Start O nas
niedziela, 21 kwiecień 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Wyroby medyczne a kasa fisalna [2009-02-16] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Napisał Administrator   
poniedziałek, 16 luty 2009
Czy sprzedaż wyrobów medycznych trzeba rejestrować w kasie


Podatnik prowadzi działalność polegającą na sprzedaży wyrobów medycznych i ortopedycznych (52.32.Z). Faktycznie działalność odbywa się pod zlecenie pacjenta (otrzymane np. od specjalisty) w rozliczeniu z Narodowym Funduszem Zdrowia częściowo refundującym kwoty zakupu.


- Czy takie świadczenie usług trzeba ewidencjonować na kasie fiskalnej - pyta pan Marian z Białegostoku.

Rozliczenie pomiędzy podatnikiem a NFZ oraz klientem (pacjentem) odbywa się na podstawie faktury VAT wystawianej dla pacjenta, w której rozliczono odpłatność za fakturę (np. wózek inwalidzki - NFZ 60 proc., pacjent 40 proc.). Podstawą rozliczenia z NFZ jest miesięczne zestawienie wystawionych faktur refundowanych (wraz z tymi fakturami). Niewielka część obrotów sprzedaży odbywa się bezpośrednio dla odbiorcy indywidualnego i jest (bez refundacji NFZ) ewidencjonowana w ewidencji sprzedaży jako sprzedaż nieudokumentowana.

O rozwiązanie tego problemu poprosiliśmy Izbę Skarbową we Wrocławiu i Jacka Pyssę z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.


IZBA SKARBOWA WE WROCŁAWIU WYJAŚNIŁA GP

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Biorąc pod uwagę zasady rozliczeń dopłat (np. do wyrobów medycznych, ortopedycznych) oraz przepisy regulujące zasady ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, należy przyjąć, że sprzedawca powinien ewidencjonować na kasie należność otrzymaną od pacjenta - jako wielkość obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Natomiast rozliczenie należności wynikających z dopłat od NFZ dokonywane jest na podstawie dokumentacji sporządzonej w tym zakresie, a obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19 ust. 21 ustawy o VAT powstaje z chwilą uznania rachun-ku bankowego podatnika (sprzedawcy).

Na podstawie swojej dokumentacji podatnik ustala podstawę opodatkowania i kwotę należnego podatku.

Dodać należy, że obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas fiskalnych nie dotyczy jednak podatników zwolnionych podmiotowo ze względu na wysokość osiąganego obrotu:


dla podmiotów kontynuujących działalność, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, kwota obrotu w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 40 tys. zł i w obecnym roku podatkowym również nie może przekroczyć tej kwoty,

l dla podatników nowo rozpoczynających działalność gospodarczą kwota obrotu nie może przekroczyć 20 tys. zł.


EKSPERT WYJAŚNIAJACEK PYSSA

radca prawny współpracujący z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Obowiązek ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących, popularnie zwanych kasami fiskalnymi, wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i powinien obejmować wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przepisy rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określają pewne grupy podatników oraz pewne grupy czynności, które podlegają zwolnieniu od obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych.

Rozporządzenie to weszło w życie 1 stycznia 2009 r. Przed tą datą zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania wynikały z rozporządzenia ministra finansów z 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących. Ani aktualnie obowiązujące przepisy, ani też przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2008 r. nie przewidują zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży towarów, jakimi są wyroby ortopedyczne i medyczne. W tej sytuacji podatnik powinien rejestrować wskazaną sprzedaż za pomocą kas fiskalnych.

Zakładając, że podatnik rozpoczyna sprzedaż w 2009 roku, to w tym przypadku podatnik może powstrzymać się od obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas do momentu przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 tys. zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Przysługuje mu bowiem zwolnienie podmiotowe dla podatników rozpoczynających działalność w 2009 roku. Podobne zwolnienie przysługiwałoby podatnikowi, jeśli rozpocząłby sprzedaż w 2008 roku i nie przekroczył kwoty obrotów w wysokości 20 tys. zł - na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2008 r. Jeżeli podatnik kontynuuje działalność w 2009 roku, to ma prawo do zwolnienia także wtedy, gdy kwota obrotu z działalności polegającej na sprzedaży na rzecz konsumentów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec niego obowiązek ewidencjonowania. Podobne zwolnienie obowiązywało w trakcie 2008 roku.

Podsumowując, jeśli podatnik kontynuuje działalność polegającą na sprzedaży wyrobów ortopedycznych w latach 2008 i 2009, to objęty jest zwolnieniem tylko w przypadku, gdy nie przekroczył dotychczas kwoty obrotów ze sprzedaży na rzecz konsumentów w wysokości 40 tys. zł w poszczególnych latach. Jeśli ten limit został przekroczony, to zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie roku przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 tys. zł. W przypadku rozpoczęcia działalności w danym roku zwolnienie obowiązuje do momentu przekroczenia limitu sprzedaży w wysokości 20 tys. zł.

Odrębnym zagadnieniem jest refundowanie części ceny zakupu towaru ze środków NFZ. Należy zaznaczyć, że fakt ten nie ma znaczenia z punktu widzenia obowiązku ewidencjonowania. Ewidencji za pomocą kas fiskalnych podlega kwota obrotu. Obrotem zaś jest zarówno kwota należna od pacjenta, jak i kwota refundacji (związana z konkretnym towarem). Tak więc całą wartość sprzedaży należy ewidencjonować w kasie. Bez znaczenia jest tu fakt, że klient zapłaci tylko 40 proc. ceny. Należy także pamiętać, że cała sprzedaż odbywa się na rzecz pacjenta, a więc osoby fizycznej. Część ceny pokrywana ze środków NFZ ma charakter refundacji. NFZ nie jest tu odbiorcą towaru, więc nie można powołać argumentu, że jednostka organizacyjna niebędąca osobą fizyczną nabywa towar - co miałoby stanowić przesłankę odstąpienia od ewidencjonowania za pomocą kasy.

PODSTAWA PRAWNA


Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).


Rozporządzenie ministra finansów z 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 228, poz. 1510).


Opracowała Ewa Matyszewska

< Poprzedni   Następny >
Piękne 100-letnie
1094_1_md.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 124 gości online
Statystyka
odwiedzających: 12791936
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.