Start O nas
niedziela, 21 kwiecień 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Europejski Trybunał o sankcjach za brak kasy w Polsce [2009-05-06] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Napisał Administrator   
środa, 06 maj 2009
WYROK EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI

Spółki mogą walczyć w sądzie o sankcję VAT za brak kasy fiskalnej


Wyrok ETS dotyczący sankcji VAT potwierdził, że Polska mogła wprowadzić tego typu rozwiązania. Po nowelizacji ustawy o VAT na podatników może zostać nałożona sankcja dotycząca kas fiskalnych.

Podatnicy, którzy wnieśli skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych na decyzje organów podatkowych, które ustaliły dodatkowe zobowiązanie w VAT, powinni rozważyć wycofanie tego zarzutu ze skargi ze względu na wyrok ETS. Jak twierdzą eksperci, nie wszyscy stoją na straconej pozycji, a decyzję o ewentualnym wycofaniu zarzutu naruszenia przepisów sankcyjnych należy podejmować po rozpatrzeniu indywidualnej sprawy podatnika. Przypomnijmy, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z 15 stycznia 2009 r. (sygn. akt: C- 502/07) potwierdził prawo państw członkowskich Unii Europejskiej do stosowania sankcji administracyjnych, takich jak polska sankcja VAT. Problem dotyczy podatników, którzy wnieśli skargi do sądów przed wejściem w życie ostatniej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, czyli przed 1 grudnia 2008 r.

Wyrok ETS

Trybunał ocenił zgodność polskiej sankcji VAT, która do 30 listopada 2008 r. była określona w art. 109 ust. 5 i 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zdaniem ETS wspólny system VAT, w kształcie określonym w pierwszej i szóstej dyrektywie, nie stoi na przeszkodzie, by państwo członkowskie przewidziało w swym ustawodawstwie sankcję administracyjną, która może być nakładana na podatników podatku od wartości dodanej, taką jak dodatkowe zobowiązanie podatkowe przewidziane w art. 109 ust. 5 i 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. A zatem Polska miała prawo wprowadzić dodatkowe zobowiązanie w VAT i – jak dodał ETS w wyroku – nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sankcję utrzymać. Polski ustawodawca wcześniej jednak (przed wyrokiem ETS) usunął przepisy nakazujące organom podatkowym nakładać 30-proc. sankcję na podatników.

Bez zmian dla podatników

Jak wyjaśnia Monika Mazur z Działu Prawnego Auxilium, wyrok ETS z 15 stycznia 2009 r. do sprawy o sygn. C-502/07 potwierdzający prawo państw członkowskich Wspólnoty do stosowania sankcji podatkowych teoretycznie niewiele zmienił dla obecnych podatników.

– Zgodnie bowiem z nowelizacją ustawy o VAT od 1 grudnia 2008 r. nie obowiązuje już 30-proc. sankcja VAT. Jednakże wielu podatników (w szczególności osoby prawne) liczyło na inne rozstrzygnięcie ETS – potwierdzające ustalenia Trybunału Konstytucyjnego z 4 września 2007 r. o niezgodności przepisów dotyczących sankcji w VAT z konstytucją – mówi Monika Mazur. Jak dodaje, wyrok ten dotyczył tylko podatników będących osobami fizycznymi, zatem osoby prawne nadal do grudnia 2008 r. były zagrożone zastosowaniem sankcji podatkowej.

– Niewątpliwie w sprawach, które toczyły się przed WSA w sprawach sankcji w VAT, podatnicy będący osobami prawnymi liczyli na korzystne dla nich rozstrzygnięcie ETS – przyznaje nasza rozmówczyni. W opinii Moniki Mazur należy jednak pamiętać, że wyrok odnosi się do ogólnej możliwości stosowania sankcji w prawie wewnętrznym państw członkowskich. Zatem pozostaje nadal aktualne pytanie, czy przepisy sankcyjne zgodne są m.in. z przepisami ustaw zasadniczych tych państw.

– Mając to na uwadze, nie można mieć pewności co do jednolitej linii orzeczniczej WSA w konkretnych postępowaniach – uważa ekspert Auxilium. Sądy oprócz najnowszego orzeczenia ETS będą brały pod uwagę wyrok Trybunału Konstytucyjnego z września 2007 r., który stał się w konsekwencji podstawą do uchylenia przepisów art. 109 ust. 5 i 6 ustawy o VAT.

– Zatem każde orzeczenie sądu może być inne, biorąc pod uwagę indywidualny stan faktyczny – konkluduje ekspert. A więc podatnicy nie stoją na z góry straconej pozycji w sporze sądowym. W niektórych sprawach rozpatrywanych przez sądy pełnomocnicy skarżących spółek wycofywali zarzut naruszenia przepisów dotyczących sankcji VAT.

Sankcja od kas

Nowelizacja ustawy o VAT pozostawiła jednak sankcję dotyczącą kas fiskalnych. Jak tłumaczy Mirosław Siwiński, główny specjalista i doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Witold Modzelewski, tzw. sankcja kas fiskalnych zawarta jest w art. 111 ust. 2 ustawy o VAT.

Przepis art. 111 ust. 1 ustawy o VAT w obecnym brzmieniu przewiduje, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Sankcję za niedopełnienie tego obowiązku określono w ust. 2. Zgodnie z nim w przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek ewidencji za pomocą kas, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

A zatem przepis ten przewiduje sankcję w przypadku niezaewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej wbrew obowiązkowi.

– Jest ona zatem nieco inaczej nakładana niż sankcja VAT, o której zgodności z prawem unijnym orzekł ETS w wyroku z 15 stycznia 2009 r. – mówi Mirosław Siwiński. Dodaje on, że w wyroku tym ETS stwierdził, że sankcja VAT miała charakter administracyjny i może być nakładana na podatników. Czy wyrok ten ma jednak zastosowanie do sankcji dotyczącej braku ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej?

– W zakresie koniecznym dla odpowiedzi na pytanie, czy wyrok ten stosować należy do sankcji kasowej zwracam uwagę, że ETS zauważył w nim, że sankcja VAT nie posiadała takich cech podatku, jak: generalne stosowanie do czynności podlegających opodatkowaniu, ustalenie kwoty proporcjonalnie do ceny, odliczenie wcześniej zapłaconego, końcowe obciążenie konsumenta, dlatego jest sankcją administracyjną – mówi nasz rozmówca. Mirosław Siwiński wyjaśnia, że sankcja kasowa jest skonstruowana inaczej. W przypadku jej nałożenia ogranicza bowiem przysługujące podatnikowi prawo do odliczenia.

– A zatem moim zdaniem zarówno powyższa teza, jak i pozostała część wyroku ETS w sprawie C-502/07 nie może mieć zastosowania do art. 111 ust. 2 ustawy o VAT. Ponadto w mojej opinii sankcja ta jest niezgodna z prawem unijnym – twierdzi Mirosław Siwiński. Argumentuje on, że słusznie zauważył WSA w Bydgoszczy w wyroku z 12 sierpnia 2008 r. (I SA/Bd 280/08), że występuje tu sprzeczność z zasadami: neutralności VAT chroniącej prawo do odliczenia i z zasadą proporcjonalności gwarantującą stosowanie tylko takich środków, jakie są konieczne do osiągnięcia celów Traktatu.

Orzecznictwo w sprawie sankcji VAT

● WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 142/09, nieprawomocny): Organy podatkowe były zobowiązane do nakładania 30-proc. sankcji VAT, co potwierdza wyrok ETS.

● WSA w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. akt I SA/Go 96/09, nieprawomocny): Zarzut, że dodatkowe zobowiązanie pieniężne jest sprzeczne z art. 27 szóstej Dyrektywy i Dyrektywy nr 2006/112 jest niezasadny w świetle wyroku ETS w sprawie C-502/07.

● WSA w Opolu (sygn. akt I SA/Op 17/09, nieprawomocny): stanowisko ETS znajduje zastosowanie również w odniesieniu do dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalanego na podstawie art. 109 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT.

Identycznie m.in.:

● WSA w Gliwicach (sygn.akt: III SA/Gl 135/09, nieprawomocny).

● WSA w Białymstoku (sygn. akt I SA/Bk 16/09, nieprawomocny).

ŁUKASZ ZALEWSKI


Podstawa prawna

● Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Ostatnia aktualizacja ( środa, 06 maj 2009 )
< Poprzedni   Następny >
Piękne 100-letnie
images3.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 67 gości online
Statystyka
odwiedzających: 12791870
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.