Start O nas
niedziela, 21 kwiecień 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Kto w 2011 roku wprowadzi kasy [2010-08-07] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 3
KiepskiBardzo dobry 
Napisał Administrator   
sobota, 07 sierpień 2010

Kto w 2011 roku będzie musiał kupić kasę fiskalną

Od początku 2011 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych. Na jego podstawie od maja przyszłego roku ok. 150 tys. podatników będzie musiało kupić i stosować kasy fiskalne.

Minister finansów podpisał rozporządzenie z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Od 1 maja 2011 r. wielu nowych podatników będzie musiało kupić i stosować w swojej działalności gospodarczej kasy fiskalne. W tej grupie znajdą się m.in. prawnicy, lekarze, rzeczoznawcy, detektywi, ochroniarze.

Limity obrotów

Rozporządzenie nie przewiduje zmian w zakresie limitów obrotów, po przekroczeniu których przedsiębiorcy muszą stosować kasy. Zachowane zostanie dotychczasowe zwolnienie z ewidencji przy zastosowaniu kas dla podatników o małych obrotach, tj. 40 tys. zł. Utrzymano też zwolnienia dla podatników rozpoczynających działalność. Podatnicy ci po przekroczeniu obrotu w wysokości 20 tys. zł tracą prawo do korzystania ze zwolnienia.

Nadal utrzymana zostaje zasada wyłączenia ze zwolnienia od ewidencjonowania przy użyciu kas bez względu na wysokość obrotu podatników:

● kontynuujących po 31 grudnia 2010 r. działalność, którzy musieli prowadzić ewidencję przed tą datą,

● prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego.

Ponadto w rozporządzeniu zaproponowano – podobnie jak jest to obecnie – że bez względu na wysokość obrotów obowiązkiem ewidencji za pomocą kas będą objęte czynności: w zakresie świadczenia usług przewozów osób i ładunków taksówkami, w zakresie pasażerskich przewozów regularnych i nieregularnych, gdzie nie stosuje się cen urzędowych za przejazd, oraz przy dostawie zespołów, podzespołów i części zamiennych do samochodów, dostaw elektronicznego sprzętu powszechnego użytku oraz sprzętu fotograficznego, sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, płyt CD i DVD oraz niektórych innych nagranych nośników informatycznych (w tym zawierających oprogramowanie komputerowe), a także sprzedaży wszelkiego rodzaju paliw płynnych oraz wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych.

W wyniku likwidacji zwolnień od ewidencjonowania przy użyciu kas najbardziej licznymi grupami zawodowymi podatników, którzy w przyszłym roku zostaną objęci obowiązkiem ich stosowania, będą świadczący usługi prawnicze, doradcze i pokrewne, medyczne, a także w zakresie kultury, sportu.

Bez zwolnienia

W nowych regulacjach zrezygnowano z całej kategorii zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas odnoszących się do rozliczających się z PIT na zasadach karty podatkowej. Dotyczy to m.in. świadczących usługi: ślusarskie, w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych, pobielania kotłów i naczyń, w zakresie kotlarstwa, w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych, witrażownictwa, kołodziejstwa, bednarstwa, koszykarstwa, wytwarzania mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy, gręplarstwa, kilimiarstwa, usługi hafciarskie, dziewiarstwa na drutach i szydełkach, repasacji pończoch, usługi w zakresie bieliźniarstwa, gorseciarstwa, modniarstwo, usługi krawieckie. W przypadku likwidacji tego tytułu zwolnienia wykonujący wymienione czynności będą mogli korzystać ze zwolnienia podmiotowego, jesli nie przekroczą obrotu na poziomie 40 tys. zł.

Czasowe zwolnienie

W rozporządzeniu są też przepisy, które pozostawiają czasowe zwolnienia dla niektórych przedsiębiorców. Dotyczy to m.in: niektórych usług dotyczących rolnictwa (np. przygotowanie pól do upraw, pielęgnowanie upraw, opryskiwanie, zbiór upraw, nadzór i opieka nad stadem), niektórych usług komunalnych i sieciowych (np. w zakresie dostaw energii, gazu, usługi telekomunikacyjne), komunikacji miejskiej oraz przewozów świadczonych przy użyciu rykszy, dorożek, łodzi flisackich na Dunajcu, obozowisk dla dzieci, usług i sprzedaży przy zastosowaniu automatów (z wyjątkami np. dotyczącymi wyrobów akcyzowych), usług pocztowych i kurierskich, usług finansowych, administracji publicznej i ubezpieczeń, usług w zakresie edukacji, usług typu statutowego świadczonych przez organizacje, usług notariuszy ewidencjonowanych w tzw. repertoriach A i P, niektórych innych usług (np. wynajmowanie i obsługa nieruchomości w całości dokumentowanych fakturami, usług opłacanych za pośrednictwem poczty lub banku, świadczonych przez podatników zawierających małą liczbę transakcji w skali roku, dzierżawy gruntów, sprzedaży na rzecz pracowników).


Zakup kas

Rozpoczynając ewidencjonowanie transakcji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podatnik może pomniejszyć należny podatek lub uzyskać jego zwrot w kwocie stanowiącej 90 proc. ceny zakupu kasy netto, nie więcej niż 700 zł.

Według wyliczeń MF konieczność dofinansowania zakupu kas spowoduje ubytek dochodów budżetu w 2011 roku o ok. 250 mln zł. Z drugiej strony – jak podkreśla w uzasadnieniu do rozporządzenia MF – likwidacja tych zwolnień przyczyni się do poprawy ściągalności podatków.

Kogo obejmie obowiązek stosowania kas

Z dotychczasowych zwolnień o charakterze przedmiotowym w zakresie sprzedaży w rozporządzeniu nie przewidziano następujących usług:

● magazynowania i przechowywania towarów pozostałe – wyłącznie przechowywanie i dozór mienia – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 63.12.14),

● przechowalni bagażu na dworcach kolejowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność (PKWiU z 1997 r. – ex 63.21.10-00.10) 1),

● przechowalni bagażu na dworcach autobusowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność (PKWiU z 1997 r. – ex 63.21.21-00.10) 1),

● prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU z 1997 r. – 74.1), z wyjątkiem usług notariuszy prowadzących repertorium A i P,

● rzeczoznawstwa objęte również grupowaniem PKWiU usługi architektoniczne i inżynierskie – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 74.2),

● rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 74.5),

● detektywistyczne i ochroniarskie – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r.– ex 74.6),

● sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych (PKWiU z 1997 r. – ex 74.83),

● komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – m.in. usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, usługi świadczone przez agencje inkasa – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 74.84),

● w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU z 1997 r.– 85),

● świadczone przez schroniska dla zwierząt,

● związane z rekreacją, kulturą i sportem, które dotychczas nie były jeszcze objęte obowiązkiem stosowania kas (PKWiU z 1997 r.– ex 92),

● pogrzebowe i pokrewne (PKWiU z 1997 r.– 93.03),

● usługi świadczone w gospodarstwach domowych (PKWiU z 1997 r.– 95) 2).

Objaśnienia:

1) usługi te będą mogły korzystać ze zwolnienia ewentualnie na mocy poz. 40 załącznika do projektu rozporządzenia, w której kompleksowo uregulowano zagadnienia stosowania zwolnień od ewidencji kasowej usług świadczonych przy zastosowaniu automatów;

2) wyłączenie to również ma charakter formalny, gdyż przy zastosowanej w PKWiU metodyce klasyfikowania usługi te w systemie VAT nie są objęte opodatkowaniem.


Podstawa prawna

Rozporządzenie z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (podpisane przez ministra finansów, nieopublikowane w Dzienniku Ustaw).


Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł z dnia: 2010-08-07
Ostatnia aktualizacja ( sobota, 07 sierpień 2010 )
< Poprzedni   Następny >
Piękne 100-letnie
Model11.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 58 gości online
Statystyka
odwiedzających: 12791844
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.