc. Zdaniem MF dane te świadczą o tym, że stosowne rozwiązania techniczne istnieją - podatnicy mieli możliwość zapewnienia prawidłowych warunki przechowywania paragonów sporządzonych na nośnikach papierowych lub nabycia kasy z elektronicznym zapisem kopii.

"W świetle powyższego nie przewiduję podjęcia prac legislacyjnych w zakresie wprowadzenia dwuletniego okresu przechowywania kopii dokumentów kasowych sporządzonych na nośnikach papierowych" - podsumował Grabowski.
Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 07 styczeń 2013 )
Zwolnieni z obowiązku posiadania kas w 2013 roku [2012-12-21] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
piątek, 21 grudzień 2012

 
Plik źródłowy rozporządzenia: 


1
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas
rejestrujących
Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników
i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego
przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej „ewidencjonowaniem”, oraz warunki
korzystania ze zwolnienia.
§ 2.
1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później
jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do
rozporządzenia.
2. W przypadku podatników świadczących usługi, o których mowa w poz. 21, 24 i 25
załącznika do rozporządzenia, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli usługi te w całości
są dokumentowane fakturą.
3. W przypadku podatników rozpoczynających w pierwszej połowie 2013 r.
albo w pierwszej połowie 2014 r. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, warunek,
o którym mowa w poz. 34 pkt 2 załącznika do rozporządzenia, uznaje się
za spełniony, jeżeli liczba świadczonych usług do końca tego roku nie przekroczy 50,
a liczba odbiorców tych usług w tym okresie będzie mniejsza niż 20.
4. W przypadku podatników rozpoczynających w drugiej połowie 2013 r. albo w drugiej
połowie 2014 r. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, warunek, o którym mowa
w poz. 34 pkt 2 załącznika do rozporządzenia, uznaje się za spełniony, jeżeli liczba
świadczonych usług do końca roku nie przekroczy 25, a liczba odbiorców tych usług
w tym okresie będzie mniejsza niż 10.
§ 3.
1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później
jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r.:
1) podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie
przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku
podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów
lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).
2
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie
przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim
roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;
2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub
świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika
obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych
czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;
3) podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione
z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do
rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych
z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do
rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników
ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim
roku podatkowym wyższy niż 80%;
4) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub
świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika
udział procentowy obrotu za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych
czynności, a w przypadku gdy przewidywany okres wykonywania tych czynności
w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy – przewidywany udział
procentowy obrotu za okres do końca roku, będzie wyższy niż 80%.
2. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie
stosuje się w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli
obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia.
3. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie
stosuje się w przypadku podatników, którzy w pierwszym lub drugim półroczu
poprzedniego roku podatkowego osiągnęli udział procentowy obrotu równy lub niższy niż
80%.
§ 4.
1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się,
w przypadku:
1) dostaw:
a) gazu płynnego,
b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do
napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego
(PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli),
gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju
stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp
elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów
i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex
27.90),
3
j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu
i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa
nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1
i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej
„ustawą”,
l) płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset
wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub
cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety
oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie
z licencją na użytkowanie,
m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych
jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych,
bez względu na symbol PKWiU,
n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości
alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną
piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza
0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych
w sposób określony w poz. 42 załącznika do rozporządzenia;
2) świadczenia usług:
a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem
przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami.
2. Przepisów ust. 1 pkt 1 lit. b - l nie stosuje się do zwolnień wynikających z poz. 33
załącznika do rozporządzenia.
§ 5.
1. W przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc po
upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył
obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.
2. W przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie traci moc po
upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył
obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji
do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł.
3. W przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, zwolnienie traci moc po
upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego,
w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział
procentowy obrotu był równy albo niższy niż 80%, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1
pkt 3, którzy na skutek utraty zwolnienia obowiązani byliby do rozpoczęcia
ewidencjonowania przy zastosowaniu więcej niż 5000 kas, zwolnienie traci moc po
upływie roku, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik
korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy obrotu
był równy albo niższy niż 80%.
5. W przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, rozpoczynających
dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w pierwszym półroczu roku
podatkowego, u których udział procentowy obrotu w okresie pierwszych sześciu
miesięcy wykonywania tych czynności jest równy albo niższy niż 80%, zwolnienie
4
traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym upłynął
ten okres.
6. W przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, rozpoczynających
dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w drugim półroczu roku
podatkowego, u których udział procentowy obrotu będzie do końca roku podatkowego
równy albo niższy niż 80%, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy od
zakończenia tego roku podatkowego.
7. W przypadku wykonania czynności, o której mowa w § 4 ust. 1, zwolnienia, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, tracą moc z chwilą wykonania tej czynności.
8. W przypadku podatników wykonujących czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt
1 lit. b – l, którzy korzystają ze zwolnienia wynikającego z poz. 33 załącznika do
rozporządzenia, przepisu ust. 7 nie stosuje się.
§ 6.
1. Podatnicy są obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania w terminach określonych
w § 5 przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb
całkowitych) liczby kas rejestrujących, zgłoszonych przez podatnika do urzędu
skarbowego, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy. Od pierwszego dnia każdego
następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania
kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących
przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania,
wynikająca ze zgłoszenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy.
2. Rozpoczęcie ewidencjonowania, na zasadach określonych w ust. 1, przedłuża
odpowiednio okres zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w części dotyczącej
obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie
powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach.
§ 7.
1. W przypadku podatników, którzy przestali spełniać warunki do zwolnienia
z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, stosuje się terminy rozpoczęcia ewidencjonowania określone w
przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie
zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
(Dz. U. Nr 138, poz. 930).
2. W przypadku podatników rozpoczynających w 2012 r. dostawy towarów lub
świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kwotę, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,
uprawniającą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w 2013 r. stanowi kwota
20 000 zł, bez względu na okres wykonywania tych czynności w 2012 r.
3. W przypadku podatników, którzy:
1) nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku
ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
oraz
2) nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3
- zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2013 r.
4. W przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2013 r. rozpoczęli
ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 33, 34, 39 lub 40 załącznika do
rozporządzenia, zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w zakresie tych czynności
ewidencjonowanych, nie stosuje się.
5. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, nie
stosuje się w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2012 r. byli
5
obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z
obowiązku ewidencjonowania.
6. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, nie
stosuje się w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2013 r. przestali
spełniać warunki do zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.2)
MINISTER FINANSÓW: wz. Maciej Grabowski
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r.
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138,
poz. 930).
6
Załącznik do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. (poz. ......)
CZYNNOŚCI ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA
Poz. Symbol PKWiU 1) Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania
I.
Dostawa towarów lub świadczenie usług, których przedmiotem są
następujące towary lub usługi:
1 ex 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą
zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyjątkiem
usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)
2 35 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda
i powietrze do układów klimatyzacyjnych
3 36 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i
dostarczaniem wody
4 37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków;
osady ze ścieków kanalizacyjnych
5 38.11.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż
niebezpieczne nadających się do recyklingu
6 38.11.2 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż
niebezpieczne nienadających się do recyklingu
7 38.11.6 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do
przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne
8 38.12.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
9 38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do
przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do
recyklingu
10 38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne
w celu ich ostatecznego usunięcia
11 38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów
niebezpiecznych
12 ex 38.22.2 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów
promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych
z wyłączeniem:
- usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych
(ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex
38.22.21.0)
13 39 Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z
gospodarką odpadami
14 ex 49.31.10.0 Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski
- dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych
pasażerskich, za które są pobierane ceny urzędowe ustalone
przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny
7
15 ex 49.31.2 Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
- dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych
pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny
urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub
związek komunalny
16 ex 49.39.1 Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i
specjalizowany
- dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych
pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny
urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub
związek komunalny
17 49.39.35.0 Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą
mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
18 ex 53 Usługi pocztowe i kurierskie - z wyłączeniem usług w
zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie
19 ex 55.10.10.0 Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone
przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe
- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska
dla dzieci
20 ex 55.20.19.0 Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i
miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi
- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska
dla dzieci
21 ex 55.90.1 Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem
z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0
- dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem
usług hotelarskich i turystycznych)
22 61 Usługi telekomunikacyjne
23 64-66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
24 ex 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi
lub dzierżawionymi
25 ex 68.3 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości
26 ex 69.10.1 Usługi prawne
- dotyczy wyłącznie usług notariuszy w zakresie objętym
wpisem do repertorium A i P
27 ex 81 Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i
zagospodarowywaniem terenów zieleni
z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem
terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)
28 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w
zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych
29 ex 85 Usługi w zakresie edukacji - z wyłączeniem:
- usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej
oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
- usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca
(PKWiU 85.52.11.0),
- usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU
85.53.11)
8
30 ex 91.01.12.0 Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej
pomocnicze ogólne
31 94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie
32 99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne
II.
Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności
33 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz
przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami
lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe,
jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali
34 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące
warunki:
1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą,
w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku
podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym
okresie była mniejsza niż 20
35 Dostawa nieruchomości
36 Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod
warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem
poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na
rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów
dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła
i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)
37 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność
dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na
rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest
członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika,
jakiej konkretnie czynności dotyczyła
38 Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste
39 Dostawa produktów (rzeczy) - dokonywana przy użyciu urządzeń służących do
automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i
wydają towar
40 Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych
przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:
1) w bilonie lub banknotach, lub
2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących
transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła
9
41 Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu
przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego,
należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych
przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających również opłat
dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych
przez drużyny konduktorskie)
42 Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach
samolotów
43 Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich,
pod warunkiem, że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za
pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji
i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie
czynności dotyczyła
44 Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy
45 Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych
przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych
podopiecznych oraz nauczycieli i personelu
46 Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od
podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy
47 Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich
48 Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących
z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze
zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy
Objaśnienie:
ex - dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.
______________________
1) Zastosowane symbole grupowań odpowiadają Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów
i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).
Ostatnia aktualizacja ( piątek, 21 grudzień 2012 )
Pierwsza polska Kasa Samoobsługowa ELEKTROBO [2012-11-22] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
czwartek, 22 listopad 2012

Pierwsza polska Kasa Samoobsługowa ELEKTROBO


Firma Elektrobo zaprezentowała pierwszą polską Kasę Samoobsługową. Kasa została zaprojektowana, zmontowana i wyposażona w niezbędne urządzenia przez ww. firmę. Jest to kasa, która jest obsługiwana samodzielnie przez klientów, którzy w sklepie, markecie lub innej placówce handlowej dokonują zakupów.
Klient na stanowisku kasowym skanuje zakupione towary i wkłada je do pojemnika zamontowanego na kontrolnej wadze. Kasa sprawdza zgodność zeskanowanego produktu z parametrami zapisanymi w systemie kasowym. Poprawna identyfikacja towaru umożliwia klientowi skanowanie kolejnych towarów. Po zeskanowaniu wszystkich towarów klient wybiera opcję zapłaty, po wyborze której następuje aktywacja modułu zapłaty. W przypadku wyboru zapłaty kartą, klient dokonuje płatności przy użyciu karty płatniczej, a system weryfikuje poprawność przeprowadzanej transakcji. W przypadku wyboru zapłaty gotówką, klient wprowadza banknoty i/lub monety do stanowiska. Jeśli wpłata przekracza wartość zakupionego towaru, kasa wylicza resztę i wypłaca ją klientowi. Zakończeniem obsługi klienta jest wydruk paragonu fiskalnego. Klient zabiera paragon i pakuje odłożone w pojemniku towary. Teraz kasa może obsłużyć następnego klienta.

W trakcie obsługi klient informowany jest o wykonywanych czynnościach komunikatami wyświetlanymi na monitorze. Towarzyszą temu informacje głosowe, co niewątpliwie jest dużym ułatwieniem. Przyznacie Państwo, że jest to bardzo proste. 

Charakterystyka:Maksymalne wymiary:
Wysokość:           140 cm
Szerokość:           142 cm
Głębokość:             80 cm, Modułowa konstrukcja 
- Półka na koszyk
- Jednostka centralna
- Waga kontrolna z pojemnikiem na produkty

Dzięki zastosowaniu modułowej konstrukcji możemy zmontować urządzenie w sposób lewostronny bądź prawostronny, w zależności od tego w jakim ciągu kasowym klient potrzebuje ustawić kasę samoobsługową. Taka konstrukcja umożliwia również ustawienie dwóch kas samoobsługowych lewo i prawostronnej plecami do siebie dzięki czemu oszczędzamy miejsce i możemy dowolnie aranżować wnętrze sklepu.Oprogramowanie:Kasa samoobsługowa może pracować na trzy różne sposoby ze względu na zainstalowane oprogramowanie.1. Jako samodzielne niezależne stanowisko Kasa Samoobsługowa
Stanowisko wymaga wprowadzenia listy towarowej wraz z cenami. Firma Elektrobo zapewnia pomoc we wprowadzeniu tych danych

2. Jako stanowisko kasowe współpracujące z systemem ElektroMi:
Stanowisko pobiera dane z głównego sieciowego programu zarządzającego ElektroMi

3. Jako stanowisko kasowe współpracujące z innymi systemami
Stanowisko pobiera dane z programu zarządzającego poprzez dodatkowy sprzęg stanowiska
z programem zarządzającym

Cena stanowiska uwarunkowana jest indywidualnymi uzgodnieniami z klientem.
Każdy klient traktowany jest indywidualnie i ściśle według jego potrzeb konstruowana jest oferta.
Rozwiązania są "szyte na miarę" przy atrakcyjnych warunkach zakupu, również w leasingu.

Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 22 listopad 2012 )
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 51 - 59 z 688
Piękne 100-letnie
ncr2sig2.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 66 gości online
Statystyka
odwiedzających: 10274643
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.