Start O nas
niedziela, 08 grudzień 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Czy telefon pracownika trzeba rejestrować na kasie? [2007-06-26] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Napisał Administrator   
wtorek, 26 czerwiec 2007
 
SPÓR O ZAKRES ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS FISKALNYCH
Telefonu dla pracownika rejestrować nie trzeba

Czy każdą dostawę, której przedmiotem są części samochodowe, sprzęt rtv, aparaty telefoniczne, trzeba ewidencjonować w kasie fiskalnej?

Uważam, że nie. Problem dotyczy dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2006 r. (DzU nr 51, poz. 375 ze zm.) o kasach rejestrujących. Są to m.in. części samochodowe, sprzęt rtv, aparaty telefoniczne, wreszcie nagrane płyty DVD,CD, kasety, dyskietki, które to towary sprzedawane osobom fizycznym powinny być, co do zasady, ewidencjonowane przy użyciu kasy rejestrującej.

Można spotkać się z poglądem (zob. DF z 31 maja), że każda czynność (dostawa), której przedmiotem są te towary (a więc także na rzecz pracowników czy nieodpłatne przekazania), musi być rejestrowana przy użyciu kasy fiskalnej, bo przepisy nie przewidują tutaj żadnych wyjątków. Takie stanowisko wzbudza zrozumiałe obawy podatników, zważywszy na ewentualne sankcje prawnopodatkowe, a nawet karne skarbowe.

Moim zdaniem jest ono błędne.

Dwa rodzaje zwolnień

Przepisy rozporządzenia przewidują wyjątki od zasady fiskalizacji obrotu. Mamy dwa rodzaje zwolnień z obowiązku stosowania kas:

¦ przedmiotowe (§ 2 rozporządzenia), obejmujące czynności wymienione w załączniku -zarówno dostawy towarów, jak i usługi -które nie muszą być ewidencjonowane w kasie rejestrującej, oraz

¦ podmiotowe (§ 3 rozporządzenia), obejmujące różne kategorie podatników - cała ich sprzedaż na rzecz osób fizycznych korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania przy użyciu kasy.

Lista towarów wrażliwych

Od 1 września 2006 r. wspomniany § 4 rozporządzenia w pkt 4 - 7wprowadził do tych zwolnień istotne zastrzeżenia. Zgodnie z jego treścią zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się - bez względu na wysokość osiąganych obrotów - przy dostawie wymienionych w nim towarów (patrz ramka).

Celem tego przepisu jest stworzenie listy towarów "wrażliwych", obrót którymi powinien być fiskalizowany nawet wówczas, gdy podatnik - dokonując sprzedaży innych towarów i usług - może korzystać ze zwolnienia podmiotowego (np. ze względu na nieprzekroczony limit obrotu 40 000 zł na rzecz osób fizycznych) lub ze zwolnienia przedmiotowego, a więc gdy całe obszary jego innej działalności na rzecz osób fizycznych mogą korzystać ze zwolnienia z kas fiskalnych (np. usługi telekomunikacyjne, dostawy energii, wody itd.).


Trzeba zajrzeć do załącznika

Analizując treść § 2 i 3 rozporządzenia i wynikających z nich zwolnień ze stosowania kas, które z mocy § 4 zostają "wyłączone", rzeczywiście można przyjąć pogląd, że ilekroć podatnik dokona dostawy "wrażliwych" towarów, wymienionych w § 4, musi bez jakichkolwiek wyjątków zarejestrować ją przy użyciu kasy fiskalnej.

Uważam jednak taki wniosek za przedwczesny, bowiem nie obejmuje on analizy treści załącznika do rozporządzenia, w którym wymieniono szereg czynności, w tym również dostaw towarów, objętych na podstawie § 2 zwolnieniem z kas rejestrujących.

W szczególności w pozycjach 43 i 46 jako zwolnione wymieniono:

¦ dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostaw paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła,

¦ dostawę produktów (rzeczy) - dokonywaną przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar, z wyjątkiem sprzedaży paliw płynnych i gazowych oraz dostawy towarów wymienionych w § 4.

Po co kolejne wyłączenie

Powstaje pytanie: dlaczego w treści obu zacytowanych pozycji wyraźne podkreślono, że zwolnieniu z kas rejestrujących nie podlegają sprzedawane wysyłkowo lub przy użyciu automatów towary wymienione w § 4. Przecież to wynika wprost z treści § 4 rozporządzenia, zgodnie z którym zwolnień z kas rejestrujących opisanych w § 2, a więc w załączniku, nie stosuje się do dostaw towarów wymienionych w § 4. Racjonalny prawodawca nie ma potrzeby, aby ponownie wspominać w załączniku o tym, że sprzedaż "wrażliwych" towarów nie korzysta ze zwolnienia z kas, bo to wynika wprost z treści § 4.


Możliwa inna interpretacja

Istnieje jednak wytłumaczenie tej nadgorliwości prawodawcy.

Takie mianowicie, że wymienione w § 2 rozporządzenia, czyli w załączniku, czynności, w tym dostawy towarów, korzystają co do zasady ze zwolnienia z kas fiskalnych, chyba że bezpośrednio w treści przepisu zwalniającego ze stosowania kas nastąpi odesłanie do § 4, zgodnie z którym zwolnienia zastosować się nie da.

Przykładowo: zgodnie z § 2 sprzedaż wysyłkowa towarów wymienionych w poz. 43 jest zwolniona z kas fiskalnych, ale nie wtedy, gdy sprzedawane wysyłkowo są towary wymienione w § 4. Oznacza to, że pomiędzy treścią § 4 i § 2 musi zaistnieć swoiste "sprzężenie zwrotne". Treść § 4 wyłącza z zakresu zwolnienia, czynności wymienione w §2 tylko wówczas, gdy również w treści § 2 takie wyłączenie expressis verbis zostało zapisane.

Podobnie dostawa towarów z użyciem automatów z poz. 46 załącznika jest zwolniona na podstawie § 2 z rejestracji w kasie, ale z wyłączeniem sprzedaży towarów wymienionych w § 4. Przy czym ograniczenie zwolnienia z kas wynika expressis verbis z treści załącznika odwołującego się bezpośrednio do §4.


Zwolnienie przy dostawie dla pracowników

Analogicznych - jak w poz. 43 i 46 - zapisów nie ma w poz. 40 i 51 załącznika, zgodnie z którymi zwolnione z prowadzenia ewidencji w kasie są:

¦ dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

¦ czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 8 ust.2 ustawy o VAT (nieodpłatne dostawy). Nie nastąpiło w tych pozycjach wspomniane "sprzężenie zwrotne" między treścią § 2 i 4 rozporządzenia. Skutki tego są czytelne i zrozumiałe. Czynności wymienione w pozycjach 40 i 51 załącznika są zwolnione z ewidencjonowania przy użyciu kas, a zakres tego zwolnienia nie ma ograniczenia w postaci odwołania do treści § 4 rozporządzenia i wymienionych w nim towarów.

W konsekwencji za zwolnione z ewidencji w kasach fiskalnych, na podstawie § 2 rozporządzenia, należy uznać również dostawy towarów wymienionych w § 4 (sprzęt rtv, telefony, płyty CD, DVD itp.), jeśli są dokonywane na rzecz m.in. pracowników podatnika (poz. 40) lub są dostawami towarów bez wynagrodzenia wymienionymi w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (poz. 51).

Wypada zaznaczyć, że opisana, niestety, nie najlepsza legislacyjnie konstrukcja przepisów została utrzymana w projektowanym rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących, które ma obowiązywać od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r.

KRZYSZTOF WOŹNIAK, Autor jest współpracownikiem firmy Kamiński i Wspólnicy biegli rewidenci i konsultanci podatkowi sp. z o.o.


Towary, których dostawa nie korzysta ze zwolnień
Zwolnienia, o których mowa w § 2 i 3 rozporządzenia, nie mają zastosowania przy dostawie:

¦ silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);

¦ sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (ex PKWiU 32),

¦ sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (ex PKWiU 33.40.3);

¦ wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;

¦ nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży.

< Poprzedni   Następny >
Piękne 100-letnie
311back.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 24 gości online
Statystyka
odwiedzających: 14584365
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.