Start O nas
niedziela, 21 kwiecień 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Czy podatnik ma prawo do zwrotu [ PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Napisał Administrator   
niedziela, 09 październik 2005

Interpretacja prawa podatkowego III/443-74/05 Urząd Skarbowy w Zgierzu

podatki.pl


Pytanie podatnika: Czy Podatnik ma prawo do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w związku z ponownym rozpoczęciem działalności gospodarczej i zakupem nowej kasy fiskalnej?

Wnioskiem z dnia 25 sierpnia 2005r. (uzupełnionym w dniu 21 września 2005r.) Podatnik zwrócił się z zapytaniem o prawo do otrzymania zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w związku z rozpoczęciem nowej działalności gospodarczej i zakupem nowej kasy fiskalnej.

Jak wynika z treści pisma w sprawie udzielenia interpretacji Strona w 2003r. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. W miesiącu lipcu 2003r. rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej. W listopadzie 2004r. Podatnik zlikwidował działalność gospodarczą oraz dokonał zwrotu na konto tut. organu podatkowego kwoty "ulgi" otrzymanej w związku z zakupem kasy.

Wnioskodawca zamierza ponownie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i kontynuować ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej.

Zdaniem Podatnika zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku rozpoczęcia ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej w obowiązującym terminie, ma on prawo do ulgi na zakup kasy.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do treści ust. 4 w/w art. 111 podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2.500 zł.

Zdaniem tut. organu podatkowego dla rozstrzygnięcia kwestii prawa do skorzystania z "ulgi" z tytułu zakupu kasy rejestrującej w pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie bytu prawnopodatkowego wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług, tj. czy Strona jest podmiotem rozpoczynającym działalność gospodarczą, czy też podmiotem kontynuującym tę działalność. Przedmiotowa kwestia jest istotna dla rozstrzygnięcia, czy na gruncie powołanego art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług Podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania z odliczeń kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Analiza obowiązujących przepisów podatkowych wskazuje, iż pomimo zlikwidowania poprzedniej działalności gospodarczej Strona jest nadal tym samym podatnikiem podatku od towarów i usług, posługującym się tym samym Numerem Identyfikacji Podatkowej. Przerwy w działalności przez osobę fizyczną nie mają wpływu na byt tej osoby jako podatnika, w tym podatnika podatku VAT.W świetle ustawy o podatku od towarów i usług nie jest istotna kwestia, czy podatnik prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą, jak również to, czy wcześniej działalność tę zlikwidował, a następnie zaczynał na nowo. (ustanie bytu prawnopodatkowego w zakresie podatku VAT może być jedynie spowodowane zmianą formy prawnej prowadzonej działalności, np. rozwiązanie spółki cywilnej i podjęcie działalności jednoosobowo lub odwrotnie).

W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, iż jest Pani w rozumieniu ustawy o VAT podmiotem kontynuującym działalność gospodarczą istnieje bowiem ciągłość praw i obowiązków podatnika będącego osobą fizyczną (pomimo przerw w działalności na podstawie likwidacji).

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów tut. organ podatkowy stwierdza, iż w sytuacji opisanej we wniosku o dokonanie interpretacji, tj. w związku z ponownym rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej Stronie nie służy prawo, wynikające z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, do skorzystania z odliczeń kwot wydatkowanych na zakup kas fiskalnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Stosownie do przepisu 14 b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik zastosuje się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14 a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 art. 14b.

< Poprzedni   Następny >
Piękne 100-letnie
1000early.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 56 gości online
Statystyka
odwiedzających: 12791845
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.