Start O nas
niedziela, 08 grudzień 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Zwrot ulgi po kradzieży kasy [2006-12-10] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Napisał Administrator   
niedziela, 10 grudzień 2006
 

Zwrot ulgi po kradzieży kasy rejestrującej


Pytanie: Czy w przypadku kradzieży kasy rejestrującej podatnikowi przysługuje nadal możliwość korzystania z ulgi na jej zakup?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2 500 zł.

Ulga na zakup kasy fiskalnej jest zatem przywilejem, z którego podatnik może skorzystać, jednakże wyłącznie po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków.

Na podstawie art. 111 ust. 6 w/w ustawy oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375, z późn. zm.) podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

1) zaprzestaną ich używania,
2) nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
3) zaprzestaną działalności,
4) nastąpi otwarcie likwidacji,
5) zostanie ogłoszona upadłość,
6) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),
7) dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 7 i 8.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, iż podatnik ma obowiązek zwrotu odliczonej ulgi na zakup kasy rejestrującej, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania m. in. nastąpi zaprzestania jej użytkowania.

Wymieniony w art. 111 ust. 6 cyt. ustawy termin "zaprzestanie użytkowania", nie został zdefiniowany w rozporządzeniu o kasach rejestrujących, ani też w ustawie o podatku od towarów i usług, zatem należy odwołać się do definicji określonej o Słowniku Języka Polskiego. Zgodnie z tym słownikiem wyraz "używać" oznacza posłużyć się czymś, zastosować coś jako środek, narzędzie, natomiast wyrażenie "zaprzestać" oznacza przerwać jakąś czynność, zaniechać robienia czegoś. Jak wynika z powyższej definicji, termin "zaprzestanie użytkowania" odzwierciedla sytuację w jakiej znajduje się Wnioskujący, bez względu na to czy zaprzestanie użytkowania było wynikiem nieumyślnego zdarzenia losowego, czy też wynikało bezpośrednio z zaplanowanego działania (Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 13.10.2006 r., sygn. PI/443-33/06/Z/09 - Izba Skarbowa w Gdańsku).

Zaprzestanie użytkowania kasy w związku z jej kradzieżą jest więc fizycznym zaprzestaniem ewidencjonowania obrotu na kasie, która została skradziona, co powoduje utratę prawa do korzystania z ulgi na zakup kasy, a jeżeli skorzystano z możliwości odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy, powstał również obowiązek zwrotu odliczonej kwoty. Jeżeli natomiast podatnik nie dokonał odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy, to w związku z zaprzestaniem jej użytkowania spowodowanego jej kradzieżą, utracił prawo do skorzystania z tej ulgi.

Obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących dotyczy tylko tych kas, których dotyczą zdarzenia wymienione w § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Obowiązek ten powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu i należy go spełnić nie później niż w terminie rozliczenia podatku od towarów i usług za ten miesiąc lub kwartał, a w przypadku podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami zwolnionymi od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy - nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

(B.C.)

< Poprzedni   Następny >
Piękne 100-letnie
7919_1a.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 18 gości online
Statystyka
odwiedzających: 14584359
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.