Start O nas
niedziela, 08 grudzień 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Kilka kwestii dotyczących kas [2006-11-18] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Napisał Administrator   
sobota, 18 listopad 2006
 
PODATEK VAT OBOWIĄZKI EWIDENCYJNE
Wszystko o kasach rejestrujących

Od września zmieniły się przepisy regulujące sytuację podatników, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących. Warto wiedzieć, kto i na jakich zasadach musi rozpocząć sprzedaż przy użyciu kasy.


Czy spółka jawna ma prawo do ulgi

Jesteśmy małżeństwem i założyliśmy spółkę jawną. Czy spółce jawnej, do której wniesiono jako aport przedsiębiorstwo, przysługuje prawo do ulgi – jako nowemu podatnikowi – z tytułu zakupionych i sfiskalizowanych kas?

Tak Zawiązanie spółki powoduje obowiązek rejestracji nowego podmiotu w sferze prawa podatkowego. Podmiot ten staje się nowym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu zostaje nadany nowy numer identyfikacji podatkowej. Jako nowy podmiot uzyskuje uprawnienia przysługujące nowo rozpoczynającym działalność.

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 proc. jej ceny zakupu (bez podatku) nie więcej niż 2500 zł. W momencie, gdy nowa spółka założona przez małżonków rozpoczęła ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, pod warunkiem że nastąpiło to w obowiązujących terminach, w pełni uprawnionym było skorzystanie przez nią z prawa wynikającego z tego uprawnienia.

PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Czy muszę mieć kasę

Świadczę usługi naprawy pojazdów mechanicznych m.in. poprzez wykonywanie usług z wykorzystywaniem nabywanych części i akcesoriów. Zamierzam uruchomić sprzedaż części i akcesoriów samochodowych. Czy przy usługach naprawy pojazdów mechanicznych z wykorzystaniem zakupionych materiałów mam obowiązek stosowania kasy rejestrującej?

Nie Zwolnień od obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). Przepis ten nałożył na podatników prowadzących sprzedaż wymienionych towarów na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych obowiązek ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej bez względu na wysokość obrotów od 1 września 2006 r. Skoro aktualnie świadczy pan jedynie usługi polegające na naprawie pojazdów mechanicznych z wykorzystaniem nabywanych części i akcesoriów samochodowych, przepis ten nie znajduje zastosowania. Jednak ten obowiązek będzie pana dotyczył w przypadku uruchomienia sprzedaży części i akcesoriów samochodowych.

PODSTAWA PRAWNA
■ Par. 4 i par. 13 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 575).

Czy straciłam prawo do obniżenia podatku naliczonego

W kwietniu rozpoczęłam działalność polegającą na sprzedażydetalicznej na rzecz osób fizycznych. Ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy rozpoczęłam z opóźnieniem. Czy straciłam prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą ewidencjonowaną za pomocą kas rejestrujących?

Tak Niestety, nie powinna pani obniżać kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług o 30 proc. za okres, kiedy nie ewidencjonowała pani sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednak podatnicy naruszający ten obowiązek do czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących tracą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Należy zatem uznać, że do czasu rozpoczęcia prowadzenia takiej ewidencji nie mogła pani obniżać kwoty podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 111 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Czy muszę zainstalować kasę

W 2002 roku rozpocząłem działalność, którą przerwałem, aby w roku 2005 ją wnowić. W 2005 roku obroty firmy wynosiły ok. 36 000 zł. Kiedy powinienem zainstalować kasę rejestrującą – po przekroczeniu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w kwocie 20 000 zł, czy 40 000 zł? Czy ten obowiązek mnie dotyczy?

Nie Kasę rejestrującą należy zainstalować dwa miesiące po przekroczeniu obrotów w wysokości 40 000 zl.

Co do zasady, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2006 r. zwolniono z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Zwolnienie traci moc po dwóch miesiącach, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w I kwartale 2006 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł.

Zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT w wyniku likwidacji danej działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania, niezależnie od profilu, powoduje, iż mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym NIP. Wznowienie działalności po przerwie spowodowanej likwidacją nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika VAT. Wznowienie działalności gospodarczej w 2005 roku spowodowało, że należy uznać pana jako podatnika kontynuującego działalność gospodarczą.

Jako podatnik, u którego obroty na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym, tj. w 2005 roku 40 000 zł, i wcześniej nie powstał obowiązek ewidencjonowania, do 31 grudnia 2006 r. zwolniony jest Pan z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zwolnienie to jednak straci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi w ciągu 2006 roku przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 111 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
■ Par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 575).

Czy mogę skorzystać z odliczenia

W lutym rozpocząłem działalność obejmującą m.in. sprzedaż części samochodowych warsztatom samochodowym, zatem nie prowadziłem sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Czy mogę skorzystać z odliczenia, jeśli dopiero w połowie października rozpocząłem sprzedaż na rzecz osób fizycznych i kupiłem kasę?

Tak Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2500 zł.

Przepisy stanowią również, iż dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania. Jeśli wskazane warunki zostały przez pana spełnione, to będzie panu przysługiwało prawo do odliczenia kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
■ Par. 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375 z późn. zm.).

< Poprzedni   Następny >
Piękne 100-letnie
822a_122.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 25 gości online
Statystyka
odwiedzających: 14584468
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.