Start O nas
poniedziałek, 27 maj 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Czy sprzedaż dla pracowników liczyć do limitu zwolnienia [2006-07-03] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Napisał Administrator   
poniedziałek, 03 lipiec 2006
 
Poradnia VAT, Gazeta Prawna, Ewa Sokołowska
Czy sprzedaż dla pracowników liczyć do limitu zwolnienia?

 


W naszej firmie dokonuje się sprzedaży głównie dla podmiotów gospodarczych. Istnieje jednak śladowa sprzedaż dla osób fizycznych (znacznie poniżej limitu 40 000 zł), zwolniona od posiadania kasy fiskalnej. Zdarza się również sporadyczna sprzedaż pracownikom firmy. Czy sprzedaż pracownikom należy sumować ze sprzedażą dla osób fizycznych, aby pilnować nieprzekroczenia limitu 40 000 zł?

 Nie 
Sprzedaż na rzecz pracowników nie powinna być sumowana ze sprzedażą na rzecz osób fizycznych przy określaniu limitu zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej.

Ewa Sokołowska

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie ministra finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 28 marca 2006 r. przewiduje możliwość zwolnienia z powyższego obowiązku tych podatników, u których kwota obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Zwolnienie to obowiązuje do 31 grudnia 2006 r.

Z obowiązku ewidencjonowania zwolnieni są również podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają sprzedaż określoną w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zwolnienie to przysługuje im do czasu, w którym przekroczą kwotę 20 000 zł.

Z powyższego wynika, że zwolnienie podatników od obowiązku ewidencjonowania jest uzależnione od kwoty osiągniętego przez nich obrotu. Jeżeli przekroczą określony pułap 40 000 zł, bądź w przypadku podatników rozpoczynających działalność 20 000 zł – tracą uprawnienie do zwolnienia i są zobligowani do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie zwalnia także, do 31 grudnia 2006 r., od obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Wymienione w załączniku rodzaje sprzedaży, które korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, można podzielić na dwie grupy.

Pierwsza grupa obejmuje czynności wymienione w pozycjach od 1 do 39 załącznika. Czynności te korzystają wprawdzie ze zwolnienia, ale nie jest to prawo nieograniczone. Zgodnie z paragrafem 3 rozporządzenia podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1-39 są zwolnieni, do 31 grudnia 2006 r., od obowiązku ewidencjonowania, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 był wyższy niż 70 proc.

Z powyższego wynika, że w przypadku czynności z poz. 1-39 należy zawsze uwzględnić udział obrotów ze sprzedaży usług objętych zwolnieniem, w obrotach ogółem z tytułu sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jeżeli zatem udział ten będzie równy lub niższy od 70 proc., podatnik utraci zwolnienie przedmiotowe i będzie podlegał obowiązkowi ewidencyjnemu na zasadach ogólnych.

Takiego ograniczenia nie przewidziano natomiast w odniesieniu do czynności wymienionych w poz. 40-52 załącznika. Należy przyjąć, że czynności te są zawsze zwolnione od obowiązku ewidencjonowania, a wysokość udziału w ogólnym obrocie podatnika nie ma tutaj znaczenia. W drugiej grupie czynności zwolnionych od ewidencjonowania znalazły się czynności związane ze świadczeniami na rzecz pracowników. Pozycja 40 załącznika wymienia „dostawę towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników, natomiast pozycja 52 mówi o „czynnościach wymienionych w art. 1 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy”.

Powyższe oznacza, że dostawy towarów i świadczenie usług na rzecz pracowników korzystają ze zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.

W przypadku, gdy dostawa towarów i świadczenie usług następuje na rzecz pracowników, nie istnieje obowiązek uwzględnienia udziału obrotów ze sprzedaży tych usług w obrotach ogółem z tytułu sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zestawienie powyższych wartości obrotu nie ma wpływu na przewidziane dla czynności wymienionych w poz. 40 i 52 załącznika zwolnienie od obowiązku ewidencjonowania. Zatem sprzedaż na rzecz pracowników nie powinna być sumowana ze sprzedażą na rzecz osób fizycznych.

Not. AP

 


< Poprzedni   Następny >
Piękne 100-letnie
165134031_1.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 21 gości online oraz 1 użytkownik online
  • coul
Statystyka
odwiedzających: 13052755
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.