Start O nas
poniedziałek, 27 maj 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Nieodpłatnej dostawy nie musisz rejestrować w kasie [2007-03-29] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Napisał Administrator   
czwartek, 29 marzec 2007
 
TYLKO OBRÓT I PODATEK PODLEGAJĄ EWIDENCJI, RZECZPOSPOLITA 
Nieodpłatnej dostawy nie musisz rejestrować w kasie

W kasie rejestrującej trzeba ewidencjonować sprzedaż, ale nie nieodpłatną dostawę towarów. Potwierdzają to wyjaśnienia organów podatkowych, choć z rozporządzenia w sprawie kas zdaje się wynikać co innego

Zgodnie z art. 111 ustawy o VAT obowiązek stosowania kas rejestrujących dotyczy podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Czy sprzedażą jest również nieodpłatne przekazanie towarów, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT?


Ustawowa definicja sprzedaży

Zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 2 pkt 22) ustawy o VAT przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Stosownie natomiast do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT do odpłatnej dostawy towarów zalicza się również nieodpłatne przekazanie towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego (poza nielicznymi wyjątkami, takimi jak: drukowane materiały reklamowe i informacyjne, prezenty o małej wartości, próbki).


Zwolnienie z rozporządzenia

To, że pojęcie sprzedaży zawarte wart. 111 ustawy o VAT należy rozumieć szeroko, potwierdzają również przepisy rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (DzU nr 51, poz. 375 ze zm.). W jego §2 zwolniono z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasrejestrujących niektóre czynności - m.in. czynności nieodpłatne wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy (poz. 51 załącznika).

Pomimo pewnych wątpliwości co do prawidłowości takiego rozumienia sprzedaży, zgłaszanych przez niektórych podatników, to właśnie zwolnienie powodowało, że temat nie był szerzej podejmowany.


Wyłączenie dla płyt i nie tylko

Sytuacja zmieniła się od 1 września 2006 r. Na mocy §4 ww. rozporządzenia zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3 tego rozporządzenia (a więc także wspomnianego wyżej zwolnienia dla czynności nieodpłatnych), nie stosuje się - bez względu na wysokość osiąganych obrotów - przy dostawie wymienionych w nim towarów (patrz ramka).


Dla sporadycznych transakcji też potrzebna kasa

Jeśli przyjmiemy, że rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących operuje przedstawioną wyżej szeroką definicją pojęcia sprzedaży, to wejście wżycie powołanego przepisu oznacza obowiązek stosowania kas rejestrujących przez podatników, którzy nawet sporadycznie dokonują nieodpłatnego przekazania towarów, np. na cele osobiste pracowników, czy też przekazują różne gratisy klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Oczywiście jeżeli przedmiotem takiej dostawy będą towary wymienione w § 4 rozporządzenia (np. sprzęt radiowy lub telewizyjny, sprzęt fotograficzny).


Ministerstwo potwierdza

Wprowadzenie obowiązku stosowania kas rejestrujących w takich wypadkach nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia i najprawdopodobniej nie było zamierzone również przez ministra finansów. Mimo to, odpowiadając napytaniejednego z wydawnictw podatkowych, Ministerstwo Finansów w piśmie z 14 listopada 2006 r. (MB8/500/2006) stwierdziło, że taki obowiązek na podstawie wskazanych przepisów istnieje.

Nie wszyscy jednak dali za wygraną. Przykładem jest sprawa rozpatrywana przez Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu.


Wątpliwości podatnika

Do tego urzędu o wydanie interpretacji zwróciła się spółka sprzedająca w detalu m.in. suplementy diety, w tym produkty dla dzieci, do których dołączała jako gratisy zabawki: dyktafony, długopisy świetlne, radia. Spółka wskazała, że nie są to prezenty o małej wartości, niepodlegające opodatkowaniu zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT. Mimo to uważała, że nie ma obowiązku ewidencjonowania ich w kasie rejestrującej.

Podkreśliła, że ustawodawca używając w art. 111 ustawy o VAT zwrotu "sprzedaż", ograniczył obowiązek ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas fiskalnych wyłącznie do transakcji sprzedaży w rozumieniu art. 535 kodeksu cywilnego. I choć w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się zwrotem "dostawa", to jednak krąg podatników zobowiązanych do stosowania kas należy ustalać na podstawie ustawy. Dodała również, że uwzględniając wykładnię celowościową omawianych przepisów, przyjąć należy, że intencją ustawodawcy była możliwość kontroli obrotu uzyskiwanego przez podatników z tytułu sprzedaży określonych produktów i ustalanie na tej podstawie należnego podatku VAT. Zatem gdy wartość dystrybuowanych nieodpłatnie towarów wynosi zero, nie ma racjonalnych przesłanek do zewidencjonowania takiej dostawy w kasie.


Korzystna interpretacja

W postanowieniu z 14 lutego br. (PSUS/PP-OIO/443-274/06/MS/ 18831)urząd stwierdził, że obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy wyłącznie świadczeń podlegających opodatkowaniu i dokonywanych za wynagrodzeniem. Podkreślił, że wprawdzie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT zdaje się wskazywać na każdy rodzaj sprzedaży (w tym także na nieodpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2), to jednak, skoro ewidencjonowaniu podlega obrót i kwoty podatku należnego, a obrotem zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT jest całość świadczenia należnego od nabywcy pomniejszona o podatek należny, obowiązkowi ewidencjonowania nie mogą podlegać te czynności, których wykonanie nie rodzi obowiązku zapłaty wynagrodzenia. W konsekwencji do czynności tych nie będą miały także zastosowania przepisy rozporządzenia ministra finansów w sprawie kas rejestrujących. Przyznał więc rację spółce.


Przy nieodpłatnych świadczeniach nie ma obrotu

Warto podkreślić, że organ nie skupił się tu na definicji pojęcia sprzedaży, tylko na tym, co mają podatnicy ewidencjonować przyzastosowaniu kas rejestrujących na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. A są oni obowiązani do ewidencjonowania obrotu i podatku należnego. Jak słusznie organ podatkowy zauważył, zgodnie z art.29 ust. 1 ustawy o VAT obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o podatek należny. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Tak więc przy nieodpłatnych świadczeniach nie mamy obrotu.

Oczywiście taka nieodpłatna dostawa podlega VAT, ale podstawą opodatkowania w takiej sytuacji nie jest obrót (którego, jak ustaliliśmy, nie ma), tylko - zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT - cena nabycia towarów, natomiast gdy cena nabycia nie istnieje, koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów. W razie nieodpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2, podstawą opodatkowania będzie koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika. Dla udokumentowania takich transakcji wystarczająca będzie faktura wewnętrzna, wystawiona przez przekazującego towary.

WOJCIECH JAWORSKI


Towary, których sprzedaż nie jest możliwa z ominięciem kasy
Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania w kasie nie stosuje się do: ¦ silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3),

¦ sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (ex PKWiU 32),

¦ sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (ex PKWiU 33.40.3),

¦ wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT,

¦ nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży.

< Poprzedni   Następny >
Piękne 100-letnie
500Le.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 90 gości online
Statystyka
odwiedzających: 13052826
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.