Start O nas
niedziela, 21 kwiecień 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Uzasadnienie projektu Rozporządzenia [2006-12-11] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Napisał Administrator   
poniedziałek, 11 grudzień 2006
 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Minister Finansów m. in. może zwalniać na czas oznaczony niektórych podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Obecnie zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących.

Zgodnie z tym rozporządzeniem zwolnienia te co do zasady przestają obowiązywać z dniem 31 grudnia 2006 r. Niepodpisanie i nieogłoszenie nowego aktu przed 31 grudnia 2006 r. oznaczałoby, iż już od 1 stycznia 2007 r. wszystkie podmioty korzystające dotychczas ze zwolnień od ewidencjonowania w tej formie (m.in. dostawcy mediów energetycznych, świadczący niektóre usługi komunalne, usługi medyczne, pocztowe) musiałyby posiadać kasy i prowadzić taką ewidencję.

Zważywszy, iż zakres zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas winien współgrać i być dopasowany do rozwiązań dopiero projektowanych w zakresie wprowadzania możliwości rozliczania się przez niektórych podatników w formie ryczałtu kwotowego oraz przygotowywanych przez resort sprawiedliwości nowych uregulowań funkcjonowania rynku usług prawniczych, racjonalnym jest stworzenie podstaw prawnych do stosowania jeszcze w pierwszym półroczu 2007 r. obecnych zasad dotyczących zwolnień od ewidencji kasowej.

Przedmiotowy projekt przedłuża w dodanym § 3a zasady korzystania ze zwolnień, określonych w w/w rozporządzeniu z dnia 28 marca 2006 r. poprzez powtórzenie listy zwolnień od ewidencji, które mają obowiązywać w pierwszym półroczu 2007 r.

Tak więc utrzymane zostaje przez okres pierwszego półrocza 2007 r. zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe dla podatników, u których sprzedaż objęta zwolnieniem przedmiotowym od obowiązku stosowania kas przekracza 70 % sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

Również utrzymuje się zwolnienia przedmiotowe uzależnione od wielkości obrotów w skali roku.

Zgodnie z proponowanymi zapisami § 3a w pierwszym półroczu 2007 r. również obowiązywałaby zasada korzystania ze zwolnienia od ewidencji kasowej podatników prowadzących działalność wymienioną w ust. 1 pkt 2 tego przepisu, tj. niektórych podatników rozliczających się w podatku dochodowym w formie tzw. karty podatkowej.

Na tych samych zasadach co wymienione wyżej wprowadzono możliwości korzystania ze zwolnień od ewidencji dla podatników rozpoczynających sprzedaż towarów i usług objętych zwolnieniem podmiotowym.

Rozszerzenie czasowe unormowań rozporządzenia o dwa kwartały kolejnego roku podatkowego spowodowało też konieczność wprowadzenia przepisu wyłączającego możliwość korzystania z regulacji zwolnieniowych odnoszących się do pierwszego półrocza 2007 r., w przypadku kiedy obowiązek ewidencjonowania powstawał na podstawie dotychczasowych przepisów.

Przyjęcie rozwiązania prawnego, polegającego na uzupełnieniu treści obecnego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących o regulacje zwolnieniowe obowiązujące w pierwszym półroczu 2007 r. umożliwi podatnikom porównanie regulacji obowiązujących w roku 2006 i w pierwszym półroczu 2007 r., co pozwoli im na szybkie ustalenie, iż głównym celem wprowadzanych zmian jest przedłużenie o pół roku dotychczasowych zasad.

Ocena skutków regulacji.  1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny.

Zakresem oddziaływania powyższej regulacji objęte są podmioty dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W pewnym sensie podmiotami zainteresowanymi zakresem zwolnień od ewidencji kasowej są klienci (nabywcy dóbr i usług), którzy otrzymają drukowany przez kasę paragon zawierający podstawowe dane o transakcji oraz uwzględnionych w nim naliczeniach podatku od towarów i usług.  1. Analiza wpływu aktu normatywnego na sektor finansów publicznych.

Powiązania tego aktu prawnego z sektorem finansów publicznych mają różny charakter (bezpośredni i pośredni). Z jednej strony ograniczenie zakresu zwolnień od ewidencji kasowej może mieć wpływ na angażowanie środków budżetowych, gdyż ustawa daje podatnikom możliwość zwiększania odliczeń od podatku należnego z tytułu poniesionych kosztów zakupu kas na pierwsze wyposażenie, z drugiej strony powiększanie obszaru stosowania ewidencji kasowej sprzyja ujawnianiu wszystkich realizowanych obrotów przez podmioty gospodarcze i w tym sensie oddziałuje na wzrost dochodów budżetowych.

Fakt, iż założeniem omawianego aktu prawnego jest przedłużenie o pół roku obecnie stosowanych rozwiązań w zakresie obowiązków ewidencyjnych realizowanych przy zastosowaniu kas, oznacza status quo, jeżeli chodzi o jego wpływ na sektor finansów publicznych.  1. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz sytuację i rozwój regionalny.

Charakter proponowanych zmian opiera się na założeniu utrzymania jeszcze przez pół roku obecnie stosowanego zakresu zwolnień od ewidencji kasowej i skutkuje tym, iż akt ten nie powinien mieć wpływu na układ funkcjonowania rynku pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz sytuację i rozwój regionalny.

Równolegle ze skierowaniem do uzgodnień międzyresortowych przedmiotowy projekt został przekazany do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Niniejsze rozporządzenie musi wejść w życie jeszcze w br. Wymaga tego interes podatnika. Z tych też względów proponowany termin wejścia w życie nie narusza zasad określonych w art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1

< Poprzedni   Następny >
Piękne 100-letnie
130416568_5.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 84 gości online
Statystyka
odwiedzających: 12791888
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.